นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

23 เมษายน 2557
Ico48
ประกาศทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ ปี 2559
ใน งานวิจัย ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : จากอาจารย์ท่านหนึ่ง "ช่วงนี้ มีทุนวิจัยอะไรบ้างที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้" วิสัชนา : มีทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 59 ตามข้างล่างนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบปร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1063
เมื่อ: 23 เมษายน 2557 15:57
18 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ตอนที่ ๖ แบบฝึกหัดการทำแผนที่ลม
ใน WAsP
โดย Smarn
ตามที่คุณณัฐวุฒิ ปรึกษาเรื่องการทำแผนที่ลม และผมได้ตอบรับว่ายินดีให้คำแนะนำ โดยจะนำมาเผยแพร่ด้วย เพื่อเป็นตัวอย่าง แบบฝึกหัด ดังนั้นถ้าใครอ่านบันทึกเรื่อง WAsP ซึ่งมี ๕ ตอน แล้วยังไม่เข้าใจ หรือใครเพิ่งเริ่มเรียนรู้การใช้งาน WAsP ก็สามารถใช้แบบฝึกหัดนี้ไปพร้อม ๆ กันครับ ว่าไปแล้ว แบบฝึกหัดนี้ เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2302
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:38
09 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
เข้าใจ เข้าถึง ให้ถึงค่าของการพัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนาคือการทำให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย ซึ่งทำทั้งกระบวนการพัฒนางานและการทำวิจัย และต้องทำให้คุ้มค่า เพราะทุกอย่างต้องลงทุน ลงแรง และใช้เวลา ยิ่งการพัฒนาที่ใช้งบประมาณประเทศ งบประมาณส่วนรวมยิ่งต้องสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่า การพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องรู้จริง และนำไปใช้งานได้จริง จึงเกิดค่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1018
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2557 16:46
07 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
บทความวิจัยสถาบันเรื่อง ความต้องการระบบสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน share
โดย little - pig
หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop กับ RDO เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเวลานาน งานวิจัยชิ้นแรกในบทบาทนักวิชาการอุดมศึกษาของฉันที่ร่วมทำกับคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ (พี่วิ) จากวิทยาเขตตรัง ก็ประสบความสำเร็จ หลังจากที่เราทั้ง 2 คน ต้องใช้ความอดทน มานะพยายาม ตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 912
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2557 14:23
02 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
วารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ - Beall’s list of predatory publishers & journals
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
โลกทุนนิยมมีเกือบทุกอย่างไว้ซื้อขาย ถ้ามี Demand ก็มี Supply หรือ vice versa ไม่เว้นแม้แต่โลกของนักวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่ “ดูเหมือน” มีชื่อเสียงได้ด้วยการจ่ายเงินแทนการรีวิวอย่างเข้มข้นตามวิถีปกติของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เกิดข...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4823
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2557 23:03
31 มกราคม 2557
Ico48
คำถามเพื่อการอ่านบทความวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย ประกอบด้วย + ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย ในบทนำ (introduction) + วิธีการทำวิจัย (materials and methods) +การแปลและนำเสนอผล (results) + การวิเคราะห์วิจารณ์ผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ประโยชน์ และการนำไปใช้ประโยชน์ (discussion) และ + สรุปผล (conclusion) + รวม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 773
เมื่อ: 31 มกราคม 2557 17:06
30 มกราคม 2557
Ico48
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เมื่อผมพบข้อมูลความรู้จากหนังสือต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ก็อยากจะจัดเก็บไว้ในแชร์แห่งนี้ครับ เพราะจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตัวผมเอง วันนี้ค้นเจอเอกสารที่ตัดเก็บมาจากหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ "หน้าต่างโลก...พลังงาน" ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่เก็บไว้นาน.....มาแล้ว ตามปกติในก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1217
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 15:47
Ico48
งานวิจัยแบบ PDCA
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ในระยะหลัง ๆ มานี้ ผมทำวิจัยแบบมีเป้าหมาย แต่ไม่ได้กำหนดวิธีการวิจัยไว้อย่างชัดเจน มักจะกำหนดไว้อย่างหลวม ๆ ซึ่งผู้ประเมินโครงการวิจัยมักจะไม่ชอบใจ อยากให้ระบุไว้อย่างชัดเจนมากกว่า ในงานวิจัยเชิงประยุกต์ การกำหนดไว้อย่างชัดเจนนั้นน่าไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าใดนัก การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นไม่รู้ว่าใ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1701
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 10:33
18 มกราคม 2557
Ico48
รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (11 - 17 มกราคม 2557) ของ Share.psu
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
สัปดาห์นี้ Share มีทั้งคนเขียนและจำนวนบันทึกล้อกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะ มีบันทึกเพิ่มขึ้นมา 1 บันทึกเป็น74 บันทึก แต่ผู้เขียนลดลง 1 กลายเป็น37 ท่านที่น่าตื่นเต้นคือสัปดาห์นี้มีบันทึกที่คนมาอ่านกันเยอะมากๆค่ะ แสดงว่าเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของคนวงกว้าง ก็ถือเป็นโอกาสเผยแพร่วง Share ของเราไปด้วยในตัวเล...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1696
เมื่อ: 18 มกราคม 2557 22:02
10 มกราคม 2557
Ico48
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
หลังจากเขียน เขียน และเขียน คุย คุย และคุย เกือบ 20 วันผ่านไป ร่างหนังสือวิชาการไบโอดีเซลฉบับใหม่ก็ออกมาพร้อมจะพิมพ์ ชื่อหนังสือก็ยาวมากดังนี้ครับ กลไกใหม่ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล: ปฏิกิริยาของเหลว-ของเหลว หนังสือเล่มนี้เน...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1307
เมื่อ: 10 มกราคม 2557 16:52
21 ธันวาคม 2556
Ico48
Commercialize Hydroesterification Process
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
Biodiesel Magazine September/October 2013 มีรายละเอียดหนึ่งที่ผมควรรู้และเก็บไว้ใช้งานต่อไปคือ Hydroesterification Process เป็นกระบวนการเปลี่ยน low grade feedstock (สารป้อนน้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระสูง) ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (เอสเตอร์) ด้วยการเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นกรดไขมัน 100% ในขั้นตอนแรก ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1361
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2556 09:36
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ทบทวนวรรณกรรมอย่างไร ไม่ให้เชย
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ไม่ใช่การเล่าให้ฟังว่าไปอ่านอะไรมาบ้าง แต่เป็นการเขียนใหม่จากที่อ่านมาทั้งหมด โดย วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเขียนให้เป็นเรื่องเดียวกัน ปัญหาการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เจอบ่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทำวิจัยเป็นครั้งแรกในชีวิต คือ การ “...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2417
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 20:32
Ico48
ทำไมต้อง “ทบทวนวรรณกรรม” - Literature review
ใน เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
“วรรณกรรม” คือ อะไร ทำไมต้อง “ทบทวน” ยิ่งอ่านความหมายของวรรณกรรม บางคนถึงกับงง ว่า จริงๆ แล้ว “การทบทวนวรรณกรรม” คือ อะไรกันแน่ และมันเกี่ยวกับอะไรการวิจัย นักวิจัยบางคนเลือกใช้คำว่า “การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งอาจจะทำให้เห็นภาพชั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4276
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 20:15
17 พฤศจิกายน 2556
Ico48
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
5-6 ปีมาแล้วที่ผมเริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิต เอทิลเอสเตอร์ เหตุผลหลักคือ เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศไทย และจะช่วยให้ไทยได้พึ่งตนเองด้านพลังงานทดแทนดีเซลได้มากขึ้น ความยากในการผลิตเอทิลเอสเตอร์นั้น กลับส่งผลดีให้ผมมุ่งมั่นที่จะศึกษากลไกในการผลิตเอสเตอร์มากยิ่งขึ้น เพราะท...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1432
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2556 10:24
02 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
เจ้าตั๊กแตนของผมงอนผมอีกครั้งเพราะไม่ดูแลมันตามที่ควร ด้วยการสตาร์ทไม่ติดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา สาเหตุก็มาจากว่า ผมวางแผนจะไปที่พังงา (เขาหลัก) ในงาน มข.-ม.อ ก็เลยอยากเปลี่ยนใส้กรองเชื้อเพลิงอันใหม่ ซึ่งปกติพวกเราก็เปลี่ยนเองเป็นประจำ คุณไปป์ซึ่งมาทำหน้าที่นี้แทนนายโจ้ ก็ลองขับเจ้าตั๊ก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 20106
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2556 14:37
16 ตุลาคม 2556
Ico48
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
บทนำในการวิจัย มี 2 ระดับ คือ ในโครงร่าง โครงการ หรือข้อเสนอในการทำวิจัย และ ในการนำเสนอบทความวิจัย บทนำเป็นส่วนแรกของเนื้อหาการนำเสนอ ที่นำไปสู่การแสดงถึง ความสำคัญ ความจำเป็นของการทำวิจัย แสดงถึงเหตุผลว่าทำไมต้องทำวิจัย ทำแล้วจะได้อะไร ที่มีค่า คุ้มค่า คุ้มทุนในการทำ ที่เวลาเสนอโครงการวิจ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1713
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2556 18:34
12 ตุลาคม 2556
Ico48
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ก่อนจะถึงการอ่านบทความวิจัย ขอเริ่มจากเป้าหมายและแนวคิดการทำการวิจัยก่อน การวิจัย คือการค้นคว้า ศึกษา ตรวจหาความเป็นจริงเพื่อการ แก้ปัญหา พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น การวิจัยต้องเริ่มจากการค้นหา ตรวจสอบว่า - มีใครได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้ว - มีเรื่องอะไรที่ตรงกับสนใจ ความรู้ ความชำนาญขอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1130
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2556 11:05
10 ตุลาคม 2556
Ico48
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ตารางและรูปคือผลโดยรวมของการวิจัย ที่แสดงวิธีการและผลการวิจัย และแสดงความเป็นสากลในการอ่านทำความเข้าใจที่ง่ายกว่าการอ่านเนื้อหาในภาษาต่าง ๆ คนส่วนใหญ่เวลาอ่านบทความวิจัย มักจะพยายามอ่านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้เวลามากเพราะอ่านยากและจับใจความยาก ภาษาของงานว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1121
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 19:41
08 ตุลาคม 2556
Ico48
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE)
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
พรุ่งนี้ 9 ตุลาคม 2556 จะเปิดตัวผลงานวิจัยเอทิลเอสเตอร์ที่ทำมามากกว่า 5 ปี ในโอกาสที่รับเงินวิจัยมาจาก วช. เกือบ 2 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขหนึ่งคือการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกจัดการอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม 56 ซึ่งไม่ได้ดูฤกษ์ยามแต่ประการใด เลือกเพราะน่าจะว่างเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงการเรียนการส...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1289
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2556 16:50
28 กันยายน 2556
Ico48
การประชุมชี้แจงกรอบวิจัย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรงไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มาชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่อง กลยุทธพิชิตทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า และมีการบรร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1104
เมื่อ: 28 กันยายน 2556 14:16