นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ขอเชิญผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM เปิดอบรม 2 หลักสูตร...

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ขอเชิญผู้อำนวยการ ครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM จำนวน 2 หลักสูตร
ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคาร LRC
รายละเอียด คลิก http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2577%3A-ulibm-2-&catid=2%3A2010-09-10-03-12-51&lang=en
+ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2558 +
End time: 25 June 2015 23:59
Classified ad by: Miss Library  /  E-mail Contact  /  All ads by this member
Read: 1466
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.200.21
Message:  
Load Editor
   
Cancel or