นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม

 

สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C) เชิงประเด็น-ประกันคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการของการเข้ารับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
  2. เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
  3. เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของวิทยากรซึ่งเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมาแล้วกับผู้เข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับระบบการบริหาร จัดการด้านประกัน คุณภาพการศึกษา

วิทยากร 2 ท่าน คือ

  1. รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
  2. รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูมบี โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-2940, 0-7428-2822 เบอร์ภายใน 2940, 2822 E-mail: psu-qao@group.psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

Location: ห้องแกรนด์บอลล์รูมบี โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า
Start time: 28 November 2011 09:00
End time: 28 November 2011 13:30
Read: 1939
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 หยกมณี และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.200.21
Message:  
Load Editor
   
Cancel or