นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of
Thailand, NRCT) มีประกาศที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of
Thailand, NRCT) ร่วมกับ สถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese
Academy of Social Sciences, CASS)
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)
ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ
ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน

**โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554**

ท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1355

สอบถามเพิ่มเติมและส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่
ส่วนภาคพื้นยุโรปและอเมริกา (สยอ.)
ภารกิจการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน

2. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้ได้ข้อเสนอแนะทางนโยบายในหัวข้อ
"การศึกษาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียกับการเตรียมความพร้อมทางด้านการค้าและการลงทุนของไทย"

**ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554**

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1351

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
02-561-1445 ต่อ 446 และ 081-579-0102

3.  การขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
สาขานิติศาสตร์
ตามที่ได้เปิดรับกำหนดหัวข้อเพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้ข้อเสนอแนะทางนโยบายในโครงการ
"การศึกษาแนวทางแก้ไขและป้องกันการทุจริตในภาคเอกชนไทยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์"
ได้ขยายเวลาการเปิดรับหัวข้อขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
31 ตุลาคม 2554
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่
http://www.nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=1352

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
02-561-1445 ต่อ 446 และ 081-579-0102

หรือ
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องประกาศทุนวิจัยจาก วช. ได้ที่
คุณสุภาพ
6958

 

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 1660
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ