นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 2 · Followed: 0

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานรับตรวจกับการตรวจสอบภายในยุคใหม่

เรียน  ทุกคณะ/หน่วยงาน/ทุกวิทยาเขต

          หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานรับตรวจกับการตรวจสอบภายในยุคใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม FMS 3401 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยสามารถตอบรับได้ทาง link แบบตอบรับ

และดูรายละเอียดโครงการได้ตามไฟล์ โครงการ

          โครงการนี้จะมุ่งเน้นประเด็นการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสนับสนุนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ผู้ร่วมโครงการได้รับทราบถึงบทบาทการตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ช่วยมืออาชีพให้กับหน่วยรับตรวจ  พร้อมรับรู้ถึงทิศทางการตรวจสอบยุคใหม่ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

          ขอเชิญชวนแจ้งชื่อร่วมโครงการกันน่ะค่ะ แล้วพบกันค่ะ 

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวอบรม 
อ่าน: 1197
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ