นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

31 มกราคม 2560
Ico48
Big Cleaning Day @FNR
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
Big Cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำความสะอาดประจำปีกับการรวมการเฉพาะกิจ โดย .. บุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. รวมพลังแรงกาย-ใจ การทำความสะอาดครั้งใหญ่ของคณะฯ เราจะได้เห็นพลัง..สำคัญของทุกคนในการร่วมแรง ทำความสะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 785
เมื่อ: 31 มกราคม 2560 16:30
Ico48
ค่าจริงของการศึกษา/อบรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษา/อบรมเป็นการหาความรู้เพิ่มเพื่อให้มีความรู้ความสามารถใหม่ ๆ ทันสมัยใช้ในการทำงานให้ได้ดีและดีขึ้น คือเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา/อบรม ที่ไม่ใช่แค่ผ่านการเรียน ผ่านการอบรม ได้รับปริญญา ใบประกาศการเข้าอบรม ผ่านอบรม การศึกษา/อบรมเป็นการสร้างค่าแก่ชีวิตคนทำงาน หากตั้งเป้าหมายไม่ถู...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 305
เมื่อ: 31 มกราคม 2560 09:36
30 มกราคม 2560
Ico48
Employee Engagement เป็นความรับผิดชอบของใคร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ทุกวันนี้คำว่า Employee Engagement ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล มีองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งที่พยายามจะสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะต่างก็เชื่อว่า ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ผลงานพนักงานก็จะดีขึ้น และจะส่งผลต่อผลงานขององค์กรด้วย แต่พอถึงเวลาที...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 286
เมื่อ: 30 มกราคม 2560 00:51
28 มกราคม 2560
Ico48
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 2
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สิ่งสำคัญของการทำสู่ความสำเร็จคือความอดทน ทนยาก ทนลำบาก ทนอารมณ์ตัวเอง ไม่มีความสำเร็จใดได้มาด้วยความไม่อดทน นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จต้องอดทนฝึกซ้อมอย่างหนัก นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ ต้องอดทนกับความผิดพลาดมากมายหลายครั้ง นักธุรกิจต้องอดทนต่อความล้มเหลว เรียนรู้ อดออม อดกลั้น แต่ส่วนใหญ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 305
เมื่อ: 28 มกราคม 2560 08:39
27 มกราคม 2560
Ico48
กลวิธีการสร้างความสำเร็จ 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความสำเร็จ ใคร ๆ ก็อยากมี อยากได้ ที่ไม่สำเร็จเพราะขาดกลวิธีที่ดีที่ไม่มากพอ กลวิธีการสร้างความสำเร็จประกอบด้วย “ มีความอยาก สร้างความใหญ่ ใส่กลวิธี มีความอดทน ติดตามตรวจผล ปรับตนเสมอ” เชื่อว่า หลายคนเคยมีความอยากได้อยากทำอะไรจริง ๆ จนมีความพยายามมาก ไม่กลัวอุปสรรคใด ๆ เช่น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 282
เมื่อ: 27 มกราคม 2560 09:24
25 มกราคม 2560
Ico48
เก่ง 5 ระดับ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความเก่ง แต่เก่งระดับใด ต้องมาดูกัน เก่งขั้นที่ 1 คือสามารถดูแลตัวเองได้ ไม่มัวพึ่งพิงเบียดเบียนใคร เก่งขั้นที่ 2 นอกจากดูแลตนเองได้ ยังสามารถทำหน้าที่ตนเองได้ดี ทั้งหน้าที่ในครอบครัว หน้าที่การเรียนการงาน และหน้าที่ทางสังคม เช่น เป็นลูกที่ดี เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนได้ดี ทำงาน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 328
เมื่อ: 25 มกราคม 2560 08:53
22 มกราคม 2560
Ico48
การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การที่องค์กรหนึ่งๆจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นสำคัญ แม้ว่าการกำหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้ แต่หากมี “ตัวช่วย” ชี้แนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปใน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 244
เมื่อ: 22 มกราคม 2560 23:45
Ico48
การทำทุกอย่าง จงทำเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ประสบการณ์ไม่ใช่แค่การเคยผ่านเคยทำอะไรมา แต่ต้องสามารถทำสิ่งที่ผ่านมาได้และทำได้ดีจึงเรียกว่ามีประสบการณ์ คือมีความสามารถติดตัวจากสิ่งที่เคยทำ การเคยผ่านอะไรมา แต่ไม่สามารถนำมาทำได้ดีจึงไม่มีค่า เพราะค่าเกิดได้ต้องมีการทำจริงได้ และต้องทำได้ดีกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์นั้น ๆ การทำให้ดีมีป...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 316
เมื่อ: 22 มกราคม 2560 09:51
20 มกราคม 2560
Ico48
ยอมแพ้ เพื่อชนะ
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
เห็นภาพที่เกษตรกรโพสต์ในLine ผักโขมถูกหนอนใยผักเข้าทำลาย ... ตกใจ! จู่โจมมาแบบกระหน่ำแปลง ... แต่แท้ที่จริงแล้ว.. นี่คือวิธีการยอมแพ้ เพื่อชนะ หลายปีที่ผ่านมา กับวิถีที่หยัดยืนว่า..ขอให้ตนเองได้สร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างอาหารให้ครอบครัว ชุมชนได้กินอย่างปลอดภัย ไม่พึ่งพาสารเคมี เพื่อการบ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 549
เมื่อ: 20 มกราคม 2560 16:44
18 มกราคม 2560
Ico48
ทำเป้าหมายให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป้าหมายคือสิ่งต้องมีต้องการเป็น หลายคนอยากได้ดีแต่ไม่มีเป้าหมาย จึงไม่รู้ว่าแต่ละวันต้องทำอะไร เพื่ออะไร ให้ได้อะไร ทำให้ไม่รู้ค่าการใช้เวลา ไม่รู้ทิศทางความก้าวหน้าและหน้าที่ของตนในแต่ละวัน ทำให้รู้สึกว่าทำไปแล้วไม่ได้ดีสักที การมีเป้าหมายให้เป็นจริง ไม่แค่สิ่งที่อยากได้ อยากมี อยากเป็น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 335
เมื่อ: 18 มกราคม 2560 07:43
16 มกราคม 2560
Ico48
คนอยู่ได้ดียุค 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุค 4.0 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันแปรไม่แน่นอน คนอยู่ได้ดีต้องแข็งแรง ปรับตัวเร็ว รับผิดชอบ และร่วมมือสร้างคุณค่ากันได้ ทุกอย่างผันแปรเปลี่ยนแปลงและยุ่งยาก จึงต้องความแข็งแรงทั้งความรู้ ความสามารถ ความคิดความอ่าน อารมณ์ กาย ใจ อดทน ไม่อ่อนไหวอ่อนแอ และความรู้ต้องรู้รอบที่สามารถปรับใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 366
เมื่อ: 16 มกราคม 2560 08:52
14 มกราคม 2560
Ico48
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทุกๆ องค์กรต้องมี
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้ตัดสินใจไปในทางเดียวกันมากขึ้น และยังส่งผลไปยังลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน สภาพแวดล้อมของการทำงานในแต่ละองค์กรนั้นมีลักษณะเป็นศูนย์รวมของคนทำงานจากหลากหลายที่มา ทำให้แต่ละคนมีความคิดและทัศนะคติที่แตกต่างกันออ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 288
เมื่อ: 14 มกราคม 2560 16:43
Ico48
วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ 14 มกราคม 2560 วันเป็นเด็กประจำปี 2560 และวันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันครู ซึ่งทั้งสองวันมีความหมายสำคัญต่อการสร้างชาติ เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่เป็นพละกำลังของชาติ เราจึงพยายามสร้างเด็กด้วยการยกภาระให้เป็นของครู จึงมีวันครูเพื่อเชิดชูคุณค่าของครูที่เป็นการศึกษาในระบบ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 295
เมื่อ: 14 มกราคม 2560 09:46
13 มกราคม 2560
Ico48
16 มกราคม 2560 วันครู
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
.... ระลึกถึง... ครู ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 568
เมื่อ: 13 มกราคม 2560 15:48
12 มกราคม 2560
Ico48
ใฝ่ดีจึงได้ดีจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ใฝ่ดี คือการอยากได้ดีที่อยากทำให้ได้ดี ใฝ่ดีจึงไม่ใช่แค่คิดอยากได้ แต่ต้องอยากทำให้ได้ทั้งคิดดี ทำดี ปฏิบัติดี จึงไห้ได้ดีจริง คือนอกจากคิดแล้วต้องไขว่คว้าและลงมือทำ หลายคนอยากได้ดี ก็ได้แต่คิด ไม่ลงมือทำ ไม่ไขว่คว้าให้ได้มา จึงไม่ได้จริง การใฝ่ดี นอกจากทำจริงยังต้องปฏิบัติให้ดีด้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 362
เมื่อ: 12 มกราคม 2560 08:45
10 มกราคม 2560
Ico48
อยากสมหวังต้องทำให้ดีและมีพอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีความหวัง อยากได้ตามที่หวังไว้ แต่ที่ไม่สมหวังเพราะมีความรู้ความสามารถไม่พอ จึงสอบไม่ผ่าน ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ บางคนอ้างว่า ไม่มีเวลา มีเวลาไม่พอ ไม่มีความพร้อม ลองหันไปดูคนที่ประสบความสำเร็จ สมหวัง ก็ไม่ได้มีเวลามากกว่าใคร บางคนมีภาระมีเวลาจำกัดกว่า มีความไม่พร้อมมากกว่า ดังน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 376
เมื่อ: 10 มกราคม 2560 09:00
09 มกราคม 2560
Ico48
Employee first, Customer Second
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
หลายองค์กรอาจจะไม่คุ้นกับประโยคที่ว่า Employee first, Customer Second มากนัก เพราะเคยได้ยินมาแต่เพียงว่า Customer first ก็คือ ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ส่วนใหญ่ในสายงานการขาย และการตลาด และการบริการนั้น เรามักจะสอนพนักงานว่า ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเรา ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 216
เมื่อ: 09 มกราคม 2560 00:19
03 มกราคม 2560
Ico48
คน 4.0 คนเพิ่มค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุค 4.0 ที่ความรู้มีมากมาย ธรรมชาติพึ่งพาไม่ได้ และค่าครองชีพสูง คนที่อยู่ได้ดีต้องใช้ความสามารถสูงเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน ต้องทันสมัย ต้องทำได้ ต้องดีกว่า และเป็นยุคที่มีตัวเลือกมาก ใครทำไม่ได้ ทำช้า ทำไม่ดี ทำไม่ได้ จะไม่มีใครรอ เพราะสามารถเลือกที่ทำได้ ทำดีกว่า ดังนั้น คนยุค 4.0 ต้องมีค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 379
เมื่อ: 03 มกราคม 2560 10:39
02 มกราคม 2560
Ico48
แก้ยาก แก้ยุ่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคที่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้มากมาย จนทำให้เกิดความยาก ยุ่งวุ่นวาย เมื่อความรู้มากมาย คำว่ายากจึงเกิดจากความไม่เคย ไม่เคยรู้ ไม่เคยทำ จนทำให้ไม่กล้าลองทำเพราะของใหม่หลายอย่าง เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการใช้ที่สลับซับซ้อนทำให้ยากแก่คนไม่เคย หรือคุ้นเคยกับความไม่ซับซ้อน เม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 391
เมื่อ: 02 มกราคม 2560 10:52
Ico48
Thailand 4.0 ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาห กรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 309
เมื่อ: 02 มกราคม 2560 00:04