นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สโรชา โอนีล มียัง
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ใกล้หมดเขต!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2554

จากการที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ประกาศเปิดรับเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

1. เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อย 30%
ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (โดยสนับสนุนในรูปเงินสด อย่างน้อย 10% )

2. งบที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 350,000
 บาท (70%) และภาคเอกชน 150,000 บาท (30%) 
หากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกิน 500,000 บาท
ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

3. รายละเอียดอื่น ๆ  ตามข้อกำหนดใน TOR

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน จัดส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (concept paper)
จำนวน 15  ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น  มายัง
สำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมดเขต ***ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555***

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม, ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Full Proposal) และข้อกำหนดโครงการ (TOR) ได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=572&Itemid=177

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณปัทมา หมาดทิ้ง โทร 6958
E-mail : pattama.m@psu.ac.th
หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิจัย 
อ่าน: 1433
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ