นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

การประกวดแผนการตลาด “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “การประกวดแผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (เดิม โครงการหลวง)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด “TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง” ภายใต้หัวข้อ “การประกวดแผนการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (เดิม โครงการหลวง) ชิงรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ขั้นตอนการสมัครนักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัคร
“รับฟังรายละเอียดโครงการและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ”
พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด

ส่งเอกสารกลับมาที่E-mail:benjamart@tma.or.th;kanitthar@tma.or.th
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 (เดิมวันที่ 10 มกราคม 2557)
เมื่อได้รับฟังรายละเอียดโครงการและสัมมนาในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 (เดิมวันที่ 16-17 มกราคม 2557) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวด พร้อมกำหนดชื่อทีม ชื่อแผนงาน ระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มพร้อมลงนามรับรอง และแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุดกลับมาที่ผู้ประสานงานโครงการ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tma.or.th/about-foundation )ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02- 319-7677 คุณเบญจมาศ ต่อ 101 คุณกนิษฐา ต่อ 111 E-mail: benjamart@tma.or.th,kanitthar@tma.or.th

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1230
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ