นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวตามวันที่

25 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย”
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนในโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย” โดยจะจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำในการร่วมกับกลุ่มบุคคล และ/หรือองค์กรอื่น นำความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟู สภาพชุม...
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2554 09:43 · อ่าน: 1786
24 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ม.อ. เข้าทูลเกล้าฯ ถวายอาหารสำรองฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นางศิริพร สิริสุวพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่าย External Relations ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรร...
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2554 14:00 · อ่าน: 2023
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงาน NANO THAILAND 2012
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน NANO THAILAND 2012 จัดขึ้นโดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2555 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด โดยภายในงานจะมีการเสวนาประเด็นต่างๆ ดังนี้-Fabrication, Characterization and Tools-Advanced Materials -Electronics and Mic...
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2554 13:10 · อ่าน: 1751
23 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอแสดงความชื่นชม ในความมีจิตอาสาของอาสาสมัคร ชาว ม.อ.
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาสมัคร เข้าร่วมเดินทางไปกับทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมเดินทางไปแจกจ่ายข้าวผัดสำเร็จรูปให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานคร จ. สมุทรสาคร และ จ. สระบุรี ระหว่างวันที่ 10-11พฤศจิกายน 2554 นั้นปรากฏว่า มีอาสาสมัครเข้าร่วมภารกิจดังกล่าว จ...
สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2554 10:34 · อ่าน: 1975
21 พฤศจิกายน 2554
Ico48
เชิญชมเว็บไซต์ "หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน เข้ารับชมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วม รวมถึงสรุปผลการประชุม และภาพบรรยากาศการจัดประชุม"หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม" ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึง ครั้งที่ 3และร่วมอัพเดตสถานการณ์น้ำในอำเภอหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ และคณะ...
สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2554 13:58 · อ่าน: 1819
18 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ภาพยนตร์หลากสีสัน "กิจกรรม แลหนัง-แลตน" กับห้องสมุด!!!
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
เชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแลหนัง-แลตน กับห้องสมุดฯ ขอเสนอภาพยนตร์หลากสีสัน ในสมัยกาลที่ 26 "ตุ๊กตาล้มลุก" **เจอกันที่ห้องฉายภาพยนตร์ เวลา 18.00 น. นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. เข้าชมฟรีตลอดงาน!!! รับบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์สื่อโสตทัศน์(จำกัด 50 ใบเท่านั้น)...**สิทธิพิเศษ!!! นักศึกษาจะได้รับบัน...
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2554 09:30 · อ่าน: 1576
17 พฤศจิกายน 2554
Ico48
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ
โดย อุโยะจัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2554 13:48 · อ่าน: 1933
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
โดย อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการของการเข้ารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อเตรียมร...
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2554 13:45 · อ่าน: 2176
14 พฤศจิกายน 2554
Ico48
E-books ด้านวิทย์-ศิลปศาสตร์ จากฐานข้อมูล"elibrary"
โดย ซีซ่า ซีซ๋า
Taylor & Francis Asia Pacific ( Thailand ) ให้ทดลองใช้ ฐานข้อมูล "elibrary" เป็นฐานข้อมูล E-book ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ >> ทดลองใช้ได้ที่นี่ http://clib.etailer.dpsl.net ทดลองใช้ >> ตั้งแต่ วันที่ 11/11/11 ถึงวันที่ 31/01/12 *แนะนำให้ใช้ด้วย Internet Explore...
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2554 09:25 · อ่าน: 1817
11 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Characterization of airborne m icro- and nanoparticles in real time - challenges and prospects
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน นักวิจัยทุกท่าน ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาได้เรียนเชิญ Prof. Wladyslaw WitoldSzymanski หัวหน้าภาควิชา Aerosol Physics and Environmental Physics, Faculty of Physics, Univerisity of Vienna มาบรรยายในหัวข้อ Characterization of airborne micro- and nanoparticles in real time - challenges and prospec...
สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2554 09:40 · อ่าน: 1696