นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผล งานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ผ่านเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง [คณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย (สกอ.)] นั้น

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย(สกอ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

ท่านที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย มายังสำนักวิจัยและพัฒนา **ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นี้**

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่

http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/46-2010-08-05-04-03-23/837-cr

Read: 3297
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.51.24
Message:  
Load Editor
   
Cancel or