นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

25 พฤษภาคม 2555
Ico48
ผักพื้นบ้าน...หมากหมก
ใน ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดย **ซูซี่**
รู้จักผักพื้นบ้านชื่อนี้ไหม..ค่ะ หมากหมก ชื่อวงศ์ Opiliaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepionurus sylvestris Blume ไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 1 – 4 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ขอบขนาน แผ่นใบหนารูปหอกหรือไข่กลับ ดอกออกเป็นช่อที่ซอกมุมใบ ผลกลมรียาวประมาณ 1ซม. ผลแก่สีเขียวเมื่อสุกสีแดงสด สรรพค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 6159
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2555 16:46
24 พฤษภาคม 2555
Ico48
ผักพื้นบ้าน
ใน ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
โดย **ซูซี่**
สาระพันความรู้…ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา แหลงภาคใต้วันละคำ...เสนอผักพื้นบ้าน.... กงหรือผักกระจับ ชื่อวงศ์ Philydraceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Philiydrum lanuginosum Endl. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวสามารถพบเห็นตามธรรมชาติที่น้ำจืด ดินชื้นแฉะหรือตามระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งแสงแดดส่องถึง มักพบได้ง่า...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3520
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2555 14:24
17 พฤษภาคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วม ชมนิทรรศการผลงานเด่นของเครือข่ายวิจัยคณะวิศวฯ ม.อ. ครั้งที่ 1/2555
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และผู้สนใจทุกท่านด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้กำหนดจัดนิทรรศการผลงานเด่นของเครือข่ายวิจัยคณะวิศวฯ (ทีมวิจัย หน่วยวิจัย สถานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 14.40 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมมงคลสุข คณ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1319
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2555 13:41
14 พฤษภาคม 2555
Ico48
ทำไมและอย่างไร กับการไป International conference
ใน “ใครว่าเมืองนอกน่าอยู่” -- sheep sheep
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำมาตลอด คือ การเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่ไปนำเสนองานวิจัยที่ต่างประเทศ แต่หลายคนอาจสงสัยครับว่า ผมไปนำเสนองานวิจัยแต่ทำไมจึงไม่เขียนบันทึกเกี่ยวกับการนำเสนองานวิจัย แต่กลับเขียนเรื่องราวการท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่ เลยเหมือน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4411
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2555 00:12
08 พฤษภาคม 2555
Ico48
วิศวฯ ม.อ. ขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. ขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านเมื่อวัน ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวฯ ของเรามีการลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับบริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (คุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร) และ ทีมงานของสภาอุตสาหกร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1820
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 05:14
02 พฤษภาคม 2555
Ico48
การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัย คือ การพัฒนาความรู้ พัฒนางาน แก้ปัญหาการทำงาน เพื่อความถูกต้อง และมั่นใจในการใช้งาน การใช้ต่ออย่างคุ้มค่า คุ้มทุน เพราะหากไม่คุ้มค่า ไม่ดีกว่าเิดิม คงไม่มีใครนำไปใช้ กระบวนการวิจัย ต้องตรวจสอบ ค้นคว้า หาความรู้ ในปัญหา เรื่องที่ต้องการทำวิจัย ทั้ง ทฤษฎี การปฏิบัติ ที่มีที่ใช้กันอยู...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1523
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2555 19:06
01 พฤษภาคม 2555
Ico48
การใช้กากขี้แป้ง เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินทรายจัด
ใน ความรู้คู่ปฐพี
โดย จุฑามาศ
ดินทรายจัด เป็นดินที่มีปัญหาทางการเกษตรชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งปัญหาทางเคมีและกายภาพของดิน เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นทราย เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 50 ซม. และมีแร่ควอร์ต (quartz) เป็นองค์ประกอบหลัก ปัญหาทางเคมีที่สำคัญคือ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยธรรมชาติ และมีการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำมาก เป...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2990
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2555 13:36
29 เมษายน 2555
Ico48
เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานของหน่วยงานและองค์กรให้เกิดค่า มูลค่าเพิ่ม นั้นต้องไม่ใช่เพียงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ แต่ต้องพัฒนางานให้เกิดค่าเพิ่มประโยชน์เพิ่ม การทำงานให้เกิดค่าเพิ่ม ต้องมีเป้าหมาย มีทิศทาง มีระบบ ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ คือการทำงานแบบมีแผนกลยุทธ์ ที่มีการประเมินตนเอง ประเมินปัจจุบัน ประเมินอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1821
เมื่อ: 29 เมษายน 2555 12:42
Ico48
คนสร้างงาน งานสร้างคน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นศูนย์วิจัยหนึ่ง ในภารกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันของไทย ที่นักวิจัยได้ร่วมกันทำวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประมาณ 30 ปี ผ่านรุ่นต่อรุ่น จนได้ องค์ความรู้สู่การใช้งานการจัดการสวนปาล์ม ทั้งการจัดการปุ๋ย และสภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1932
เมื่อ: 29 เมษายน 2555 11:09
25 เมษายน 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง "บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์"
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ”โดยใช้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1849
เมื่อ: 25 เมษายน 2555 19:59
18 เมษายน 2555
Ico48
การศึกษาความหลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
โครงการวิจัยนี้ เป็น 1 ใน 10 โครงการวิจัยที่คณะนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชุดโครงการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3273
เมื่อ: 18 เมษายน 2555 21:11
09 เมษายน 2555
Ico48
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป
ใน ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
โดย คนธรรมดา
ไบโอดีเซลยังได้รับความสนใจในการพัฒนาอยู่ครับ แม้ในเมืองไทยดูเหมือนว่าจะเงียบเหงา สืบเนื่องจากคำถามของคุณ PATTO ที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาว่า ในวงการวิชาการก็ยังมีผู้สนใจจะเรียนรู้ไบโอดีเซลอยู่มาก ในความเห็นของผมนั้น ไบโอดีเซลได้ก้าวข้ามองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานไปแล้ว และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมก็เป...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2219
เมื่อ: 09 เมษายน 2555 15:25
31 มีนาคม 2555
Ico48
BioEdit
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
โปรแกรมที่ใช้โดยไม่ต้องผ่าน Internet จะขอแนะนำโปรแกรมอีกชนิดหนึ่งน่ะค่ะ คือเพื่อนต้อง Download โปรแกรมมาใช้งานบน PC ก่อนน่ะค่ะ โปรแกรมที่จะบอกคือ Bio Edit เมื่อ Load ตัวโปรแกรมมาแล้ว เพื่อนสามารถใช้งานโดยไม่ต้องผ่าน Internet ค่ะ Bio Edit มีอะไรดี - ใช้หา Restriction Enzyme ได้ - ทำ Reverse an...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3285
เมื่อ: 31 มีนาคม 2555 10:27
Ico48
NCBI
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
ต่อจากบล็อก Primer 3 น่ะค่ะ คือเมื่อเพื่อนๆ ได้ลำดับเบสของ Primer แล้ว อย่ารีบสั่งก่อนน่ะจ๊ะ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนน่ะว่า ใช้สิ่งมีชีวิตที่เพื่อนๆกำลังศึกษาอย่างหรือไม่ เพื่อนหลายคนคงรู้จักดี Website ที่จะพูดถึงคือ NCBI นั้นเองค่ะ โดยเราต้องทำการตรวจสอบ Primer ที่จะสั่งซื้อก่อนน่ะค่ะ โดยเข้าไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2092
เมื่อ: 31 มีนาคม 2555 10:15
Ico48
แนะนำโปรแกรมสำหรับ Primer
ใน งานวิจัยทางด้าน Molecular
โดย คิดบวก
คราวที่แล้วแนะนำโปรแกรม Chromas ให้เพื่อนๆรู้จักคร่าวๆ แล้วน่ะค่ะ ก็ขอไปศึกษาเพิ่มเติมอีกหน่อยน่ะค่ะ สำหรับวันนี้จะแนะนำโปรแกรมการออกแบบ Primer อย่างง่ายๆ สำหรับชาว Molecular คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกแบบ Primer เองน่ะค่ะ ซึ่งโปรแกรมที่แนะนำคือ โปรแกรม Primer 3 ซึ่งสามารถใช้ใน Internet ได้น่ะค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2806
เมื่อ: 31 มีนาคม 2555 09:58
28 มีนาคม 2555
Ico48
งบประมาณโครงการ NRU
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่รอลุ้นว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะได้รับการอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนกี่โครงการ และงบประมาณจำนวนเท่าไรนั้น ซึ่งในปีนี้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาโทได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,500 บาท และระดับปริญญาเอกได้รับเงิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1861
เมื่อ: 28 มีนาคม 2555 10:06
25 มีนาคม 2555
Ico48
จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเข้าใจในความหมาย นำไปสู่การกระทำที่สำคัญ ยิ่งเป็นภาคการผลิต ภาคธุรกิจ แค่ตีความหมายผิด ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจมากทีเดียว จากข้อความ From Farm to Table หมายถึง การนำความสดใหม่จากการผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณค่า หรือสดใหม่จากไร่ ดูความหมายก็ดีมาก ๆ จูงใจผู้บริโภค แต่ลืมถามไปว่าผู้บร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5042
เมื่อ: 25 มีนาคม 2555 18:49
23 มีนาคม 2555
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมลามีนต่อการเจริญเติบโตฯ
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อปีงบประมาณ 2552 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง ผลของเมลามีนต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตกค้างในปลานิลแดงแปลงเพศ (Orecchromis niloticus x O. mossambicus) โดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง เป็นหั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1642
เมื่อ: 23 มีนาคม 2555 09:53
11 มีนาคม 2555
Ico48
แนวทางการพัฒนาค่าทางวิทยาศาสตร์ 1. ฐานความจริงที่ต้องเข้าใจก่อนใช้ให้เกิดค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิทยาศาสตร์คือความจริง ต้องรู้จริง เข้าใจจริง จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันมีคำว่า นวัตกรรม ที่หมายถึงสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งสิ่งใหม่นี้อาจมีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ และเป็นโทษ เช่น เชื้อโรคใหม่ ยาเสพติดใหม่ สิ่งเสพติดใหม่ เช่น เกมส์ การพนัน แม้แต่สังคมออนไลน์ที่ใช้จนติด สิ่งที่เป็นนวัตกรร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2023
เมื่อ: 11 มีนาคม 2555 10:06
09 มีนาคม 2555
Ico48
สวก. พบนักวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้มีโอกาสรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มาให้คำแนะนำและชี้แจงลักษณะการให้ทุนวิจัยของ สวก. ครั้งนี้จ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1854
เมื่อ: 09 มีนาคม 2555 14:44