นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน หรือ CILO-ซีโล่ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 
สำนักประสานงานชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง สกว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12
เพื่อให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจทราบถึง
-แนวคิด (Concept) ของวารสารฯ -รูปแบบการเขียนบทความเพื่อจะตีพิมพ์ในวารสารฯ -กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพงานวิจัย
-ประเด็นอื่นๆ ผู้สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับ **ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555**

โดยส่งแบบตอบรับได้ที่
สำนักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง”
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7428–2921
หรือ 1. คุณสุขุมภรณ์ โทร. 6967 หรือ 6965 CILO-ซีโล่ สำนักวิจัย ฯ 2. คุณดวงพร/ คุณรจเรข โทร. 2920- 22 หรือ 087-9692908

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการ และแบบตอบรับได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=823:how-to-write&catid=55:2010-08-06-02-55-39
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา และประชุม 
อ่าน: 1552
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ