นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ที่ วช. และ 5ส. ให้ทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2556

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรอบการวิจัย ที่ วช. และ 5ส. ให้ทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ

ซึ่งการเปิดรับข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2556 นี้ มุ่งเป้าในเรื่องการพัฒนาประเทศใน 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังนี้

ชุดที่ 1: 11 กลุ่มเรื่องการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
1.ข้าว
2.มันสำปะหลัง
3.ยางพารา
4.ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
6.สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
7.อ้อยและน้ำตาล
8.อาหารเพื่อความมั่นคง
9.สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
10.เกษตรพื้นที่สูง
11.ปาล์มน้ำมัน
หมายเหตุ ข้อที่ 10 และ 11 จะประกาศกรอบการวิจัยภายในเดือนกันยายน 2555

ชุดที่ 2: 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน
1.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
2.ความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3.ด้านภาวะโลกร้อน และงานนโยบายพลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
5.สังคมผู้สูงอายุ
6.การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
7.การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลผลิตด้านสัตว์เศรษฐกิจ
8.เทคโนโลยีใหม่ และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
9.การปฏิรูปการศึกษา และสร้างสรรค์การเรียนรู้

โดย ท่านสามารถกรอกแบบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วม และส่งกลับมายัง วช. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นี้ หรือลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://rpc.nrct.go.th/seminar

ผู้สนใจต้องการเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/55-2010-08-06-02-55-39/878-nrct-seminar-2556

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัชนิศ, คุณเพชรัตน์, คุณอมรทิพย์
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0-2579-2284 หรือ 0-2561-2445 ต่อ 544, 511
โทรสาร. 0-2561-3721 หรือ 0-2940-5495
E-mail: rpcd@nrct.go.th

หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1889
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ