นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

27 มีนาคม 2560
Ico48
มีดี ทำดี ทำไม่ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีดี หมายถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ทำสิ่งต่าง ๆ หรืออะไรบางอย่างได้ดี ทำดี เป็นการนำสิ่งที่มีดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใคร ๆ โดยเฉพาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้ดี และดียิ่งขึ้นเมื่อได้ทำความดี ได้ช่วยเหลือคนอื่น ทำไม่ดี เป็นการไม่ทำหน้าที่ที่รับผิดให้ดีให้เต็มที่ การทำให้ใคร ๆ เดื...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 69
เมื่อ: 27 มีนาคม 2560 09:10
26 มีนาคม 2560
Ico48
ทำอะไรให้หาค่าให้ตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีกิจกรรมทำมากมาย ทั้งหน้าที่ การงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ เรียน อบรม สัมมนา ท่องเที่ยว กิน นอน ออกกำลังกาย ทำงาน ทำกิจกรรม ทำหน้าที่ ฯลฯ การทำให้ได้ดีเกิดค่าแก่ตน อย่ามัวสนุก มัวเบื่อหน่าย ต้องหาให้ได้ว่ามีส่วนใดสามารถนำไปทำให้เราได้ดี มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้ที่สามารถใช้ทำให...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 68
เมื่อ: 26 มีนาคม 2560 05:37
21 มีนาคม 2560
Ico48
กิจกรรม กิจการ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กิจกรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดการทำ ทำเสร็จก็เสร็จกันไปเป็นเรื่อง ๆ ครั้ง ๆ ไปไม่ได้นำไปใช้ให้เป็นระบบ กิจการคือการทำให้เกิดค่าคนค่างาน ความสามารถต่าง ๆ การแก้ปัญหา พัฒนางาน จึงทำให้เกิดค่า เพิ่มค่าการทำงาน ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง น่าเสียดายที่การศึกษา อบรม ทำกิจกรรมต่าง ๆ มักทำเป็นแบบ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 60
เมื่อ: 21 มีนาคม 2560 10:03
20 มีนาคม 2560
Ico48
นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560 (Junior Research Fellowship 2017)
ใน เล่าขานงานวิจัย
โดย ศรีนรา
นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560 (Junior Research Fellowship 2017) ชื่อทุน Junior Research Fellowship 2017 นักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560 สนับสนุนทุนโดย สถานทูตฝรั่งเศส French Embassy โคร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
เมื่อ: 20 มีนาคม 2560 00:05
18 มีนาคม 2560
Ico48
ค่าของ trust
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Trust หมายถึงการไว้วางใจ ความเชื่อใจ การไว้วางใจคือการทำให้ได้สิ่งนั้นตามที่หวังที่ตั้งใจ จึงได้รับความเชื่อใจ ที่ใคร ๆ ก็อยากได้ การทำให้เป็นที่ไว้วางใจต้องเริ่มที่ตัวเองในการทำหน้าที่ของตน เรียนให้ได้ผล ไม่ใช่แค่เรียนให้สำเร็จ แต่ต้องเรียนให้มีความสามารถทำให้เกิดผลได้จริงจึงวางใจได้ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 115
เมื่อ: 18 มีนาคม 2560 10:46
17 มีนาคม 2560
Ico48
อาจารย์ นักวิจัย ผลงานเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2559
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ขอแสดงความยินดีกับ .... อาจารย์นักวิจัย ผลงานเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2559 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 140
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 09:50
Ico48
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ขอแสดงความยินดี... บุคลากรดีเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2559 ขอชื่นชมในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *************************************************************
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 113
เมื่อ: 17 มีนาคม 2560 09:33
12 มีนาคม 2560
Ico48
การทำงานเชิงรุก หรือ Proactive Behavior
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
Proactive Behavior หรือ Self-Starting Behavior นั้น คือการทำงานอย่างมีการ เตรียมการณ์ที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอ ให้ผู้อื่นมาบอกในสิ่งที่เราควรทำ หรือไม่ต้องรอจนกระทั่ง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 78
เมื่อ: 12 มีนาคม 2560 23:06
08 มีนาคม 2560
Ico48
อยากชนะต้องเป็นผู้กำหนดเกมส์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การกำหนดเกมส์หมายถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ กฎ กติกา ในการทำไปสู่เป้าหมาย ในการดำรงชีวิต ชัยชนะคือความสำเร็จ ดังนั้น หากต้องการความสำเร็จต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ และข้อกำหนด กฎ กติกาในการเล่น การทำ การดำเนินชีวิตในการเรียน การทำงาน การทำหน้าที่ของตน การกำหนดเกมส์ ต้องเริ่มที่กำหนดเป้าหมายทั้งของ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 135
เมื่อ: 08 มีนาคม 2560 08:58
06 มีนาคม 2560
Ico48
ใส่ใจให้เกิดค่าความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จ แต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะใส่ใจไม่มากพอ หรือไม่ใส่ใจเลย การใส่ใจประกอบด้วย ตั้งใจทำจริง ติดตามผลได้ผลเสีย และเพิ่มผลได้ กำจัดผลเสีย การตั้งใจทำจริง หมายถึง การทุ่มเท อดทน พยายามทุกอย่างในการทำให้เกิดผลจริง คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะไม่เอาจริง ไม่ทำให้เต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 140
เมื่อ: 06 มีนาคม 2560 07:18
05 มีนาคม 2560
Ico48
การสร้างความพึงพอใจและดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การสร้างภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ คือ หากมีภาพลักษณ์ที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย การพูดจา การตอบกลับอย่างรวดเร็ว และการติดตามประเมินผล ล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นการทำธุกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดย 1...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 72
เมื่อ: 05 มีนาคม 2560 23:37
03 มีนาคม 2560
Ico48
PMO หลักคิดการตัดสินใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจทุกวัน ทั้งเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญ เรื่องไม่สำคัญ แต่การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิต เพราะให้ดี ไม่ดีไปคนละทาง การมีหลักการตัดสินใจช่วยให้ตัดสินใจได้ดี โดยเฉพาะเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญสำหรับชีวิต และควรคิดทั้งระยะใกล้ และระยะยาว PMO ประกอบด้วยจุดดี หรือ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 165
เมื่อ: 03 มีนาคม 2560 09:42
27 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Leveraged Growth : การเติบโตแบบเหนี่ยวนำไร้ขอบเขต
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ เอาท์ซอร์สซิ่ง หรือการจัดจ้างภายนอก ซึ่งหมายถึง การที่กิจการหนี่งพยายามที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่กิจกรรมหลักที่จะสร้างมูลค่า (Value-adding services) และมีความสำคัญกับหน่วยงานของตนเองจริงๆ เท่านั้น และจะทำการว่าจ้างกิจการอื่นๆ ให้ทำการบริการหรือผลิตวัตถุดิบในส่วนที่คิดว่าไม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 80
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2560 00:03
24 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ความรู้ ปัญญา ความสามารถ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความรู้ คือการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เรียน อาจเรียนด้วยการสอน การเรียนเอง การสังเกต การอยู่ และความคุ้นเคย ปัญญา คือความสารถในการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ ทั้งการใช้คิด ใช้ทำ ให้แก้ปัญหา การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรู้ดี รู้ชั่ว รู้ทำดี รู้ไม่ทำชั่ว ความสามารถเป็น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 242
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 10:02
21 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ค่าของเป้าหมายความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา พบว่า นักศึกษาที่มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการทำต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนไม่ตั้งเป้าหมาย 2 เท่า ส่วนนักศึกษาที่มีการตั้งเป้าหมาย มีแผนและวิธีการทำสู่เป้าหมายของชีวิต ประสบความสำเร็จมากกว่าคนไม่ตั้งเป้าหมายถึง 10 เท่า การที่มีเป้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 150
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2560 08:29
20 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Well-Being กับการสร้างผลงานของบุคลากร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ความเป็นอยู่ที่ดี หรือความสุขในการทำงาน เป็นอีกคำหนึ่งที่มีหลายๆ คนพูดถึงมากในแวดวงของการบริหารงานบุคคล มีงานวิจัยในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในต่างประเทศ ที่ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกดีในการทำงาน แล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัยก็ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า ผลงานข...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 80
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2560 02:35
12 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
Shared Values ค่านิยมร่วม ..สู่ความเป็นเลิศ
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
วัฒนธรรมองค์กร หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) เป็นเครื่องมือทางการบริหาร และการพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง เพราะวัฒนธรรม เป็นกรอบ วิธีการปฏิบัติินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ของคนที่อยู่ใู่นองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติิของคนที่ทำงานอยู่ในองค์กร สะท้อนให้เห็นกระ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 87
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2560 21:46
06 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
เส้นทางสร้างความผูกพันของพนักงาน : (EMPLOYEE ENGAGEMENT ROADMAP)
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นทัศนคติของพนักงานทั้งที่แสดงออก ถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้และการเรียนรู้ของพนักงาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ของพนักงานที่มีต่อองค์กร พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีพฤติกรรมตระหนักถึงความสำคัญ และมีแรงบันดาลใจต่อบทบา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2560 00:12
05 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ตั้งใจทำงานดีแต่ไม่ก้าวหน้าสักที
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เป็นความรู้สึกที่หลายคนถามหาว่า ตั้งใจทำงานเต็มที่ แต่ทำไมไม่ก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งเป็นการเปลี่ยนระดับความสามารถในการทำงานทำหน้าที่ที่ทำให้เลื่อนกรอบการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน เช่นจากอาจารย์ เป็น ผศ. เป็น รศ. เป็น ศ. หรือ จากเจ้าหน้าที่นักวิชาการ เป็น ผู้ชำนาญการ ผู้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 173
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2560 09:16
01 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ความสำคัญของการทำนายตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำนายในที่นี้ ไม่ใช่การทำนายทายทักของหมอดู แต่เป็นการวิเคราะห์การประเมินอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมตัวเตรียมการตนเอง หรือที่ภาษาการวางแผนเรียกว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป็นการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการทำงานขององค์กร การทำหลักสูตร ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 162
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 09:03