นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
โดย Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสา...
สร้าง: 14 มกราคม 2557 14:48 · อ่าน: 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
โดย Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า่ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 7,670 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพร...
สร้าง: 14 มกราคม 2557 14:42 · อ่าน: 2467
04 มีนาคม 2555
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 19 - 28...
สร้าง: 04 มีนาคม 2555 16:41 · อ่าน: 1886
01 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน: วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า อัตรา 20,660 บาท ระย...
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2555 10:40 · อ่าน: 1450
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป :- 1)วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า ทางด้าน Phytochemistry หรือ Or...
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2555 10:38 · อ่าน: 1621
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.คุณสมบัติเฉพาะ/ทั่วไป 1) สำเร็จการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูต...
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2555 10:36 · อ่าน: 1636
30 สิงหาคม 2554
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์
โดย Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ วุฒิและอัตราเงินเดือน : วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 20,654 บาท ระยะเวลาการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแ...
สร้าง: 30 สิงหาคม 2554 13:44 · อ่าน: 2150