นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

13 มกราคม 2560
Ico48
16 มกราคม 2560 วันครู
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
.... ระลึกถึง... ครู ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 472
เมื่อ: 13 มกราคม 2560 15:48
12 มกราคม 2560
Ico48
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ใฝ่ดี คือการอยากได้ดีที่อยากทำให้ได้ดี ใฝ่ดีจึงไม่ใช่แค่คิดอยากได้ แต่ต้องอยากทำให้ได้ทั้งคิดดี ทำดี ปฏิบัติดี จึงไห้ได้ดีจริง คือนอกจากคิดแล้วต้องไขว่คว้าและลงมือทำ หลายคนอยากได้ดี ก็ได้แต่คิด ไม่ลงมือทำ ไม่ไขว่คว้าให้ได้มา จึงไม่ได้จริง การใฝ่ดี นอกจากทำจริงยังต้องปฏิบัติให้ดีด้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 325
เมื่อ: 12 มกราคม 2560 08:45
10 มกราคม 2560
Ico48
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความหวัง อยากได้ตามที่หวังไว้ แต่ที่ไม่สมหวังเพราะมีความรู้ความสามารถไม่พอ จึงสอบไม่ผ่าน ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ บางคนอ้างว่า ไม่มีเวลา มีเวลาไม่พอ ไม่มีความพร้อม ลองหันไปดูคนที่ประสบความสำเร็จ สมหวัง ก็ไม่ได้มีเวลามากกว่าใคร บางคนมีภาระมีเวลาจำกัดกว่า มีความไม่พร้อมมากกว่า ดังน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 327
เมื่อ: 10 มกราคม 2560 09:00
09 มกราคม 2560
Ico48
Employee first, Customer Second
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
หลายองค์กรอาจจะไม่คุ้นกับประโยคที่ว่า Employee first, Customer Second มากนัก เพราะเคยได้ยินมาแต่เพียงว่า Customer first ก็คือ ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ส่วนใหญ่ในสายงานการขาย และการตลาด และการบริการนั้น เรามักจะสอนพนักงานว่า ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเรา ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 198
เมื่อ: 09 มกราคม 2560 00:19
03 มกราคม 2560
Ico48
คน 4.0 คนเพิ่มค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุค 4.0 ที่ความรู้มีมากมาย ธรรมชาติพึ่งพาไม่ได้ และค่าครองชีพสูง คนที่อยู่ได้ดีต้องใช้ความสามารถสูงเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน ต้องทันสมัย ต้องทำได้ ต้องดีกว่า และเป็นยุคที่มีตัวเลือกมาก ใครทำไม่ได้ ทำช้า ทำไม่ดี ทำไม่ได้ จะไม่มีใครรอ เพราะสามารถเลือกที่ทำได้ ทำดีกว่า ดังนั้น คนยุค 4.0 ต้องมีค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 335
เมื่อ: 03 มกราคม 2560 10:39
02 มกราคม 2560
Ico48
แก้ยาก แก้ยุ่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้มากมาย จนทำให้เกิดความยาก ยุ่งวุ่นวาย เมื่อความรู้มากมาย คำว่ายากจึงเกิดจากความไม่เคย ไม่เคยรู้ ไม่เคยทำ จนทำให้ไม่กล้าลองทำเพราะของใหม่หลายอย่าง เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการใช้ที่สลับซับซ้อนทำให้ยากแก่คนไม่เคย หรือคุ้นเคยกับความไม่ซับซ้อน เม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 352
เมื่อ: 02 มกราคม 2560 10:52
Ico48
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาห กรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
เมื่อ: 02 มกราคม 2560 00:04
01 มกราคม 2560
Ico48
เอาเปรียบคือเสียเปรียบ เสียเปรียบคือได้เปรียบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเอาเปรียบคือการเอาประโยชน์จากคนอื่นโดยที่ตนไม่ต้องทำ ที่หลายคนที่คิดว่าตนเองเก่งที่เอาเปรียบคนอื่นได้ บางคนยังดูถูกว่าผู้ที่ถูกเอาเปรียบเป็นคนโง่ที่ให้ใคร ๆ เอาเปรียบ ทีนี้ลองมาคิดถึงความจริง ว่าใครคือคนได้เปรียบ เสียเปรียบจริง ๆ ในการเรียน หลายคนไม่ยอมเรียน ไม่ยอมทำงานกลุ่ม งานเดี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 268
เมื่อ: 01 มกราคม 2560 10:57
31 ธันวาคม 2559
Ico48
ค่าความปรารถนาดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความปรารถนาดี เป็นการคิดดี ทำดี อยากให้ใคร และอะไรได้ดี ความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ต้องทำออกจากใจ ทำแล้วผู้ทำต้องมีความสุข และหากมีความปรารถนาไม่ดีเจือเพียงน้อยนิด ความสุขจะลดลงเป็นทุกข์ทันที ค่าของความปรารถนาดี เกิดจากการคิด การทำ ที่ทำให้ได้ดี สิ่งแรกต้องปรารถนาดีต่อตนเอง ในการทำหน้า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 262
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2559 13:00
28 ธันวาคม 2559
Ico48
คิด ทำชีวิตให้มีค่าคิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่าทุกคนทำอะไรมากมายในแต่ละวัน เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนกลับไม่ได้ผลที่มีค่า เพราะได้แต่ทำไปวัน ๆ โดยคิดจะสร้างค่าอะไร หลายคนเรียนหนัก แต่ไม่สามารถนำไปสร้างค่าได้ หรือสร้างค่าได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เรียน หลายคนดูเหมือนทำงานหนัก แต่ก็ยังไม่ได้ดี ไม่มีผลงาน ไม่ได้รับความเชื่อถือ เพราะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2559 08:59
27 ธันวาคม 2559
Ico48
ห้องสมุดในยุค Thailand 4.0 : สาระจากการประชุม เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล
ใน JobTraing
โดย อุไร ไปรฮูยัน
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (Mahidol Libraries Annual Conference 2016) เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เขียนสนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพราะปรากฎการณ์ของความเปลี่ยนแปล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 823
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 21:54
Ico48
อุปกรณ์ถ่ายภาพรากพืช
ใน เล่าขานงานวิจัย
โดย ศรีนรา
อุปกรณ์ถ่ายภาพรากพืช อุปกรณ์ถ่ายภาพรากพืช เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายวิชาชีพ เช่น สามารถศึกษาด้านสรีรวิทยาของพืช ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ ของพืช และปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ บรรยากาศ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งสามารถศึกษาการตอบสนองของพืชที่มีผลต่อการเจริญเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 313
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559 16:24
24 ธันวาคม 2559
Ico48
ค้นหา passion แล้วนำมาแปลงให้เป็นมืออาชีพ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
“คนที่มีความสุขในการทำงาน คือคนที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ” ……. และถ้าหากอยากมีความสุขในการทำงาน เรามาตามหาสิ่งที่ชอบจริงๆ คืออะไร และเมื่อตามมันจนพบแล้ว จะทำยังไงให้กลาย เป็นมืออาชีพ เราลองมาดูโจทย์ที่จะทำให้เราค้นหา passion กันดีกว่า 1. ถามตัวเองว่า ความสุขตอนเด็กคืออะไร?...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2559 16:48
23 ธันวาคม 2559
Ico48
คุณค่าของความยาก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความยากคือสิ่งที่ซับซ้อน ต้องใช้ความสามารถ อดทน พยายามสูงในการทำ แต่ความยากส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้สึกจากสิ่งที่ไม่เคยทำ จนไม่กล้าลงมือทำ และเกิดกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก เพราะเด็กต้องการเรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ส่วนผู้ใหญ่ที่เคยทำผิดพลาดจนทำให้ไม่กล้าทำ และมักเป็นความยากที่เกิดจา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 252
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2559 09:21
22 ธันวาคม 2559
Ico48
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย
ใน learn
โดย ศรีนรา
Thailand 4.0 กับบทบาทการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมช.กระทรวงพาณิชย์) Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (1) ---------- Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2) ---------- Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (3) ------------ Thailand 4.0 ดร สุวิทย์ เมษินทรี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 320
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2559 19:48
21 ธันวาคม 2559
Ico48
สติในการทำให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สติ คือการยั้งคิดพิจารณาถึงผลก่อนทำสิ่งต่าง ๆ ว่าจะได้ผล เกิดผลอะไร ในการทำต่าง ๆ ทุกคนล้วนต้องการทำให้ดี ทำให้ได้ดี แต่การขาดสติจึงมักทำให้ขาดหลักยึดจนทำไปแล้วไม่ได้ดี การมีสติในการทำให้ได้ดี คือการตั้งเป้าหมายในการทำว่า คำว่า ดี ให้ได้ดีนั้นคืออะไร มีอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นหลักยึดในการค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 239
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2559 09:11
20 ธันวาคม 2559
Ico48
เพชร..พราวพรายพร่างตา (คัดเลือกบุคคลากรดีเด่น ม.อ.)
ใน human resource
โดย บุญประสิทธิ์
สัปดาห์ที่แล้วเรามีการประชุมกรรมการคัดเลือกบุคคลากรดีเด่นของ ม.อ.เราครับกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากสภาอาจารย์ สภาพนักงานฯ และคณบดีจากหลายคณะครับ ประชุมกันทั้งวัน หลังจากที่มีการทำงานพิจารณาผลงานของตัวแทนที่แต่ละคณะ/หน่วยงานส่งเข้ามาก่อนหน้านั้น โดยมีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ คอยช่วยประสานงานอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 634
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2559 14:59
18 ธันวาคม 2559
Ico48
ทักษะนั้น สำคัญน่ะ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เคยสงสัยและอยากหาคำตอบกันว่า ทักษะอะไรบ้างที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน และในฐานะผู้ที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร จึงสนใจและศึกษา ค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอว่า พนักงานในองค์กรต้องพัฒนาทักษะอะไรกันอีกบ้าง นอกจากการพัฒนาตามTraining Roadmapที่วิเคราะห์จากหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2559 23:16
16 ธันวาคม 2559
Ico48
ลองผิด ลองถูก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การลองผิดลองถูกคือการเรียนรู้เพื่อนำสู่การทำถูก การทำให้ประสบความสำเร็จ ทำให้คนเรียนเข้มแข็งมีประสบการณ์มีทางหนีทีไล่ การลองผิดลองถูกคือการลองทำ ทำผิดรู้ว่าทางนี้ วิธีนี้ไม่ใช่ทางที่ถูก ทำถูกคือรู้เป็นแนวที่ทำได้ทางหนึ่ง ที่เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาสู่ความสำเร็จ ในชีวิตจริงในการทำงาน ที่สำ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 309
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2559 07:19
14 ธันวาคม 2559
Ico48
แจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายบุคคล พบอาจารย์ใหม่
ใน พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการฝ่ายบุคคลพบอาจารย์ใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่อาจารย์ใหม่ที่เข้าปฎิบัติงานไม่เกิน 6 เดือน และอาจารย์ที่เพิ่งรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อไม่เกิน 6 เดือน ได้รับทราบและเข้าใจโครงสร้างนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยลัย, เข้าใจ Road Map ตำแหน่งทางวิชาการ, Career Path, สวัส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 363
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2559 13:07