นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

1. โครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ: ระยะที่ 2  โดยมี  ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ
2. โครงการวิจัย  เรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราและพืชสมุนไพรที่คัดเลือก: การค้นหายาและการควบคุมทางชีววิธี  โดยมี  ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับงบประมาณ 7.5 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (31 สิงหาคม 2554 -30 สิงหาคม 2557)

ซึ่งทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจากรายชื่อในกลุ่มต่างๆ เช่น
-รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย
-รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
-รายนามนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
-รายนามผู้ได้รางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ
-รายนามนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอรายชื่อ และ
-รายนามคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

หลังจากนั้นจะเรียนเชิญนักวิจัยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อ สกว. จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อไปหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 2347
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 kai.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ