นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวตามวันที่

14 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ" ซึ่งจัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ และ...
สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 10:10 · อ่าน: 1961
Ico48
แจ้งเวลาเปิด-บริการหอสมุดช่วงปิดภาคการศึกษาจ้า....
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ แจ้งวันเวลาเปิด-บริการ ช่วงปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 15-24 ตุลาคม 2554*วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดบริการ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.*วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ*วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ - วันที่ 23 ตุลาคม 2554 วันปิยมหาราช - วันที่ 24 ตุลาคม 2554...
สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 09:10 · อ่าน: 1758
12 ตุลาคม 2554
Ico48
DDSEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554เรื่อง “Formulating for Efficacy (New Formulation Concept for Delivery ofActives into the Skin)”โดย Prof. Dr. Johann Wiechers from JW Solutions, Netherlandsในวันจันทร์ที่ 7 ...
สร้าง: 12 ตุลาคม 2554 15:32 · อ่าน: 1723
11 ตุลาคม 2554
Ico48
E-book และ E-Journal ทุกสาขาวิชา..จากฐานข้อมูล World Scientific
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
E-book และ E-Journal ทุกสาขาวิชา..จากฐานข้อมูล World Scientific เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล World Scientific ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสือ(E-book)และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)ในทุกสาขาวิชา *สนใจ E-book คลิก!! http://www.worldscinet.com/subject.shtml *สนใจ E-Journal คลิก!! http://ebooks.worldscinet...
สร้าง: 11 ตุลาคม 2554 17:45 · อ่าน: 2126
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ขนิษฐา ด้วงจันทร์ และนางสาวนันทิยา ชนะสิทธิ์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พิชญากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร บุญมี และ ดร.วิรัช ทวีปรีชา เป็นอาจารย์ที่ป...
สร้าง: 11 ตุลาคม 2554 14:28 · อ่าน: 1813
Ico48
สนใจข้อมูลด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิก!!ฐานข้อมูล Informa Health Care
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
Informa Health Care เชิญทดลองใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนใจคลิก!! ได้ที่ http://www.informahealthcare.com >>>ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธ.ค.54<< *หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลโปรดติดต่อ คุณประไพ จันทร์อินทร์ โทร 2394 หรือ prap...
สร้าง: 11 ตุลาคม 2554 14:19 · อ่าน: 1831
Ico48
มาอีกแล้ว!!! ทดลองใช้อีกแล้ว !!!! ฐานข้อมูลด้านเคมีจ้า !!! เอาใจชาววิทยา !! อิอิ
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
ฐานข้อมูล RSC (ทางด้านเคมี) เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Royal Society of Chemistry หรือฐานข้อมูล RSC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมี ผู้สนใจเชิญทดลองใช้ที่ http://pubs.rsc.org/ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 ธ.ค. 54 มีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูล โปรดติดต่อ คุณประไพ จันทร์อินทร์ โทร 2394 หรือ prapai.c@psu....
สร้าง: 11 ตุลาคม 2554 09:29 · อ่าน: 1987
Ico48
ขอรับบริจาคนวนิยายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอรับบริจาคนวนิยายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยายแปล ฯลฯ สภาพสมบูรณ์เพื่อให้บริการในห้องสมุด ติดต่อขอรับบริจาคได้ที่ คุณสุดาหรือคุณสวรส โทร.2369 บริจาคกันเยอะๆๆนะจ๊ะ จะได้คลายเครียดกันจ้า
สร้าง: 11 ตุลาคม 2554 08:54 · อ่าน: 1466
07 ตุลาคม 2554
Ico48
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากเดิม วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2554 นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&i...
สร้าง: 07 ตุลาคม 2554 15:03 · อ่าน: 1637
Ico48
Call for proposal "Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Scheme"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
โครงการ Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Schemeได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for proposal)สำหรับท่านใดที่สนใจ ให้ส่งข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ที่https://www.pt-it.de/ptoutline/application/thaigermancoop**ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้**ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที...
สร้าง: 07 ตุลาคม 2554 09:56 · อ่าน: 1785