นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ม.อ. เข้าทูลเกล้าฯ ถวายอาหารสำรองฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นางศิริพร สิริสุวพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่าย External Relations ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ ADCET
คณะอุตสาหรรมเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ทีมวิจัย ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ)
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายอาหารสำรองฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดข้าวผัดสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 11,000 ชุด สามารถเก็บได้นาน 1
เดือน และขนมปัง จำนวน 5,430 ชุด สามารถเก็บได้นาน 2 เดือน ซึ่งอาหารทั้งสองอย่างได้ผ่านการฆ่าเชื้อ บรรจุในภาชนะปิดสนิท นอกจากนี้แล้ว ยังมีน้ำดื่มจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4,000 ขวด โดยอาหารสำรองฉุกเฉินเหล่านี้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยจะจัดส่งให้ถึงมือผู้ประสบมหาอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไป

ดูภาพประกอบได้ที่

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=759:2011-11-24-06-52-12&catid=68:2010-08-11-08-02-35

Read: 1834
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.228.10.34
Message:  
Load Editor
   
Cancel or