นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

>>> เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ

>>> สามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สถานที่: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เวลาเริ่มต้น: 02 กุมภาพันธ์ 2560 08:00
เวลาสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2560 23:59
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 5077
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
mantra [IP: 150.242.67.128]
11 มีนาคม 2562 20:48
#108531

A <a href="https://thebhakti.com/mantra/">Mantra</a> is a sacred word, sound or phrase, usually in Sanskrit, which is believed to have a spiritual and psychological power. <a href="https://thebhakti.com/mantra/">What does mantra mean?</a> - Meaning “tool of thought” in Sanskrit, a mantra is often used in meditation as a way to harness and focus the mind. <a href="https://thebhakti.com/mantra/">Mantra in hindi</a>

<a href="https://thebhakti.com/mantra/">What is the best mantra?</a> - The most common use of a mantra is to still the mind for meditation and some practitioners find this more helpful than simply focusing on the breath. <a href="https://thebhakti.com/mantra/">Does the Gayatri mantra have powers?</a> - The mantra may be chanted as many times as the student wishes. Some practitioners use mala beads to help them count and chant their mantra 108 times.

<a href="https://thebhakti.com/navgrah/">What is meant by navgrah?</a> - <a href="https://thebhakti.com/navgrah/">Navgrah</a> are the nine planets that rule the horoscope of every person. The Navgrahas are highly powerful and influential forces of the universe that coordinate the life of people on the earth. <a href="https://thebhakti.com/navgrah/">What is navgrah yantra</a> - Depending on the position of the planets and their interactions with other planets in the horoscope, individuals face beneficial or malefic results in their lives. <a href="https://thebhakti.com/navgrah/">What is navgrah chalisa</a>

<a href="https://thebhakti.com/navgrah/">What is navgrah puja</a> - Navgraha Puja is performed to reduce the negative effects of malefic planets and improve the positive energies of benefic planets. <a href="https://thebhakti.com/navgrah/">navgrah ko kaise shant karen</a>

Ico48
mantra [IP: 150.242.67.128]
11 มีนาคม 2562 20:48
#108532

A [url=https://thebhakti.com/mantra/]Mantra[/url] is a sacred word, sound or phrase, usually in Sanskrit, which is believed to have a spiritual and psychological power. [url=https://thebhakti.com/mantra/]What does mantra mean?[/url] - Meaning “tool of thought” in Sanskrit, a mantra is often used in meditation as a way to harness and focus the mind. [url=https://thebhakti.com/mantra/]Mantra in hindi[/url]

[url=https://thebhakti.com/mantra/]What is the best mantra?[/url] - The most common use of a mantra is to still the mind for meditation and some practitioners find this more helpful than simply focusing on the breath. [url=https://thebhakti.com/mantra/]Does the Gayatri mantra have powers?[/url] - The mantra may be chanted as many times as the student wishes. Some practitioners use mala beads to help them count and chant their mantra 108 times.

[url=https://thebhakti.com/navgrah/]What is meant by navgrah?[/url] - [url=https://thebhakti.com/navgrah/]Navgrah[/url] are the nine planets that rule the horoscope of every person. The Navgrahas are highly powerful and influential forces of the universe that coordinate the life of people on the earth. [url=https://thebhakti.com/navgrah/]What is navgrah yantra[/url] - Depending on the position of the planets and their interactions with other planets in the horoscope, individuals face beneficial or malefic results in their lives. [url=https://thebhakti.com/navgrah/]What is navgrah chalisa[/url]

[url=https://thebhakti.com/navgrah/]What is navgrah puja[/url] - Navgraha Puja is performed to reduce the negative effects of malefic planets and improve the positive energies of benefic planets. [url=https://thebhakti.com/navgrah/]navgrah ko kaise shant karen[/url]

Ico48
Brayden Marco [IP: 103.12.135.87]
12 มีนาคม 2562 19:11
#108538

Best Assignment help is here to resolve all your academic related issues, just contact and ask for help and enjoy our assignment help online.

https://www.allassignmenthelp.com/

Ico48
Domenic Tylor [IP: 43.224.1.152]
13 มีนาคม 2562 14:06
#108541

Students want high grades in Academics exams but getting good marks in assignments and dissertations is very tough. However, don’t worry, Now Australiaassignmenthelp.com is here for you to give you the best dissertation writing help service by top scholars. We have many experts to write your dissertation. 

Ico48
jessica [IP: 5.62.23.42]
15 มีนาคม 2562 16:48
#108553

Get <a href="https://australianassignmenthelp.com">assignment hep in Australia</a> provided by the best experts of Australian Assignment Help at reasonable rates. It has excellent writers to ensure best delivery of assignment help services to students

Ico48
jessica [IP: 5.62.23.42]
15 มีนาคม 2562 17:01
#108554

Australian Assignment Help provide best quality assistance to students in their assignment. Get all types of <A HREF="https://australianassignmenthelp.com">assignment help Australia</A> from the expert writers of the company.

Ico48
jessica jones [IP: 5.62.23.42]
15 มีนาคม 2562 17:01
#108555

Get <a href="https://australianassignmenthelp.com">assignment help in Australia</a> provided by the best experts of Australian Assignment Help at reasonable rates. It has excellent writers to ensure best delivery of assignment help services to students

Ico48
josephsls [IP: 5.62.34.159]
15 มีนาคม 2562 17:10
#108556

Get assignment, essay and dissertation assistance provided by the experts of <a href="https://studentlifesaviour.com">Student Life Saviour</a>. They have high quality experts to ensure the delivery of best services to students.

Ico48
Kiera taylor [IP: 42.110.148.180]
15 มีนาคม 2562 17:18
#108557

getting <a href="https://sampleassignment.com">assignment writing services</a> has become easy because of sample assignment.

Ico48
Kiera [IP: 42.110.148.180]
15 มีนาคม 2562 17:19
#108558

<a href="https://www.assignmenthelp.com/">dissertation writing</a>

Ico48
kiera [IP: 42.110.148.180]
15 มีนาคม 2562 17:20
#108559

[url=https://www.assignmenthelp.com>dissertation writing</url>

Ico48
kiera [IP: 42.110.148.180]
15 มีนาคม 2562 17:20
#108560

<a href="https://www.assignmenthelp.com/">https://www.assignmenthelp.com/</a>

Ico48
Adam Thomas [IP: 103.12.135.87]
16 มีนาคม 2562 16:19
#108565

Well done! It is one of the very informative blogs I have come across. You have a flair for writing and have fine knowledge of the topic as well. Students finding it tough to write their academic assignments could use our Assignment Help online and can get a first class coursework written from us. https://www.allassignmenthelp.com/reviews

Ico48
Max Warden [IP: 42.110.148.233]
20 มีนาคม 2562 20:37
#108578

This post is a pool of information. The readers are quite impressed after reading this impressive post. This impressive post certainly encourages to choose <a href="https://www.myassignmenthelpau.com">Assignment Help Australia</a> Services.

Ico48
max warden [IP: 42.110.148.233]
20 มีนาคม 2562 20:39
#108579

[url=https://www.myassignmenthelpau.com][/url]

Ico48
assignment [IP: 42.110.148.233]
20 มีนาคม 2562 20:41
#108580

<a href="https://www.myassignmenthelpau.com">Assignment Help</a>

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.201.27.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ