นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

>>> เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ

>>> สามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สถานที่: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เวลาเริ่มต้น: 02 กุมภาพันธ์ 2560 08:00
เวลาสิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2560 23:59
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 13853
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
call tutors [IP: 103.132.131.6]
02 พฤศจิกายน 2563 14:32
#114981

I found this one pretty fascinating, and you should go into my collection also. We provide Math Homework Help https://www.calltutors.com/Articles/Math-Homework-Help services all over the world. I am impressed with your article. We appreciate that please keep writing more content.

Ico48
call tutors [IP: 103.132.131.6]
02 พฤศจิกายน 2563 14:33
#114982

I found this one pretty fascinating, and you should go into my collection also. We provide Math Homework Help https://www.calltutors.com/Articles/Math-Homework-Help/

services all over the world. I am impressed with your article. We appreciate that please keep writing more content.

Ico48
call tutors [IP: 103.132.131.6]
02 พฤศจิกายน 2563 14:33
#114983

I found this one pretty fascinating, and you should go into my collection also. We provide Math Homework Help

http://www.calltutors.com/Articles/Math-Homework-Help

services all over the world. I am impressed with your article. We appreciate that please keep writing more content.

Ico48
Avanish [IP: 182.69.215.166]
03 พฤศจิกายน 2563 13:31
#114997

Here I am sharing a very useful resource for students looking for <a href="https://proassignmenthelp.com/">assignment help</a>. ProAssignmentHelp providing all sort of assignment writing in various subjects like as : <a href="https://proassignmenthelp.com/au.php"> Assignment Help Australia</a> , <a href="https://proassignmenthelp.com/dissertation-help.php">Dissertation Help</a> , <a href="https://proassignmenthelp.com/essay-writing-help.php"> essay writing help</a>, <a href="https://proassignmenthelp.com/programming-assignment-help.php">Programming Assignment Help </a>, <a href="https://proassignmenthelp.com/thesis-writing-help.php">Thesis Writing Services</a>, <a href="https://proassignmenthelp.com/machine-learning-assignment-help.php">Machine learning Assignment Help</a>, <a href="https://proassignmenthelp.com/python-assignment-help.php"> Python Assignment Help</a>,etc.

Ico48
McHelper Printer Support [IP: 223.187.177.0]
18 พฤศจิกายน 2563 19:09
#115254

HP Printer Problems

We have the necessary tools and manuals to guide and fix HP printer errors. With our professional skills and excellent knowledge, we can easily identify the problem and provide a permanent fix in a shorter span.

What Are the Major Technical Issues That We Handle?

Our technical experts can handle the following issues with your HP printers. Most of our customers call us for the below issues and if you find anything that’s not listed, you can call our team to get it fixed.

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Installation support for HP Printer Driver</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>System compatible issues while installing the printer driver</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP printer cartridge compatibility issues</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP Wireless Printer Setup and Configuration</a>

< a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Support for Network printer issues</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Support for Connectivity issues</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Error Troubleshooting for HP Printers</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP printer security issues</a>

< a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Supporting for speed and performance of HP Printers</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>The most common paper jam issues with HP printers</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Error codes while printing</a>

< a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>Ink and toner cartridge leakage</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP printer won’t print</a>

Look no further! We have experts who can fix HP Printer problems! It’s simple and easy!

For more information Visit:

https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup or Call us now on our toll-free number: +1-863-913-1001

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP Wireless Printer setup</a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”> HP Wireless Printer </a>

<a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP Printer Wireless Setup</a> <a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”> HP Printer Issues</a> <a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”> HP Printer problems</a> < a href=”https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup/”>HP Printer Troubleshooting</a>

For Canon Printer Setup (toll-free +1-863-913-1001)

Visit: https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/

<a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer Support</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Tech Support</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer Phone Support</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”> Canon Printer drivers</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer app </a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer Troubleshooting</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon connect Printer to Wifi </a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer not responding</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer offline</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer setup</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”> Canon Printer software</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer Wireless Setup</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Printer wont print</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/”>Canon Customer Services</a>.

For Brother Printer Support ( toll-free +1-863-913-1001)

Visit: https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support

<a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother Printer Support</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother tech support</a>

<a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother Customer Service</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”> Brother Service Center</a> < a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother Printer drivers</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother Printer app</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother Printer Troubleshooting</a> <a href=” https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support/”>Brother Printer Setup</a>

Help with any model, any brand, Available 24/7

Ico48
McHelper Printer Support [IP: 223.187.177.0]
18 พฤศจิกายน 2563 19:09
#115255

Get Support for HP Printer Problems. Call 24/7 Toll Free HP Printer Support Phone Number. For HP Printer Help & HP Printer Support. +1-863-913-1001

To Complete hp wireless setup, The WI-FI network password is Essential. Find your Password from the Wireless Router. The wifi network password is offered by your Internet service providers (ISP) after you got Wireless Internet Connection Service. This password can be obtained by the wireless router. WPA2 Password, Labelled wireless key, security key, WEP key are treated as your Password.

Likewise, we can also able to find your Password from WINDOWS and MAC Operating Systems.

For more information visit:

https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup or Call us now on our toll-free number: +1-863-913-1001

HP Wireless Printer setup HP Wireless Printer HP Printer Wireless Setup HP Printer Issues HP Printer problems HP Printer Troubleshooting

For Canon Printer Setup (toll-free +1-863-913-1001)

Visit: https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/

Canon Printer Support Canon Tech Support Canon Printer Phone Support Canon Printer drivers Canon Printer app Canon Printer Troubleshooting Canon connect Printer to Wifi Canon Printer not responding Canon Printer offline Canon Printer setup Canon Printer software Canon Printer Wireless Setup Canon Printer wont print Canon Customer Services.

For Brother Printer Support ( toll-free +1-863-913-1001)

Visit: https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support

Brother Printer Support Brother tech support Brother Customer Service Brother Service Center

Help with any model, any brand, Available 24/7

Ico48
McHelper Printer Support [IP: 223.187.177.0]
18 พฤศจิกายน 2563 19:18
#115256

Get Support for HP Printer Problems. Call 24/7 Toll Free HP Printer Support Phone Number. For HP Printer Help & HP Printer Support. +1-863-913-1001

To Complete hp wireless setup, The WI-FI network password is Essential. Find your Password from the Wireless Router. The wifi network password is offered by your Internet service providers (ISP) after you got Wireless Internet Connection Service. This password can be obtained by the wireless router. WPA2 Password, Labelled wireless key, security key, WEP key are treated as your Password.

Likewise, we can also able to find your Password from WINDOWS and MAC Operating Systems.

For more information visit:

https://mchelperprintersupport.com/hp-wireless-printer-setup or Call us now on our toll-free number: +1-863-913-1001

HP Wireless Printer setup HP Wireless Printer HP Printer Wireless Setup HP Printer Issues HP Printer problems HP Printer Troubleshooting

For Canon Printer Setup (toll-free +1-863-913-1001)

Visit: https://mchelperprintersupport.com/canon-printer-setup/

Canon Printer Support Canon Tech Support Canon Printer Phone Support Canon Printer drivers Canon Printer app Canon Printer Troubleshooting Canon connect Printer to Wifi Canon Printer not responding Canon Printer offline Canon Printer setup Canon Printer software Canon Printer Wireless Setup Canon Printer wont print Canon Customer Services.

For Brother Printer Support ( toll-free +1-863-913-1001)

Visit: https://mchelperprintersupport.com/brother-printer-support

Brother Printer Support Brother tech support Brother Customer Service Brother Service Center

Help with any model, any brand, Available 24/7

Ico48
Programmingshark [IP: 223.235.84.217]
20 พฤศจิกายน 2563 12:34
#115303

This is Programmingshark.com , world's no1 programming help company since 2014. They cover almost all wide range of programming subjects, here you go:

<a href="https://programmingshark.com/c-programming-assignment-help.php">C Programming Assignment Help</a> , <a href="https://programmingshark.com/c-plus-plus-programming-assignment-help.php">C++ Programming Assignment Help</a> , <a href="https://programmingshark.com/python-programming-assignment-help.php">Python Programming Assignment Help</a> , <a href="https://programmingshark.com/r-programming-assignment-help.php">R Programming Assignment Help</a> , and <a href="https://programmingshark.com/java-programming-assignment-help.php"> JAVA Programming Assignment Help</a> . Visit now!

Ico48
Taniya Khan [IP: 110.225.84.188]
24 พฤศจิกายน 2563 13:57
#115332

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.

Escorts Service in Jodhpur

Ico48
Surbhi Rana Escort Chandigarh [IP: 103.54.103.214]
28 พฤศจิกายน 2563 17:20
#115378

I've found here a lot of interesting information for the knowledge I need. all that you provide for us, it was very valuable and supportive, you shake for sharing this astonishing post.

<a href="http://surbhirana.com/panchkula-escorts.html">Panchkula Escorts</a> |

<a href="http://surbhirana.com">Chandigarh Escort Service</a> |

Ico48
เนย [IP: 49.49.223.82]
01 ธันวาคม 2563 13:54
#115400
Ico48
Tumblr [IP: 1.55.249.204]
03 ธันวาคม 2563 12:14
#115426

I read this article! I hope you will continue to have such articles to share with everyone! thank you!

<a href="https://tumblrsearch.com/">Tumblr search engine</a>

Ico48
Legitimate essay writing services [IP: 41.80.161.88]
08 ธันวาคม 2563 16:55
#115481

Legitimate research writing services have become very popular among custom essay writing service seekers in need of Legitimate essay writing services and legitimate coursework writing services.

https://meldaresearch.com/legitimate-essay-writing-services/

Ico48
onlineslots [IP: 103.138.192.51]
08 ธันวาคม 2563 17:04
#115483

<a href="http://slotonline42.branchable.com/SlotOnline/">slot online</a>, <a href="http://laser.inf.ethz.ch/2015/index.php?option=com_k2&amp;view=itemlist&amp;task=user&amp;id=1009654">judi slot online</a>, <a href="https://hub.docker.com/r/situsslotonline/slot">situs judi slot online</a>, <a href="https://gameslotdeposit10rbtanpapotongan.myportfolio.com">situs slot online</a>, <a href="https://gumroad.com/judicasinoonline/p/informasi-cara-menang-mainkan-judi-casino-online-android">slot online</a>, <a href="https://slotonlineterbaik.nethouse.ru">slot online terbaik</a>

Ico48
Essay Writing Help [IP: 103.237.158.133]
09 December 2020 14:27
#115494

I am very impressed with Essay Writing Help services because they are very dedicated to their work. Thanks a lot for helping me throughout my hard times.

https://www.totalassignmenthelp.com/essay-writing-help

Ico48
AOL Email Support [IP: 209.58.144.210]
12 ธันวาคม 2563 02:23
#115530

Fix the AOL Email Issues - Desktop Gold Support

AOL email allows updated and easy to use emailing platforms for users. However, the problem of AOL email is; it gets fixed or becomes unconcerned because of technical errors. A nonprofessional is not capable enough to solve such issues, they try to AOL Email support team to get these issues fixed.

Some Common AOL Email Issues : Troubleshooting

AOL Email Sign-in Error

The incorrect password is the source of AOL Email sign-in errors most of the time. Many times you have faced AOL Email Sign-in errors and whenever you login then again the same problems. Maybe a type of error or CAPS could result in the wrong punching of login values. If still the issue continues and you are getting Sign-in errors.

You can try the following troubleshooting options.

• First of all check your internet connection, is your device connected to your internet, is it running smoothly. If not, then that's a reason for the problem of sign-in error.

• Next, try sign-in AOL Email account to another browser, if it is working properly, then check the security setting of your new browser which is still in use.

• Check your "JavaScript Status " in your browser, it should be set to Enabled.

• Clear all the cache, cookies, history, and temporary files. Then try to sign-in again

• If you getting still a sign-in problem, then you can contact to AOL Email Assistant Number +1 865-325-2030

AOL Email Sending and Receiving problems

The AOL Email account has many problems related to sending or receiving emails. Some common problems in these issues and some very important and needs expert advice.

Some common issues related to AOL email sending or receiving:

• All emails are going to the spam/junk folder.Don't waste your time and you can contact our AOL Email Support Team and fix these issues. Who can know and can fix technical errors better than you can do. Once you will clarify your issues to them, then you agree and fix it.If you think you can not fix these issues on your own or simply have no idea how to solve these issues.

• AOL Email Problems

• Some AOL emails are missing from your AOL email's inbox.

• Not receiving a new email since a particular time.

• The problem in retrieving the emails.

• Not receiving an email from a particular friend.

Like AOL email issues, people also face email sending errors, while working with AOL Email.

Some common errors sending AOL email problems are:

• AOL sent folder shows emails, which are not sent by me.

• Email doesn't send with attachments.

• If I forward an email with images, then they do not show up.

• Unable to send emails

Getting a “Sending Failed” error, whenever I send any mail from my AOL. Whenever I send an email from my AOL email account, then I receive an error with "Sending Failed".

For more information Visit: https://desktopgoldownload.com/

https://desktopgoldownload.com/aol-email-support/

https://desktopgoldownload.com/update-desktop-gold/

Desktop Gold Support ⌾

aol desktop gold download, download aol desktop gold software, install aol desktop gold , install aol desktop gold software, install aol desktop gold software, aol desktop gold troubleshooting, troubleshooting aol desktop gold , download aol desktop gold

Ico48
daniel craig [IP: 203.122.8.234]
15 ธันวาคม 2563 15:49
#115560

Nice to see your post. Wonderful and deep post you’ve written here.That’s truly has added a lot to our knowledge about this topic. Have a more successful day. acs rpl

Ico48
nehasharma [IP: 103.79.249.163]
19 ธันวาคม 2563 13:42
#115601

I love to read your wonderful article I have found here so many valuable details about my knowledge I need.

<a href="https://www.escortsindwarka.com/">Delhi Escorts Service</a>

Ico48
apurvabajaj [IP: 103.79.249.163]
19 ธันวาคม 2563 13:42
#115602

I love to read your wonderful article I have found here so many valuable details about my knowledge I need. Delhi Escorts Service

Ico48
tony [IP: 113.167.184.170]
24 ธันวาคม 2563 17:21
#115637

This topic is very interesting and I am interested but do not know where to find, thankfully you create this topic, hope everyone will help me run 3

Ico48
Dubai Stopover Emirates [IP: 103.82.82.179]
25 ธันวาคม 2563 12:20
#115641

Thanks for providing this wonderful information.

<a href="https://dubaistop.com/">Dubai Stopover Emirates</a>

Ico48
aashish12 [IP: 157.38.50.167]
28 ธันวาคม 2563 22:06
#115689

<a href="https://kartora.com/">Swiggy clone script</a>

Ico48
aashish12 [IP: 157.38.50.167]
28 ธันวาคม 2563 22:07
#115690

[url=https://udaipurmirror.com/udaipur-news/nathdwara-taxi-service/]Nathdwara taxi service[/url]

[url=https://udaipurmirror.com/taxi/kumbhalgarh-taxi/]kumbhalgarh taxi service[/url]

[url=http://clatechnologies.com/android-apps-development-company-in-udaipur/]Android app development in Udaipur[/url]

Ico48
aashish12 [IP: 157.38.50.167]
28 ธันวาคม 2563 22:08
#115691
Ico48
aashish13 [IP: 157.38.50.167]
28 ธันวาคม 2563 22:10
#115692
Ico48
Muscle Marketing USA [IP: 103.82.82.179]
30 ธันวาคม 2563 18:05
#115711

Hey i think its great solution for us. thanks for sharing.

MMUSA is a leading provider for providing best <a href="https://mmusa.com">Muscle building marketing usa</a>.

Ico48
Dubai Stopover Package [IP: 103.82.82.179]
02 มกราคม 2564 14:16
#115726

Great posts you have here! Must say very knowledgeable article!!

get best <a href="https://dubaistop.com/">Dubai Stopover Package</a> in your budget.

Ico48
meer [IP: 103.122.254.242]
03 มกราคม 2564 13:26
#115735

I have been looking for this information for quite some times. Will look around your website.

<a href="https://celebritystorynow.blogspot.com/2020/12/ross-lynch-net-worth-biography-age.html">James</a>

<a href="https://ericpowellsalem.wordpress.com/2020/12/30/ross-lynch-net-worth-biography-age-height-and-facts/">John</a>

<a href="https://ericpowellsalem.tumblr.com/post/638907696809230336/ross-lynch-net-worth-biography-age-height-and">obert</a>

<a href="https://twitter.com/EPowellsalem/status/1344169808225423360">Jennifer</a>

<a href="https://www.youtube.com/channel/UCxcOUq7EHYug8LKWfvbEsPA">Elizabeth</a>

<a href="https://www.diigo.com/annotated/57a69a6708fdf79c43857b2ec28ce5dc">William</a>

<a href="https://www.instapaper.com/read/1373940233">Christopher</a>

<a href="https://app.getpocket.com/read/3215296288">Lisa</a>

<a href="https://www.pinterest.com/pin/588001295097318421">Margaret</a>

<a href="https://celebritystorynow.weebly.com/blog/ross-lynch-net-worth-biography-age-height-and-facts">Sandra</a>

<a href="">undefined</a>

Ico48
McHelper Email Support [IP: 209.58.144.210]
16 มกราคม 2564 01:33
#115974

How to resolve Roadrunner email isn’t functioning on the iPhone?

Although you’ll open a Roadrunner webmail through the Safari browser of your iPhone it’s recommended to set up a Roadrunner email on iPhone for a far better experience. Here are the items that you simply should check if the Roadrunner email isn’t working well on your iPhone.

Make sure you’re using the right Roadrunner email settings – IMAP/ POP for iPhone. the right IMAP setting for accessing the Roadrunner email on an iPhone is given below.

Account Type: IMAP

Incoming Email server hostname: mobile.charter.net

Incoming Server port: 993

SSL: on (for both SMTP and IMAP)

Outgoing Email server hostname: mobil.charter.net

Outgoing server port: 587

• Although IMAP is more flexible for using the Roadrunner email you’ll choose POP settings if Roadrunner stops working with IMAP.

• Make sure there isn’t any application on your iPhone which will interfere with the right workflow of roadrunner email.

• Disable the antivirus app installed on your iPhone and check if this fixes the issue you’re facing.

• Report the issue to the Roadrunner support if you continue to can’t use the Roadrunner email on an iPhone.

Make sure your Roadrunner email account isn’t blocked because of sending an outsized number of emails.

• Check your internet connection and confirm your internet speed is fast.

• Ensure that you simply are using Roadrunner on a compatible device and browser.

• Recheck and confirm you’re not typing the incorrect email address of your recipient.

• Switch to a different browser and check out to resend the email again.

• Give a call to your recipients and ask them to see other folders in their email account like spam, trash, etc.

For more information Visit: https://emailsupportphonenumber.com/roadrunner-email-support/

https://emailsupportphonenumber.com/sbcglobal-support/

Roadrunner email support , Roadrunner Email Account , Roadrunner Technical issues , Roadrunner Email Customer Support Number , Roadrunner login error , Roadrunner Account issue , Sbcglobal Support , Sbcglobal Customer Support , Sbcglobal Customer Service , Sbcglobal Technical issues , Sbcglobal Email

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ