นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

DDSEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

เรื่อง “Formulating for Efficacy (New Formulation Concept for Delivery of
Actives into the Skin)”
โดย Prof. Dr. Johann Wiechers from JW Solutions, Netherlands


ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุมสามารถ อังศุสิงห์ (ภ.1302) คณะเภสัชศาสตร์

และ

เวลา 13.00 - 16.00 น.  (รับสมัครเฉพาะคณาจารย์)

การเจรจาธุรกิจกับนักวิจัยชาวต่างชาติ
Prof. Dr. Johann Wiechers
from JW Solutions, Netherlands

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล
พร้อมสังกัดของท่านพร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

-อีเมล์ sitthisak.c@psu.ac.th
-คุณสิทธิศักดิ์ ไชยสุข (ภู)
-คุณกรกมล เพ็ชรยอด (ปราง) หรือ
โทร. 0 7428 8979 ภายใน 8979

หรือที่
สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา ชั้น 3
อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ หรือ http://dds.pharmacy.psu.ac.th เมนู Contact Us

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรื่องอาหารกลางวัน
หากท่านที่แจ้งลงทะเบียนไว้แล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันจัดกิจกรรม (4 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา 16.00
น.) มิฉะนั้น สถานวิจัยฯ
จะขออนุญาตยกเว้นเรื่องอาหารกลางวันของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งถัดไปของสถานวิจัยฯ
หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือสถานที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
เวลา 11.30 น. ณ ลานมรกต

เวลาสิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2554 16:00
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1630
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ