นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

เชิญบุคลากร และอาจารย์ "อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย" โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้...

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เชิญบุคลากร อาจารย์ อบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยมี 2 หลักสูตร ดังนี้
1.สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลจากระบบ OPAC การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection) และการสืบค้นบทความวารสาร (E-Journal)
2.สำหรับอาจารย์ โดยจะจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล EDS single seaech ค้นครั้งเดียว ได้ทุกฐานข้อมูล และ EDS e-books ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่หอสมุดบอกรับ *หากท่านสนใจอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ตามที่สะดวก ทั้ง 2 หลักสูตร อบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 3
+++รายละเอียดการอบรม และสมัครเข้าอบรม คลิก http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2579%3A2015-06-22-05-44-49&catid=2%3A2010-09-10-03-12-51&lang=th
เวลาสิ้นสุด: 29 กรกฎาคม 2558 23:00
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1393
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.53.118
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ