นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย"

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด คือ พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา และนครนายก และจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู จำนวน 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี อุดรธานี ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา จันทบุรี สตูล ตราด สระแก้ว ยโสธร อำนาจเจริญ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ราชบุรี กำแพงเพชร ตาก ปราจีนบุรี **ภูเก็ต ตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี** สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

(สสส.) สำนัก 6 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด จึงได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนโครงการเพื่อการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย คือ โครงการ "ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนให้กับชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ดำเนินงานหรือโครงการในระดับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการฟื้นฟูและการจัดการสภาพชุมชนหลังประสบอุทกภัย และผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นกลุ่มบุคคล เครือข่าย องค์กร (วัด,โรงเรียน) หรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 64 จังหวัด และจะต้องระบุสภาพปัญหาในพื้นที่ อันเป็นผลกระทบมาจากอุทกภัยให้ชัดเจน

**โดยจะทำการเปิดรับโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555**

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจจาก สสส. อีก 2 โครงการ คือ โครงการ "มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสังคมที่ประสบอุทกภัย" และโครงการ "อาสาเยาวชนคนรุ่นใหม่ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย"

ท่านที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=767:2011-12-15-08-06-07&catid=46:2010-08-05-04-03-23

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

คุณสุภาพ 6958

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 1745
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ