นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 32 · Followed: 26

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Lean ของมหาวิทยาลัย

สถานะ: ข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษ

เรียนเชิญ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ "Lean ทั่วทั้งองค์กร"
ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่   วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

สถานที่: ห้องประชุมศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่
เวลาเริ่มต้น: 14 ธันวาคม 2557 09:00
เวลาสิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2557 16:30
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 6080
ดอกไม้
People who like this: Ico24 นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
Economics Assignment Help [IP: 191.96.97.58]
11 ธันวาคม 2562 14:55
#110507

Our company is ready to support the education process by providing affordable and reliable Economics Assignment Help . In case you are struggling with a deadline or a difficult report, we are always available to provide you with the help.

<a href="https://economicsassignmentshelp.com/">Economics Assignment Help</a>

Ico48
Custom Assignment Writing Help Services [IP: 41.80.85.18]
13 ธันวาคม 2562 15:27
#110519

Our custom writing team work collectively to complete Custom Assignment Writing Services as they offer the best College Assignment Writing Services and Online Assignment Writing Help.

https://researchpapers247.com/assignment-writing-services-2/

Ico48
Naijaflash [IP: 197.210.71.193]
19 ธันวาคม 2562 01:13
#110574

<a href="https://naijaflash.com.ng"> naijaflash </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng"> naijaflash </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/music"> Music</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/mixtape"> mixtape</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/intrumental"> intrumental</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/news"> news</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/lyrics"> lyrics</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/freebeat"> freebeat</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/video"> video</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/highlight"> highlight </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/entertainmet"> entertainment </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/mixtape"> latest mixtape </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng"> naijaflash </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng"> naijaflash </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/Latest Free browsing cheat for 2020 "> latest free browsing cheat for 2020 </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/Latest Zinoleesky songs 2020"> Latest Zinoleesky songs 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/Latest Rema songs for 2020"> latest Rema songs for 2020 </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/Latest mohbad songs for 2020 "> latest mohbad songs for 2020 </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/Latest naira Marley songs for 2020"> latest naira Marley songs for 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/latest Burnaboy songs for 2020"> latest Burnaboy songs for 2020 </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/latest lyta songs for 2020"> latest lyta songs for 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/Latest fireboy dml songs for 2020"> latest fireboy dml songs for 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/latest olamide songs for 2020"> latest olamide songs for 2020 </a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/latest mixtape for 2020"> latest mixtape for 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/latest DJ Baddo mixtape for 2020 2020"> latest DJ Baddo mixtape for 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/latest songs for 2020">latest songs for 2020</a>

<a href="https://naijaflash.com.ng/download Mp3 music audio video freebeat instrumental lyrics free download latest 2020 songs current best all "> highligh </a>

Ico48
Jasmine Joe [IP: 203.189.252.203]
23 ธันวาคม 2562 14:03
#110600

Thanks for posting Really Such Things. I should recommend your site to my friends.

https://myassignmenthelp.com/us/do-my-homework.html

Ico48
Health Management Article Review Services [IP: 41.80.12.145]
07 มกราคม 2563 13:29
#110735

Are you looking to hire the best Health Management Article Review Writing Services? You should seek our Health Management Article Review Writing Services for all your Online Health Management Article Review Writing Services.

https://researchpapers247.com/article-review-writing-services/

Ico48
awr [IP: 203.87.103.246]
11 มกราคม 2563 15:22
#110806

<a href="https://www.sdxhotpot.com/">hotpot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">chinese cuisine </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">chinese hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">hot pot recipes </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">hot pot restaurant </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">sichuan food </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">hot pot ingredients </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">what is hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">hot pot recipe </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">hot pot buffet </a> <a href=" https://www.sdxhotpot.com/zh/%e7%81%ab%e9%94%85/">火锅 </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/2019/05/30/chongqing-hot-pot/">sichuan hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/2019/05/30/chongqing-hot-pot/">chongqing hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/2019/05/30/chongqing-hot-pot/">Chongqing hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">hotpot near me </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">what is a hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/product/">chinese hot pot recipe <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">hot pot restaurant near me </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">boiling hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">grand hot pot lounge </a> <a href=" https://www.sdxhotpot.com/zh/%e7%81%ab%e9%94%85/">川菜 </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">little hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">boiling point hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">hot pot sauce </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">hot pot chinatown </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">asian hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">chinese hot pot near me </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/hot-pot-restaurant/">szechuan hot pot </a> <a href="https://www.sdxhotpot.com/">how to eat hot pot </a>

Ico48
et [IP: 203.87.103.246]
11 มกราคม 2563 15:23
#110807

<a href="https://www.sdxhotpot.com/">how to eat hot pot </a>

Ico48
Selena Cass [IP: 103.57.84.5]
16 มกราคม 2563 20:54
#110923

Norton antivirus provides end to end protection to the Windows, Macs, iPhone, Android with the high-level security. Protection from spam and sensitive information theft is also offered by this widely famous and popular antivirus brand. It is lightweight and runs in the background without hindering the user’s work or slowing down the computer.

https://my-notron.com

http://pagenorton.com

https://mcafeecomactivate.uk.net

http://officecomsetup-go.uk.com

https://helpoffice.uk.ne

Ico48
office.com/setup [IP: 103.57.84.5]
16 มกราคม 2563 21:02
#110924

Microsoft Office is also known as Office in short form. It is one of the most successful client program or server software around the globe. It is developed and created by Microsoft Corporation. It was initially made for the Microsoft Windows operating system; however, its usefulness has paved its path into every major operating system around the globe.

https://helpoffice.uk.net/

Ico48
Topessaywriting [IP: 41.90.34.240]
20 มกราคม 2563 17:03
#110982

Any student who may need Legitimate Research Paper Writing Service is free to request our writers for assistance from TopEssayWriting</a> as they are committed to helping clients when they visit TopEssayWriting Login.

https://topessaywriting.com/

Ico48
tds llp [IP: 160.202.8.195]
22 มกราคม 2563 19:41
#111024

<a href="https://www.quickbookintegration.com/quickbooks-gst-accounting-software">quickbooks gst accounting software</a>

Ico48
Accounting Writing Services Online [IP: 41.80.145.88]
23 มกราคม 2563 18:44
#111042

Many students opt to buy Accounting Writing Services Online since most writing companies are good in Online Accounting Writing Services and Coursework Accounting Writing Services.

https://superiorwriters247.com/online-accounting-writing-services/

Ico48
Computer Writing Services [IP: 41.80.155.33]
24 มกราคม 2563 18:35
#111058

Affordability of our Computer Writing Services is another attribute that makes us the best Computer Science Coursework Writer and Computer Science Writing Help provider in the industry.

https://www.meldaresearch.com/computer-science-writing-services/

Ico48
fix print spooler keeps stopping windows 10 error [IP: 49.207.74.38]
12 กุมภาพันธ์ 2563 14:31
#111297

Print spooler keeps stopping windows 10 is a widespread printer error, due to which the users fail to get the document printed. Therefore, to fix the printer problem, make sure that the print spooler keeps stopping issue gets resolved. Hence, this blog follow the described steps and check if the method solves the problem by applying the printer troubleshooting steps discussed below.

#https://printerhelpcenter.com/how-to-fix-printer-spooler-keeps-stopping-windows-10/

Ico48
united airlines reservation [IP: 49.207.74.38]
12 กุมภาพันธ์ 2563 17:47
#111301

United airlines flights are a well-known part of the global aviation industry. United airlines are popular not only among American but in the entire world.

https://unitedairline-reservations.com/

Ico48
change aol password [IP: 49.207.74.38]
12 กุมภาพันธ์ 2563 19:27
#111303

The sufferers don’t have to worry, because here below for all of them, we have mentioned the required steps to fix HTTP error 504 AOL mail. So, go through the steps penned below and follow the same to get rid of the error.

https://contactaolhelp.com/fix-http-error-504-gateway-timeout-in-aol-mail/

Ico48
amna seo [IP: 103.129.142.91]
15 Febuary 2020 21:28
#111341

This is what commonly happens to the newbies in the business industry who do not know how to effectively market their product or service or service. https://healthyfalcon.com/

Ico48
poli [IP: 14.189.171.45]
22 Febuary 2020 14:56
#111423

This is a great thing, I think everyone feels this information is very valuable, thank you <a href="https://howtoenableflash.com">enable flash in chrome</a>

Ico48
Philosophy Writing Services [IP: 41.90.69.211]
05 มีนาคม 2563 20:20
#111580

Many students opt to buy Philosophy Paper Writing Services since most writing companies are good in Custom Philosophy Essay Writing Services and Legit Philosophy Research Paper Services.

https://www.meldaresearch.com/philosophy-writing-services-2/

Ico48
gdf [IP: 14.201.251.95]
11 มีนาคม 2563 11:45
#111630

chauffeur melbourne

https://www.allcarbooking.com/airport-transfers/chauffeur-melbourne/

chauffeur sydney

https://www.allcarbooking.com/airport-transfers/chauffeur-sydney/

Car rego check Rego check Check my rego

https://aucn.net.au/australian-car/rego-check-%E6%8A%A5%E5%91%8A/

https://www.eurail.com/zh

https://www.eurail.com/zh/eurail-passes

https://www.eurail.com/zh/get-inspired/suggested-itineraries

https://www.eurail.com/zh/plan-your-trip/eurail-timetable

https://www.eurail.com/zh/get-inspired/trains-europe/high-speed-trains/eurostar

https://www.eurail.com/zh/get-inspired/top-destinations/great-britain-train

https://www.eurail.com/zh/eurail-passes/global-pass

Ico48
amna [IP: 103.200.198.106]
20 มีนาคม 2563 21:39
#111761

This is what commonly happens to the newbies in the business industry who do not know how to effectively market their product or service or service.<a href="https://alternativestips.com/alternatives-of-firstrowsports/">alternatives of FirstRowSports</a>

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ