นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

คลินิกเทคโนโลยีเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2555

ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2555 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีแนวทาง ขอบเขตการดำเนินงาน เงื่อนไข วงเงินในการสนับสนุนและคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ ดังนี้    

แนวทางการสนับสนุน

- องค์ความรู้หรือประสบการณ์เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยหรือพัฒนา โดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

- ข้อมูล คำแนะนำต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์ความรู้

- การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ขอบเขตการดำเนินงาน

- เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดต้องประยุกต์มาจากผลการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือผลงานของสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือได้รับทุนภายในสถาบันการศึกษาหรือแหล่งทุนอื่น ๆ

- มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง รวมทั้งมีการวิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี ที่จะนำไปถ่ายทอดฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

- เทคโนโลยีที่ส่งเสริม 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ พลังงาน เกษตร และอาหาร เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์

เงื่อนไข

- ผู้เสนอโครงการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี หรือเป็นวิทยากรเครือข่าย (ได้รับการถ่ายทอดฯ สามารถดำเนินการ เสมือนเจ้าของเทคโนโลยี)

- ผู้เสนอโครงการ หากไม่มีเทคโนโลยีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แต่มีประเด็นปัญหา/ความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดฯ ต้องเป็นผลงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือ สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกฯ เครือข่าย

- ผู้เสนอโครงการฯ ดำเนินการได้ในพื้นที่ที่คลินิกฯ (สถาบันการศึกษาที่ผู้เสนอโครงการสังกัดอยู่) ตั้งอยู่หรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ / พื้นที่ที่ไม่มีการบริการของคลินิกฯ เครือข่าย

วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ

ตั้งแต่โครงการละ 200,000 – 500,000 บาท      

 

*หมดเขตรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554*

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชื่นสุข ชำนิธุระการ

โทร 074-286943 เบอร์ภายใน 6943

074-286963

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=701:--2555-&catid=46:2010-08-05-04-03-23

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 2279
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ