นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

เป็นหมวดหมู่ข่าวประกาศรับสมัครงานในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

Categories

20 October 2011
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/r...
created: 20 October 2011 16:21 · translation missing: en, read: 1439
07 October 2011
Ico48
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากเดิม วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2554 นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&i...
created: 07 October 2011 15:03 · translation missing: en, read: 1451
04 October 2011
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 นี้ เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 สามารถตรวจดูรายชื่อผู้...
created: 04 October 2011 14:02 · translation missing: en, read: 1267
28 September 2011
Ico48
ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_conte...
created: 28 September 2011 15:04 · translation missing: en, read: 1352
20 September 2011
Ico48
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=717:2011-09-20-06-48-15&catid=99...
created: 20 September 2011 13:58 · translation missing: en, read: 1320
19 September 2011
Ico48
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
By Teddy
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 1 ธันวาคม 2554 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี...
created: 19 September 2011 12:33 · translation missing: en, read: 1783
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=716:2011-09-19-04-18-36&am...
created: 19 September 2011 11:23 · translation missing: en, read: 1403
07 September 2011
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยจัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 นี้ เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องฉัตรวิจัย อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
created: 07 September 2011 09:38 · translation missing: en, read: 1649
02 September 2011
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&vi...
created: 02 September 2011 14:20 · translation missing: en, read: 1902
30 August 2011
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์
By Nuch
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ วุฒิและอัตราเงินเดือน : วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 20,654 บาท ระยะเวลาการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแ...
created: 30 August 2011 13:44 · translation missing: en, read: 1947
26 August 2011
Ico48
รับสมัครตำแหน่งพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
By สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนาได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ มาบัดนี้ ทางสำนักฯ ได้ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=art...
created: 26 August 2011 13:42 · translation missing: en, read: 1772