นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ "2011 Invitation Program for Foreign Researchers"

NICT (National Institute of Information and Communications Technology) ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักวิจัยไทยร่วม ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
ด้าน Telecommunication and Broadcasting Technology ร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการ "2011 Invitation Program for Foreign Researchers" นักวิจัยไทยจะต้องมีหน่วยงานคู่ร่วมมือเป็นหน่วยงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น ที่มีแผนจะดำเนินงานวิจัย และพัฒนาด้าน
Telecommunication and Broadcasting Technology และหน่วยงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น จะต้องเป็นผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
"2011 Invitation Program for Foreign Researchers" โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ไปยัง NICT เพื่อทำการพิจารณา **คุณสมบัติของหน่วนงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ หรือแผนที่จะดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทาง Telecommunication and Broadcasting
Technology **คุณสมบัติของนักวิจัยไทยที่จะร่วมทำวิจัยกับหน่วนงาน/สถาบันวิจัยของประเทศญี่ปุ่น 1 จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 2. มีความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนาทาง Telecommunication and Broadcasting Technology 3. จัดหาหน่วยงานคู่ร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นที่สนใจ หรือแผนที่จะดำเนินงานวิจัยและพัฒนาทาง Telecommunication and Broadcasting
Technology เพื่อให้หน่วยงานคู่ร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
"2011 Invitation Program for Foreign Researchers" โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ไปยัง NICT เพื่อทำการพิจารณา **นักวิจัยไทยจะได้รับการสนับสนุน 1. ค่าโดยสารเครื่องบินเดินทางระหว่างประเทศ 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ 14,000 - 40,000 Yen 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย **ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยร่วม - 12 เดือน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2555 **ระยะเวลาการยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ไปยัง NICT - ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ธันวาคม 2555 โดยให้หน่วยงานคู่ร่วมมือของประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม
ไปยัง NICT ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=768:-q2011-invitation-program-for-foreign-researchersq-&catid=46:2010-08-05-04-03-23

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณสุภาพ
6958
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 1211
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ