นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Classified Ads » ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

เป็นหมวดหมู่ข่าวประกาศรับสมัครงานในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

Categories

14 October 2016
Ico48
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
By Miss Library
ประกาศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์รายละเอียด และใบสมัครคลิกที่นี่ 2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหาร...
created: 14 October 2016 12:32 · translation missing: en, read: 1776
10 June 2016
28 May 2015
14 May 2015
09 May 2015
Ico48
ประกาศ!!! ขอเลื่อนประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป...
By Miss Library
...ประกาศ... สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเลื่อนประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
created: 09 May 2015 15:39 · translation missing: en, read: 1851
24 April 2015
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ "รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2558" ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558
By Miss Library
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกhttp://www.clibin.psu.ac.th/pub/withawaporn.s/PR_2558/copy%20shop.pdf เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558ณ ชั้น 7 ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรุ้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) โทร. 0-7428-2386 หรือ 0-7428-2377
created: 24 April 2015 11:10 · translation missing: en, read: 1880
23 April 2015
Ico48
รับสมัคร!!! ผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC)
By Miss Library
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ ชั้น 7 ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก...
created: 23 April 2015 15:42 · translation missing: en, read: 1857
Ico48
ประกาศรายชื่อ!!! ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป - - ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป - -
By Miss Library
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>>http://www.clibin.psu.ac.th/pub/withawaporn.s/PR_2558/test%20job4.pdf
created: 23 April 2015 15:35 · translation missing: en, read: 1890
27 March 2015
Ico48
ประกาศ...สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน +++ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา+++
By Miss Library
ประกาศ...สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน +++ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา+++ ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ด้วยสำนักทรัพยากรการเร...
created: 27 March 2015 11:11 · translation missing: en, read: 2235
Ico48
ประกาศ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC)
By Miss Library
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาคาร (อาคาร LRC) ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าจำห...
created: 27 March 2015 09:45 · translation missing: en, read: 1703
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ประกาศ!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ +++ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3 อัตรา+++
By Miss Library
ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน...
created: 27 March 2015 09:44 · translation missing: en, read: 1877
14 January 2014
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
By Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสา...
created: 14 January 2014 14:48 · translation missing: en, read: 2237
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
By Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า่ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 7,670 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพร...
created: 14 January 2014 14:42 · translation missing: en, read: 2125
01 July 2013
Ico48
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ประกาศรับสมัครงาน
By รถเมล์ น่ารัก
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชั่วคราว 1,500 บาท สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีเมล์ elc.psu.ac....
created: 01 July 2013 09:46 · translation missing: en, read: 2213
27 June 2013
Ico48
หอสมุดประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
By Miss Library
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านด้วยค่ะ อยากทราบว่าเป็นใครบ้าง คลิก http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/1080.pdf
created: 27 June 2013 11:02 · translation missing: en, read: 2266