นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวตามวันที่

27 ตุลาคม 2554
Ico48
ขออาสาสมัครทำข้าวผัดยังชีพจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดย u-sa.c
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สั่งชุดอาหารยังชีพ (ข้าวผัด) จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 10,000 ชุด ต้องการกำลังอาสาสมัครเื่พื่อช่วยงานจำนวนมาก ท่านใดสนใจแจ้งชื่อ + เบอร์โทร. ได้ที่ 6310, 6311, 6391, 6304 ส่วนวันเวลาที่จะเริ่มผลิตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตอนนี้ทางทีมงานหลักขอประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
สร้าง: 27 ตุลาคม 2554 09:31 · อ่าน: 1651
25 ตุลาคม 2554
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ คือ น.ส.นภศร เรืองเรนทร์ ทั้งนี้ ให้เข้ามารายงานตัวภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง P409 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน...
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 13:42 · อ่าน: 1348
Ico48
จดหมายข่าวแลวิจัย ม.อ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน ชาว PSU ทุกท่านขอเชิญทุกท่านติดตามอ่าน "จดหมายข่าวแลวิจัย ม.อ." ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ในรูปแบบออนไลน์และร่วมติดตามอ่านฉบับย้อนหลังได้แล้ววันนี้ ที่http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=577&Itemid=178
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 11:25 · อ่าน: 1321
Ico48
กรมควบคุมโรคเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบาง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ในประเทศไทย
โดย สโรชา โอนีล มียัง
เรียน หน่วยงาน และผู้สนใจทุกท่านกรมควบคุมโรค ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ "โครงร่างการประเมิน"เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในทีมผู้ดำเนินการประเมินสถานการณ์ดูแลเด็กที่มีภาวะเปราะบาง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีในประเทศไทยจึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจร่วมส่งโครงร่างการประเมินฯ และแบบตอบรับ (Letter of ...
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 10:42 · อ่าน: 1387
20 ตุลาคม 2554
Ico48
เปิดรับผลงาน น.ศ. เพื่อเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
โดย สโรชา โอนีล มียัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดรับผลงานนวัตกรรมในสาขาต่างๆเพื่อประกวดรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลงานที่เสนอขอรับรางวัลได้นั้นต้องเป็นผลงานคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาและสาขาขอ...
สร้าง: 20 ตุลาคม 2554 16:23 · อ่าน: 1491
Ico48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/r...
สร้าง: 20 ตุลาคม 2554 16:21 · อ่าน: 1439
19 ตุลาคม 2554
Ico48
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 เรื่อง
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council ofThailand, NRCT) มีประกาศที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council ofThailand, NRCT) ร่วมกับ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ChineseAcademy of Social Sciences, CASS)ประก...
สร้าง: 19 ตุลาคม 2554 10:42 · อ่าน: 1659
Ico48
สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดย สโรชา โอนีล มียัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารแสดงความสนใจ ได้แก่ประเด็นวิจัยและการทบทวนข้อมูลงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย การตั้งคำถามวิจัยข้อมูลผลงานทางวิชาการอย่างสั้น ประว...
สร้าง: 19 ตุลาคม 2554 10:39 · อ่าน: 1628
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ (กองทุนทะกุจิ) และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จากผลงาน เรื่อง อินเตอร์...
สร้าง: 19 ตุลาคม 2554 10:22 · อ่าน: 1770
17 ตุลาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 3
โดย สโรชา โอนีล มียัง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 3ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเอา แผนปฏิบัติการ Hat Yai Model หรือ หาดใหญ่โมเดล ที่ได้จากการร่วมกันจัดท...
สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 15:28 · อ่าน: 1421