นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Characterization of airborne m icro- and nanoparticles in real time - challenges and prospects

เรียน  นักวิจัยทุกท่าน

               ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาได้เรียนเชิญ Prof. Wladyslaw Witold
Szymanski หัวหน้าภาควิชา  Aerosol Physics and Environmental Physics, Faculty of Physics, Univerisity of Vienna มาบรรยายในหัวข้อ Characterization of airborne micro- and nanoparticles in real time - challenges and prospects ในวันที่ 14  พฤศจิกายน 2554  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์  สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

             ในการนี้  สำนักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีการดำเนินการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อมายังสำนักวิจัยและพัฒนา โทร. 6940-1 หรือที่ e-mail : sudarat.w@psu.ac.th   จักขอบคุณยิ่ง

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1615
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ