นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชวนบุคลากรสายสนับสนุน..."อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"

วันนี้ มีข่าวอบรมฟรี!!! มาบอก...

  สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เปิดอบรม "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"
แก่...บุคลากรสายสนับสนุน
เนื้อหาการอบรมจะเป็นการสอนการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
  - การสืบค้นข้อมูลจากระบบ OPAC
  - การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS
Digital Collection)
  - การสืบค้นบทความวารสาร (E-Journal)
  - การสืบค้นข้อมูลจาก Single Search

  จัดอบรมวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

--บุคลากรสายสนับสนุนท่านใดสนใจ สมัครได้ มี 3 ช่องทางให้เลือกสมัครค่ะ
1. ติดต่อ คุณรตานา ยามาเจริญ โทร. 2390
2. อีเมล มาที่ ratana.ya@psu.ac.th
3. สมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/GC7oQaA2vO

***รับสมัครภายในวันที่ 20 เมษายน 2559***

ด่วน!!! รับเพียง 30 ท่าน เท่านั้น
End time: 22 April 2016 23:59
Categories: ข่าวอบรม 
Classified ad by: Miss Library  /  E-mail Contact  /  All ads by this member
Read: 1387
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.238.248.103
Message:  
Load Editor
   
Cancel or