นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

เทศกาล PULINET WEEK เริ่มแล้ว บัตรเดียวยืมได้ 20 สถาบัน ทั่วไทย (สมัครฟรี 27 – 31 ต.ค. 57)

ระหว่าง วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2557 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จัดเทศกาล PULINET WEEK ขึ้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สมัครบัตร PULINET ฟรี !!!

     เพียงแค่สมัครบัตร PULINET สามารถยืมหนังสือด้วยตนเองได้ จากหอสมุดกลางในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ 20 แห่ง ดังนี้

1. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
11. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
13. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
15. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
17. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
19. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

  สนใจสมัครได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
*สงวนสิทธิ์เฉพาะ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ม.อ.

 

>วิธีสมัครสำหรับสมาชิกใหม่ (ยังไม่เคยสมัครบัตร PULINET)

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโหลดจาก.....
http://www.clib.psu.ac.th/home/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=30&lang=th
(เลือกรายการที่ 18 แบบฟอร์มใบสมัคร pulinet)
2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร บัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน
(กรอกใบสมัครยื่นพร้อมเอกสารดังกล่าว ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 3)

 

>วิธีสมัครสำหรับสมาชิกเก่า (บัตร PULINET หมดอายุแล้ว)

- ให้นำบัตรเก่ามาต่ออายุได้ แต่ต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือ บัตรบุคลากร
ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 3

Large_pulinet week57
เวลาสิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557 23:59
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวทั่วไป 
อ่าน: 1359
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ