นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

31 พฤษภาคม 2560
Ico48
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สรุปผลโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 182641
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2560 15:37
28 พฤษภาคม 2560
Ico48
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การวางแผนงานกับเป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ฯลฯเป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม่ แล้วฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องวางแผนอะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 450
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 21:39
Ico48
คนสำคัญที่การทำหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีค่าต้องมีหน้าที่และต้องทำหน้าที่คือการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ องค์กร หน่วยงาน คนไม่มีหน้าที่อะไรจึงไม่มีความสำคัญอะไรเลยคือไม่มีก็ได้ ที่สำคัญเมื่อมีหน้าที่แล้วต้องทำหน้าที่ และต้องทำให้ดี จึงสำคัญ จึงได้ดี การเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้เ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 734
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 09:03
27 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas เมื่อวานนี้ เวลา 9:41 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปเนื้อหา...การบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership การอบรมในหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 ของผมก็งวดเข้ามาทุกขณะ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 562
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 19:17
Ico48
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 22 พฤษภาคม เวลา 9:52 น. "Humanizing business by recognizing that PEOPLE are the ONLY source of differentiation and value creation"... Prof. Dipak C. Jain สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 697
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 09:07
26 พฤษภาคม 2560
Ico48
Lifelong learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทั้งธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี คนที่อยู่ดีได้ต้องปรับตามให้เท่าทัน และอยู่นิ่งไม่ได้ การคิดแบบเดิม ใช้ความรู้เดิม จึงปรับตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึงอยู่ยากและอยู่แบบทุกข์ยาก การปรับตัวให้ทัน ต้องรู้เท่าทัน รู้ให้ทัน ด้วยการเรียนรู้ตลอดเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 418
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 09:29
25 พฤษภาคม 2560
Ico48
การศึกษาต้องสร้างปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ สร้างความสามารถ เพื่อให้สร้างทำงานทำหน้าที่ สร้างค่า เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ ยิ่งสมัยนี้ ต้องทำงานสร้างค่าแลกเปลี่ยนกัน เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างในการดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้ค่าเป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปหาสิ่งต่าง ๆ มาใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 519
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2560 08:59
23 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 18 พฤษภาคม เวลา 5:39 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 "The role of leader is like a ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 619
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 06:25
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง"
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ต้องยอมรับว่า HR ถือเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และความท้าทายขององค์กร 4.0 ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ Human Resource Management (HRM) และ Human Resource Development (HRD) เนื่องจากการบริหารจัดการคน และองค์กรแบบ Right Size-Righ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 453
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 01:31
20 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 17 พฤษภาคม เวลา 6:25 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 "We are under the same sky but we see different horizons" จากคราวที่แล้ว...ที่ผมได้สรุปเนื้อหาการบรรยาย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 782
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2560 16:20
17 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
สรุปการบรรยายของ "Prof. Dipak C. Jain" หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 Akkharawit Kanjana-Opas 15 พฤษภาคม เวลา 7:37 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis ผมสัญญา..กับหลายท่านว่าจะพยายามถอดบทเรียนจากการฟังการบรรยายโดย Prof.Dipak C Jain ซึ่งมาบรรยายที่หลักสูตร วต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 800
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2560 15:28
15 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
“การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน ขอให้มีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง” โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 482
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 17:48
10 พฤษภาคม 2560
Ico48
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีนิสัย พฤติกรรม 2 อย่างนี้ คือต้องมุ่งมั่น และมีการเรียนรู้ มุ่งมั่นคือการตั้งใจทำสิ่งที่ต้องการแบบสนุกสนาน แบบกัดติดหรือกัดไม่ปล่อย ส่วนการเรียนรู้ คือสนุกท้าทายกับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ที่ต้องทั้งศึกษา ทั้งทำ ทำให้ดี ดีกว่า ดีขึ้นตลอดเวลา การเรียนรู้ ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 484
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2560 08:38
09 พฤษภาคม 2560
Ico48
ตรวจความเต็มที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เต็มที่คือทำสุดกำลัง แต่หลายคนยังไม่ได้ดี ในขณะที่บางคนทำแบบสบาย ๆ และได้ดี ดังนั้น การตรวจความเต็มที่ไม่ใช่ดูที่พฤติกรรมการกระทำ ต้องดูที่ผลการกระทำ คนจำนวนมากทุ่มเทเรียนเต็มที่ แต่ผลการเรียนออกมาไม่ดี เพราะทำเต็มที่เฉพาะการดูหนังสือก่อนสอบอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ไม่ตั้งใจเข้าเรียน ไม่ฝ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 444
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2560 14:02
08 พฤษภาคม 2560
Ico48
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงเคยได้ยินว่า การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่หลายคนก็ไม่ได้เตรียมตัวในการทำอะไรให้ดี ผลจึงยังไม่ได้ดี และยังทำให้มีปัญหาทำงานไม่ทัน รีบร้อน ตกหล่น การเตรียมตัวที่ดี ไม่ใช่เตรียมทำงานทำหน้าที่ แต่เป็นการศึกษาเตรียมการทั้งกระบวนการ ตั้งเป้าหมาย ดูวัตถุประสงค์ กระบวนการ งานที่ต้องทำ แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 495
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2560 08:23
07 พฤษภาคม 2560
Ico48
Knowledge Capturing มากกว่าเพียงการรวบรวมความรู้เท่านั้น
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ในปีนี้ ก็ใกล้ถึงช่วงการจัดกิจกรรม KM workshop ของศูนย์เครื่องมือฯ เข้ามาแล้ว แว่วเสียงได้ฟังจากท่านประธาน KM คนเก่ง พี่คิดบวก มาว่า ปีนี้พิเศษสุดๆ กับกิจกรรมนอกสถานที่ ไปพร้อมๆ กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเยี่ยมชมบริษัทเอกชน เพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทุกคนด้านการดำเนินงาน ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 551
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2560 11:07
06 พฤษภาคม 2560
Ico48
โอกาสเป็นของใคร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคยคิดไหมว่า คนที่อยู่ในที่เดียวกัน เช่นเข้าเรียนในสาขา มหาวิทยาลัยเดียวกัน บางคนได้ดี บางคนกลับไม่มีโอกาส ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ หางานทำไม่ได้ ทำงานไม่ได้ดี หรือคนที่ทำงานในหน่วยงานเดียวกัน บางคนเจริญก้าวหน้าก้าวไกล บางคนจมอยู่กับที่ดูเหมือนไม่มีโอกาส จึงน่าสงสัยว่า โอกาสเป็นของใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 488
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2560 12:04
05 พฤษภาคม 2560
Ico48
ล้มลุกให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ล้วนผ่านการล้ม การผิดหวังมาทั้งสิ้น หลายคนล้มแล้วล้มอีก แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น ขณะที่บางคน ล้มผิดพลาดน้อยลง จนก้าวสู่ความสำเร็จ การล้มเป็นเรื่องปกติของทุกคน เพราะเป็นเรื่องการเรียนรู้ที่เรียกว่า ลองผิดลองถูก แต่การล้มของคนที่ประสบความสำเร็จคือเรียนรู้จากการทำผิด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 590
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2560 09:02
01 พฤษภาคม 2560
Ico48
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สืบเนื่องจากบันทึก ..มะม่วงหรอย หลากสายพันธุ์และมะม่วงหรอย หลากสายพันธ์ ตอนที่ 2บันทึกโดยคุณโสธร เดชนครินทร์... ..หากท่านเดินทางผ่านด้านหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาใดหญ่ ขณะนี้ ต้นมะม่วง 2 ต้น คือภาพนำสายตาที่ทำให้ท่านต้องแหงนหน้ามอง จะเห็นมะม่วงที่มีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้า...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1281
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2560 11:59
30 เมษายน 2560
Ico48
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถาในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 535
เมื่อ: 30 เมษายน 2560 23:53