นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม

 

สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการของการเข้ารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
  2. เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
  3. เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของวิทยากรซึ่งเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาแล้วกับผู้เข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับระบบการบริหาร จัดการด้านประกัน คุณภาพการศึกษา

วิทยากร 2 ท่าน คือ

  1. รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
  2. รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูมบี โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-2940, 0-7428-2822 เบอร์ภายใน 2940, 2822 E-mail: psu-qao@group.psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่: ห้องแกรนด์บอลล์รูมบี โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า
เวลาเริ่มต้น: 28 พฤศจิกายน 2554 09:00
เวลาสิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2554 13:30
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1941
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 หยกมณี และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.200.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ