นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บริหารทรัพยากรมนุษย์

28 พฤษภาคม 2560
Ico48
แผนงานด้าน HR กับแผนธุรกิจขององค์กร
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การวางแผนงานกับเป้าหมายทางด้านกำไร ยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการดำเนินงาน หรือเป้าหมายการคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ฯลฯเป้าหมายเหล่านี้จะไม่สามารถบรรลุได้เลยถ้าเราไม่มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับให้สอดคล้องและสนับสนุนการทำเป้าหมายใหม่ แล้วฝ่ายบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และต้องวางแผนอะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 12
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 21:39
Ico48
คนสำคัญที่การทำหน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีค่าต้องมีหน้าที่และต้องทำหน้าที่คือการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ องค์กร หน่วยงาน คนไม่มีหน้าที่อะไรจึงไม่มีความสำคัญอะไรเลยคือไม่มีก็ได้ ที่สำคัญเมื่อมีหน้าที่แล้วต้องทำหน้าที่ และต้องทำให้ดี จึงสำคัญ จึงได้ดี การเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนให้เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 46
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 09:03
27 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas เมื่อวานนี้ เวลา 9:41 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปเนื้อหา...การบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership การอบรมในหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 ของผมก็งวดเข้ามาทุกขณะ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 29
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 19:17
Ico48
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 22 พฤษภาคม เวลา 9:52 น. "Humanizing business by recognizing that PEOPLE are the ONLY source of differentiation and value creation"... Prof. Dipak C. Jain สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 42
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2560 09:07
26 พฤษภาคม 2560
Ico48
Lifelong learning
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทั้งธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี คนที่อยู่ดีได้ต้องปรับตามให้เท่าทัน และอยู่นิ่งไม่ได้ การคิดแบบเดิม ใช้ความรู้เดิม จึงปรับตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึงอยู่ยากและอยู่แบบทุกข์ยาก การปรับตัวให้ทัน ต้องรู้เท่าทัน รู้ให้ทัน ด้วยการเรียนรู้ตลอดเ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 61
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 09:29
25 พฤษภาคม 2560
Ico48
การศึกษาต้องสร้างปัญญา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาคือการเรียนรู้ หาความรู้ สร้างความสามารถ เพื่อให้สร้างทำงานทำหน้าที่ สร้างค่า เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ ยิ่งสมัยนี้ ต้องทำงานสร้างค่าแลกเปลี่ยนกัน เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างในการดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้ค่าเป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปหาสิ่งต่าง ๆ มาใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 63
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2560 08:59
23 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 18 พฤษภาคม เวลา 5:39 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 "The role of leader is like a ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 101
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2560 06:25
22 พฤษภาคม 2560
Ico48
ความท้าทายองค์กร 4.0 “องค์กรกับการปรับตัวให้ทันในการรับมือการเปลี่ยนแปลง"
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ต้องยอมรับว่า HR ถือเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และความท้าทายขององค์กร 4.0 ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ Human Resource Management (HRM) และ Human Resource Development (HRD) เนื่องจากการบริหารจัดการคน และองค์กรแบบ Right Size-Righ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 50
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2560 01:31
20 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
Akkharawit Kanjana-Opas 17 พฤษภาคม เวลา 6:25 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis · สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 "We are under the same sky but we see different horizons" จากคราวที่แล้ว...ที่ผมได้สรุปเนื้อหาการบรรยาย...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 146
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2560 16:20
17 พฤษภาคม 2560
Ico48
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
สรุปการบรรยายของ "Prof. Dipak C. Jain" หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 Akkharawit Kanjana-Opas 15 พฤษภาคม เวลา 7:37 น. · กรุงเทพมหานคร, Bangkok Metropolis ผมสัญญา..กับหลายท่านว่าจะพยายามถอดบทเรียนจากการฟังการบรรยายโดย Prof.Dipak C Jain ซึ่งมาบรรยายที่หลักสูตร วต...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 225
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2560 15:28
15 พฤษภาคม 2560
Ico48
ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.จัดบรรยาย “โอกาสการทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
“การทำงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ต้องคิดว่าตนเองจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร โดยมีสะพานเชื่อมที่สำคัญคือ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน ขอให้มีความคิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติอาจจะต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตัวบ้าง” โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 65
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2560 17:48
10 พฤษภาคม 2560
Ico48
มุ่งมั่น เรียนรู้ คือสูตรความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีนิสัย พฤติกรรม 2 อย่างนี้ คือต้องมุ่งมั่น และมีการเรียนรู้ มุ่งมั่นคือการตั้งใจทำสิ่งที่ต้องการแบบสนุกสนาน แบบกัดติดหรือกัดไม่ปล่อย ส่วนการเรียนรู้ คือสนุกท้าทายกับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ที่ต้องทั้งศึกษา ทั้งทำ ทำให้ดี ดีกว่า ดีขึ้นตลอดเวลา การเรียนรู้ ต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 112
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2560 08:38
09 พฤษภาคม 2560
Ico48
ตรวจความเต็มที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เต็มที่คือทำสุดกำลัง แต่หลายคนยังไม่ได้ดี ในขณะที่บางคนทำแบบสบาย ๆ และได้ดี ดังนั้น การตรวจความเต็มที่ไม่ใช่ดูที่พฤติกรรมการกระทำ ต้องดูที่ผลการกระทำ คนจำนวนมากทุ่มเทเรียนเต็มที่ แต่ผลการเรียนออกมาไม่ดี เพราะทำเต็มที่เฉพาะการดูหนังสือก่อนสอบอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ไม่ตั้งใจเข้าเรียน ไม่ฝ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 110
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2560 14:02
08 พฤษภาคม 2560
Ico48
เตรียมตัวให้ดีมีชัยแน่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คงเคยได้ยินว่า การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่หลายคนก็ไม่ได้เตรียมตัวในการทำอะไรให้ดี ผลจึงยังไม่ได้ดี และยังทำให้มีปัญหาทำงานไม่ทัน รีบร้อน ตกหล่น การเตรียมตัวที่ดี ไม่ใช่เตรียมทำงานทำหน้าที่ แต่เป็นการศึกษาเตรียมการทั้งกระบวนการ ตั้งเป้าหมาย ดูวัตถุประสงค์ กระบวนการ งานที่ต้องทำ แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 137
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2560 08:23
07 พฤษภาคม 2560
Ico48
Knowledge Capturing มากกว่าเพียงการรวบรวมความรู้เท่านั้น
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ในปีนี้ ก็ใกล้ถึงช่วงการจัดกิจกรรม KM workshop ของศูนย์เครื่องมือฯ เข้ามาแล้ว แว่วเสียงได้ฟังจากท่านประธาน KM คนเก่ง พี่คิดบวก มาว่า ปีนี้พิเศษสุดๆ กับกิจกรรมนอกสถานที่ ไปพร้อมๆ กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเยี่ยมชมบริษัทเอกชน เพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทุกคนด้านการดำเนินงาน ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 87
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2560 11:07
06 พฤษภาคม 2560
Ico48
โอกาสเป็นของใคร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคยคิดไหมว่า คนที่อยู่ในที่เดียวกัน เช่นเข้าเรียนในสาขา มหาวิทยาลัยเดียวกัน บางคนได้ดี บางคนกลับไม่มีโอกาส ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถ หางานทำไม่ได้ ทำงานไม่ได้ดี หรือคนที่ทำงานในหน่วยงานเดียวกัน บางคนเจริญก้าวหน้าก้าวไกล บางคนจมอยู่กับที่ดูเหมือนไม่มีโอกาส จึงน่าสงสัยว่า โอกาสเป็นของใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 80
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2560 12:04
05 พฤษภาคม 2560
Ico48
ล้มลุกให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ล้วนผ่านการล้ม การผิดหวังมาทั้งสิ้น หลายคนล้มแล้วล้มอีก แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น ขณะที่บางคน ล้มผิดพลาดน้อยลง จนก้าวสู่ความสำเร็จ การล้มเป็นเรื่องปกติของทุกคน เพราะเป็นเรื่องการเรียนรู้ที่เรียกว่า ลองผิดลองถูก แต่การล้มของคนที่ประสบความสำเร็จคือเรียนรู้จากการทำผิด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 124
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2560 09:02
01 พฤษภาคม 2560
Ico48
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
สืบเนื่องจากบันทึก ..มะม่วงหรอย หลากสายพันธุ์และมะม่วงหรอย หลากสายพันธ์ ตอนที่ 2บันทึกโดยคุณโสธร เดชนครินทร์... ..หากท่านเดินทางผ่านด้านหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาใดหญ่ ขณะนี้ ต้นมะม่วง 2 ต้น คือภาพนำสายตาที่ทำให้ท่านต้องแหงนหน้ามอง จะเห็นมะม่วงที่มีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้า...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 345
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2560 11:59
30 เมษายน 2560
Ico48
ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถาในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 90
เมื่อ: 30 เมษายน 2560 23:53
Ico48
เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกอย่าง ทุกการกระทำ มีทั้งคนที่ก้าวหน้า และ ไม่ก้าวหน้า แต่ทุกคนต้องการความก้าวหน้า การทำอะไรให้เจริญ ต้องเริ่มจากการคิดและการทำให้เจริญก้าวหน้าซึ่งต้องมีการศึกษา และการปฏิบัติจริง ในการเริ่มทำหรือทำอะไรอยู่ ไม่ว่า การเรียน การทำงาน ต้องคิดและตอบคำถามว่า 1. ที่ทำนั้นมีหน้าที่ กรอบกิจกรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 129
เมื่อ: 30 เมษายน 2560 10:06