นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

1. โครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ: ระยะที่ 2  โดยมี  ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ
2. โครงการวิจัย  เรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราและพืชสมุนไพรที่คัดเลือก: การค้นหายาและการควบคุมทางชีววิธี  โดยมี  ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับงบประมาณ 7.5 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (31 สิงหาคม 2554 -30 สิงหาคม 2557)

ซึ่งทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เช่น
-รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย
-รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
-รายนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
-รายนามผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ
-รายนามนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ และ
-รายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

หลังจากนั้นจะเรียนเชิญนักวิจัยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อ สกว. จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไปหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 2087
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 kai.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
anke saini [IP: 103.57.177.154]
18 มกราคม 2562 13:15
#108399

After store the lots of informations here we know very well this is important o clean all them time to time clean clipboard and on this concept here is launch the new online function where are the option how you can clean it quickly.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.91.4.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ