นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 2 · Followed: 0

โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม"โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ชาตรี ศรีเสริมวงศ์ และอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ลิงค์ ดังนี้

โครงการ  link จาก web หน่วยฯ 

แบบตอบรับ 

ข้อมูลที่พัก

- โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า โทร.074-262909, 074-262910 ราคาห้องพัก ดังนี้

พัก 1 หรือ 2 ท่าน ราคา 1,180 บาท (รวมค่าอาหารเช้า)     หมายเหตุ ค่าห้องพักเป็นราคาลดพิเศษ สำหรับ มอ.ผู้จัดอบรม

 - โรงแรมวีแอล โทร.074-223660-3 ราคาห้องพัก ดังนี้

พัก 1 หรือ 2 ท่าน ราคา 1,250 บาท (รวมค่าอาหารเช้า)

 

ปล. มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถตอบรับภายในวันที่  31 มกราคม 2557 ค่ะ


 


Location: ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Start time: 06 Febuary 2014 08:30
End time: 06 Febuary 2014 16:30
Read: 2061
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.238.248.103
Message:  
Load Editor
   
Cancel or