นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

21 มิถุนายน 2561
Ico48
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่าทุกคนเคยทำอะไรได้สำเร็จอย่างน้อยสักเรื่องสองเรื่อง หรือมากกว่า ให้เลือกเรื่องที่ทำเกิดความภาคภูมิใจที่สุด เป็นเรื่องอะไรก็ได้ ทั้งเรื่องเล่น เรื่องเรียน เรื่องช่วยเหลือแนะนำใคร เรื่องทำกิจกรรม เรื่องงาน เมื่อได้แล้วให้บันทึกเนื้อหา ให้หาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ หาจุดดี จุดด้อย หาจุ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 67
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561 08:11
13 มิถุนายน 2561
Ico48
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีฝันดี ๆ และฝันดีตลอดเวลา แต่ไม่ได้ดีตามปรารถนาเพราะมีแต่ฝันที่ขาดความชัดเจนในการทำให้เป็นจริง ฝันในที่นี้คือฝันอยากได้อยากเป็น ไม่ใช่นอนฝัน หรือมัวแต่ฝัน ฝันที่มัวแต่ฝันคือคิดฝันไปเรื่อย แต่การทำยังอยู่ที่เดิม ไม่รู้ว่าต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อไร บางคนยังเอาฝันของตัวเองไปฝากกับคนอื่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 144
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2561 08:05
04 มิถุนายน 2561
Ico48
พ่อแม่ไม่สั่งสอน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความจริง ลูกใคร ใครก็ต้องสั่งสอนให้ลูกได้ดี แต่สมัยนี้มีหลายอย่างที่พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือสอนไปอีกทาง อย่างแรกคือการดูและทำอะไรเอง เช่น ดูแลทำความสะอาดบ้าน ห้องนอน การหุงหาอาหาร การทำอาหาร ปลอกผลไม้ การซักรีดผ้า ฯลฯ จึงให้ดูแลตนเองไม่ได้ ต้องจ้างต้องซื้อที่ต้องมีค่าใช้จ่าย หากทำเองก็ประ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 217
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2561 08:14
23 พฤษภาคม 2561
Ico48
ทำอย่างท้าทาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อว่าทุกคนมีความชอบ ความสามารถเฉพาะตัว ที่หากนำมาใช้จะมีความสุข สนุก ที่ได้ทำตามที่ตัวเองชอบ ยังทำให้มีความเฉพาะตัวที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว หลายคนที่ไม่สนุกกับการทำหน้าที่ ทำงานเพราะมักคิดว่าถูกบังคับให้ทำ ต้องทำตาม จึงเป็นทุกข์ไม่ได้ดี ไม่มีความสุขในการทำหน้าที่ การทำอย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 237
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2561 08:17
21 พฤษภาคม 2561
Ico48
การสร้างคนอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การสร้างคนอนาคตไม่ใช่แค่ความต้องการของตนที่อยากเป็น อยากได้ อยากเห็น แต่ต้องตรงกับความเป็นไปในอนาคต การอยู่ การกิน การใช้ชีวิต การทำงานของคน การเดินทาง การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร เช่น อนาคตที่อยู่แพงและคับแคบลง จึงต้องการพื้นที่ทำงาน ดูหนังสือของผู้เรียน ที่พร้อมด้วยระบบการติดต่อสื่อส...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 227
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 08:12
19 พฤษภาคม 2561
Ico48
นักเรียน นักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทั้งนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้หาความรู้ เพิ่มพูนความสามารถของตัวเอง จากไม่รู้ให้รู้ จากไม่เคยทำให้ทำได้ แต่นักเรียนใช้สำหรับเด็ก ๆ ที่ยังคิดหาความรู้เองไม่ค่อยได้ จึงเรียนแบบให้มีการสอน สอนให้เขียนได้อ่านออก สอนคณิตศาสตร์ให้คิดเลขเป็น สอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร สอนวิชาส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 232
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2561 09:36
12 พฤษภาคม 2561
Ico48
ชีวิตคือการแข่งขัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการแข่งขันกีฬา คนชนะคือคนทำได้ดีกว่า การสอบแข่งขัน คัดเลือกเข้าทำงาน เข้ารับทุนคือคนที่ทำข้อสอบได้ดีกว่า จะเห็นว่า การชนะอะไร ได้อะไร ต้องแข่งขัน ต้องทำได้ดีกว่า แสดงว่าการใช้ชีวิต ทุกคนต้องมีการแข่งขัน แม้การประกอบธุรกิจตนเอง ทำอะไรของตนเอง อยากขายได้ อยากให้มีผู้มาใช้บริการ ต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2561 10:05
01 พฤษภาคม 2561
Ico48
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน?
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านบทความกลุ่มคนที่มีเงินฝากจำแนกตามจำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก เป็น รายย่อยมีเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท กลุ่มรวมกันจึงมีความสำคัญ คือผู้มีเงินฝาก 1-10 ล้าน กลุ่มที่มีนัยความสำคัญ คือมีเงินฝาก 10-50 ล้านบาท กลุ่มที่มีนัยสำคัญมาก มีเงินฝาก 50 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มผู้มีเงินฝากเหล่านี้ ยังมี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 188
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2561 09:14
29 เมษายน 2561
Ico48
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีชีวิตที่ดี สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ไม่ได้อยู่ที่ความยาก ความง่าย การมีไม่มี พร้อม ไม่พร้อม แต่ต้องรู้ว่าทำอะไรให้ได้อะไร การไม่มีเป้าหมายจะทำให้ชีวิตเบื่อหน่าย เพราะไม่รู้ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร จึงเหมือนถูกบังคับให้ทำตลอดเวลา อยากมีชีวิตที่ดี ต้องมีเป้าหมายที่ทำให้รู้ว่าทำอะไร ให้ได้อ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 183
เมื่อ: 29 เมษายน 2561 09:05
20 เมษายน 2561
Ico48
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความผิดพลาดเป็นปกติธรรมชาติของการทำทุกอย่างทุกสิ่ง ที่อยากคิดอยากทำให้ดี อยากทำให้มี ของการคิดการประดิษฐ์ทุกอย่าง เมื่อคิดอยากได้ อยากทำก็ต้องลอง ต้องเรียนรู้ ต้องหาทางพัฒนาคือทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา ความผิดพลาดคือการลองทำ ลองผิด ลองถูก ทำถูกเป็นการเห็นทางให้ทำต่อทำให้ดีขึ้น ทำผิดให้รู้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 226
เมื่อ: 20 เมษายน 2561 08:27
18 เมษายน 2561
Ico48
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนอยากได้ความสำเร็จ ทุกความสำเร็จไม่ได้มาโดยง่าย ต้องฟันฝ่าความยาก อุปสรรค ความพยายาม ความอดทน และความสำเร็จขั้นต้นเป็นส่วนสำคัญที่เป็นฐานให้ต่อยอดขั้นต่อ ๆ ไป จึงต้องลงมืออดทนทำให้ได้เร็ว นอกจากนี้ การลงมืออดทนทำขั้นต้น ยังเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การทำ การหาความรู้ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 144
เมื่อ: 18 เมษายน 2561 08:09
10 เมษายน 2561
Ico48
ค่าการทำให้ได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
“ทำให้ได้” เป็นคำที่มีค่า และเมื่อทำได้ก็เป็นการสร้างค่า การทำให้ได้ ที่มีค่า ต้องทำให้มีความหมาย ประกอบด้วย หาทางทำ หาทางเลือก ตั้งใจทำ ทำด้วยความพยายาม ความอดทน เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ การหาทางทำ ต้องรู้สิ่งต้องทำให้ได้คืออะไร ต้องการความรู้ความสามารถอะไร มีการทำกี่ว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 151
เมื่อ: 10 เมษายน 2561 08:53
07 เมษายน 2561
Ico48
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ค่าเล่าเรียนเป็นเงินที่โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเก็บจากผู้เรียนเพื่อบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ทำงาน ทำหน้าที่เพื่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในหลากหลายอาชีพ ในโรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐจึงได้จัดสรรงบประมาณ สร้างตึก อาคาร เครื่องมือต่าง ๆ จ้างครู อาจารย์ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 217
เมื่อ: 07 เมษายน 2561 08:18
31 มีนาคม 2561
Ico48
ทำงานยุคใหม่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานเพื่อให้ได้งาน ได้งาน เพื่อการดำรงชีวิต ไม่ทำงานชีวิตไม่มีค่าไม่สามารถดำรงชีวิตได้ เพราะทุกคนต้องกิน ต้องใช้ การทำงานสมัยก่อนต้องใช้แรง ใช้กำลัง ใช้ความรู้ความสามารถ ในสมัยใหม่ที่คนได้สร้างเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีขึ้นมาช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะทดแทนการทำงานด้วยแรงค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 31 มีนาคม 2561 08:37
29 มีนาคม 2561
Ico48
ทุกคนมีดีต่างกัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนแต่ละคนมีองค์ประกอบเหมือนกันทั้งอวัยวะ และการกิน อยู่ หลับ นอน แต่แต่ละคนมีความคิด ความอ่าน ความชอบ ไม่ชอบ ความถนัด การตัดสินใจในรายละเอียดต่างกัน ที่ทำให้แต่ละคนมีดี ได้ดี มีค่าต่างกัน คนที่อยู่ในครอบครัวเดียว ทานข้าวสำรับเดียวกัน ก็เลือกกินต่างกันทั้งปริมาณ สัดส่วน องค์ประกอบต่างกัน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 222
เมื่อ: 29 มีนาคม 2561 08:43
27 มีนาคม 2561
Ico48
คนพัฒนาแล้ว
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
พัฒนาหมายถึงเจริญ ดีขึ้น ต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุด คนพัฒนาแล้วจึงไม่ใช่แค่มีความรู้ จบการศึกษาสูง แต่คือคนที่รู้รับผิดชอบหน้าที่และทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา การรู้หน้าที่โดยไม่ต้องให้ใครมาสั่ง รู้การควบคุมการทำหน้าที่ของตนเองและต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา คนพัฒนาแล้วต้องเจริญ คือนอกจากทำหน้าที...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 202
เมื่อ: 27 มีนาคม 2561 09:00
26 มีนาคม 2561
Ico48
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ.
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 199
เมื่อ: 26 มีนาคม 2561 15:07
Ico48
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำอะไรได้ต้องใช้พลัง ตั้งแต่พลังกาย พลังคิด พลังความรู้ พลังความสามารถ และพลังความดี พลังเกิดได้ด้วยการสร้าง พลังกายต้องสร้างอาหาร การใช้กำลัง การพักผ่อน และพลังกายเป็นส่วนสำคัญในการทำการใช้พลังอื่น จึงต้องบำรุงรักษาให้ดีเสมอเพื่อให้พร้อมใช้พลังอื่น ๆ ให้ได้ดี การทำอะไรต่าง ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 201
เมื่อ: 26 มีนาคม 2561 08:22
15 มีนาคม 2561
Ico48
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดในยุคหลังสงครามโลกที่ทุกอย่าง หลายพื้นที่ถูกทำลายล้าง เกิดความเสียหาย จึงต้องมีการสร้าง ทำนุบำรุงกันใหม่อย่างยกใหญ่ ทำให้ผู้ที่เกิดในยุคนั้น ต้องทำงานหนัก ตั้งแต่เกิด จำความได้ เริ่มมีแรงก็ถูกใช้ให้ทำงาน ทั้งงานเลี้ยงน้อง ทำความสะอาดบ้าน หุงหาอาหาร ใช้ทำงานจิปาถะ จนค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 261
เมื่อ: 15 มีนาคม 2561 08:06
14 มีนาคม 2561
Ico48
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ธรรมชาติทุกอย่าง ทุกคนมีทั้งดีและเสีย การจะได้ดีอยู่ที่การเลือกใช้ การมีปัญหาเพราะเลือกใช้ไม่ดีพอ ใช้ด้านใดด้านหนึ่ง และเข้าข้างตัวเอง คิดไปเองว่าดี คนจำนวนมากเมื่ออยากได้ อยากใช้ก็มักดูแต่ด้านดี หาแต่ด้านดีมาใช้โดยไม่คิดถึงด้านไม่ดี แบบว่ารักก็รักสุดใจ ในทางตรงกันข้าม เมื่อยามไม่ช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 222
เมื่อ: 14 มีนาคม 2561 08:04