นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

เป็นหมวดหมู่ข่าวประกาศรับสมัครงานในระดับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ตุลาคม 2559
Ico48
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
โดย Miss Library
ประกาศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์รายละเอียด และใบสมัครคลิกที่นี่ 2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหาร...
สร้าง: 14 ตุลาคม 2559 12:32 · อ่าน: 2362
10 มิถุนายน 2559
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน...ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โดย Miss Library
รายละเอียด เพิ่มเติมคลิกที่นี่
สร้าง: 10 มิถุนายน 2559 14:34 · อ่าน: 2390
28 พฤษภาคม 2558
14 พฤษภาคม 2558
09 พฤษภาคม 2558
Ico48
ประกาศ!!! ขอเลื่อนประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป...
โดย Miss Library
...ประกาศ... สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ขอเลื่อนประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สร้าง: 09 พฤษภาคม 2558 15:39 · อ่าน: 2195
24 เมษายน 2558
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ "รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2558" ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558
โดย Miss Library
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกhttp://www.clibin.psu.ac.th/pub/withawaporn.s/PR_2558/copy%20shop.pdf เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558ณ ชั้น 7 ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรุ้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC) โทร. 0-7428-2386 หรือ 0-7428-2377
สร้าง: 24 เมษายน 2558 11:10 · อ่าน: 2284
23 เมษายน 2558
Ico48
รับสมัคร!!! ผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC)
โดย Miss Library
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัคร ผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 ในเวลาราชการ ณ ชั้น 7 ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก...
สร้าง: 23 เมษายน 2558 15:42 · อ่าน: 2305
Ico48
ประกาศรายชื่อ!!! ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป - - ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป - -
โดย Miss Library
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>>http://www.clibin.psu.ac.th/pub/withawaporn.s/PR_2558/test%20job4.pdf
สร้าง: 23 เมษายน 2558 15:35 · อ่าน: 2283
27 มีนาคม 2558
Ico48
ประกาศ...สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน +++ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา+++
โดย Miss Library
ประกาศ...สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครงาน +++ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา+++ ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ด้วยสำนักทรัพยากรการเร...
สร้าง: 27 มีนาคม 2558 11:11 · อ่าน: 2633
Ico48
ประกาศ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร LRC)
โดย Miss Library
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่าง ๆ ในศูนย์อาหารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาคาร (อาคาร LRC) ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าจำห...
สร้าง: 27 มีนาคม 2558 09:45 · อ่าน: 2170
Ico48
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ประกาศ!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ +++ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3 อัตรา+++
โดย Miss Library
ประกาศสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ด้วยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน...
สร้าง: 27 มีนาคม 2558 09:44 · อ่าน: 2233
14 มกราคม 2557
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
โดย Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจัดการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสา...
สร้าง: 14 มกราคม 2557 14:48 · อ่าน: 2642
Ico48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
โดย Nuch
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า่ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 7,670 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพร...
สร้าง: 14 มกราคม 2557 14:42 · อ่าน: 2552
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ประกาศรับสมัครงาน
โดย รถเมล์ น่ารัก
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชั่วคราว 1,500 บาท สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่ อีเมล์ elc.psu.ac....
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2556 09:46 · อ่าน: 2616
27 มิถุนายน 2556
Ico48
หอสมุดประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
โดย Miss Library
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านด้วยค่ะ อยากทราบว่าเป็นใครบ้าง คลิก http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/1080.pdf
สร้าง: 27 มิถุนายน 2556 11:02 · อ่าน: 2679