นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นำผลงาน "ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1" คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ปี 54

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณารางวัลฯ ได้มีมติอนุมัติให้รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2554 รวม 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1" 
โดย รศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ รางวัลทั่วไป 3 รางวัล ได้แก่
- ผลงานเรื่อง "ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับครัวเรือน"
โดย รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
- ผลงานเรื่อง "เครื่องกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำดื่มระดับครัวเรือน"
โดย ผศ. ดรุณี ผ่องสุวรรณ
- ผลงานเรื่อง "ชุดอาหารยังชีพสำหรับผู้ประสบภัย (ข้าวผัดพร้อมบริโภคบรรจุถุงทนร้อน)
โดย ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์

ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศรางวัลได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/images/stories/mleft/d3/Research-Award-community-54.pdf
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 3556
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ