นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

21 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
สิทธิบัตรหลวง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สิทธิบัตร หมายถึง บัตรที่แสดงความเป็นเจ้าของ หรือสิ่งของที่สร้างขึ้นที่แสดงถึงการคุ้มครองความสามารถและการลงทุนในการคิดค้นสิ่งนั้น ๆ ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนพัฒนาความสามารถในการคิดค้น และการลงทุนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับคืน ดังนั้น ใครที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ตอบแทน ได้รั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 941
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2559 10:59
29 มกราคม 2559
Ico48
ค่าการลองผิดลองถูก กับ ค่าการลองถูก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การลองผิดลองถูก คือการลองทำสิ่งที่อยากรู้ อยากได้ ที่มีมาตั้งแต่อดีตที่นักประดิษฐ์ของโลกทำกัน อย่างเอดิสัน ทำการลองผิดลองถูกเป็นพันครั้ง กว่าจะได้ไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์กัน ในภาคการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่คนเพาะกล้วยลองนำพันธุ์กล้วยไม้สีสันต่าง ๆ มาผสมกัน จนได้พันธุ์แปลก ๆ ให...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1002
เมื่อ: 29 มกราคม 2559 09:33
30 ธันวาคม 2558
Ico48
ทำไมวิจัยจึงไม่พัฒนา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การวิจัย ไม่ใช่การค้นหาคำตอบ หาความจริง หาความใหม่ แต่ต้องทำให้มีอะไรใหม่ ๆ ที่มีค่าที่ดีกว่า ที่แน่ ๆ ต้องไม่ใช่แค่ทำวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องใช้พัฒนาอะไรที่ให้เกิดค่าเกิดประโยชน์ ไม่ใช่แค่การตีพิมพ์เผยแพร่บอกว่าได้ทำวิจัยแล้ว มีการทำวิจัยของภาคธุรกิจที่ทำเพ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 932
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2558 10:33
03 ธันวาคม 2558
Ico48
วิจัยไทยไปไม่ถูก ไม่ถึง และไม่ทัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการสังเกตการทำวิจัยของไทย มีประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนาประเทศได้เกิดจาก 3 ประเด็นแรก ประเด็นคือไปไม่ถูก เพราะเป้าหมายการทำวิจัยส่วนใหญ่ในหน่วยงานการศึกษา มักไม่ใช่การนำไปสู่การการพัฒนาประเทศ มักทำตามหลังวิจัยต่างชาติด้วยการตรวจเอกสารจากวารสาร ตำราต่างชาติ ที่ไม่ใช่ปร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1173
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2558 11:40
23 พฤศจิกายน 2558
Ico48
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
การใช้เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อีกหนึ่งผลงานที่จะได้ทราบว่า เจลว่านหางจระเข้ สามารถยืดอายุมะนาว ได้หรือไม่..กับผลงานการวิจัยของอาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณ : วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 3...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1805
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558 09:08
04 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ.
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
ผล LAB ค่าความสุขคน ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ โดยมีสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ดำเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้ง 8 มิติ ตามโมเดล Happy 8 ในลักษณะการกระจายกันทำ โดยมีนักสร้างส...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1360
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2558 14:59
29 ตุลาคม 2558
Ico48
ผลิตภัณฑ์เนื้อโคธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ผลิตภัณฑ์เนื้อโคธรรมชาติ จากโคพื้นเมืองภาคใต้ เชิญ ชม ชิม ได้ในงาน ไส้กรอก แฮม มีทโลฟ เจอร์กี้ ผลิตจากเนื้อโคธรรมชาติ (Natural Beef) รสชาติ นุ่ม ไม่เหนียว เนื่องจากฆ่าในอายุที่เหมาะสม(อายุน้อย ไม่เกิน 3 ปี) ไร้ไขมัน ดีต่อสุขภาพ วิธีการเลี้ยงโดยแบบปล่อย...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1196
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2558 15:59
28 ตุลาคม 2558
Ico48
งานวิจัยกับเงื่อนเวลาที่ขอไว้
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ช้าเร็วก็ต้องส่ง หมายถึงงานวิจัยที่ขอทุนมาเพื่อทำวิจัย งานวิจัยแล้วเสร็จไปเนิ่นนานแล้ว พร้อม ๆ กับส่งเล่มให้กรรมการอ่านในรอบแรกมาก็เนิ่นนานมาก ๆ มีข้อให้แก้ไขมาไม่ได้มากมาย แต่เป็นคนไม่เอาถ่าน ผลัดวันประกันพรุ่ง จากวันแล้ว ว้นเล่า จนผ่านไปนานมาก ๆ แบบว่าเอามาแช่แข็งไว้ที่ตัวเรา เหมือ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 904
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2558 20:35
27 ตุลาคม 2558
Ico48
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต
ใน Happy Work Life
โดย Kommiracle
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากประเด็นสรุปของการถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กร จากการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำร่องสู่การขยายการขับเคลื่อนไปยังระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3668
เมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 15:24
25 ตุลาคม 2558
Ico48
ลำดับขั้นค่าของคน 3. สร้างค่าจากการสร้างองค์ความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขั้นต่อไปคือการเพิ่มค่างานขั้นสูง ที่นอกจากการทำงานในระบบของตน แต่ยังสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานองค์กรอื่นได้ ซี่งในระบบการทำงานไทยไม่ค่อยมีการทำ การทำสร้างระบบงานใหม่ให้คนอื่น องค์กรอื่นสามารถนำไปใช้ นำไปเรียนได้ ต้องมีการทำแบบการวิจัยทดลอง มีการเก็บข้อมูล มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม สุดท้ายต้อง...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 939
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2558 08:49
22 ตุลาคม 2558
Ico48
งานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตามระเบียบ นโยบาย ของการดำเนินงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ใช้สัตว์ในการทดลอง เพื่อสำหรับ โครงการวิจัย เพื่อวิชาปฏิบัติการที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง โครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท และป.เอก โครงงานระดับ ป.ตรี ทั้ง 4 แบบนี้ มีแบบฟอร์มสัตว์ทดลองที่มหาวิทยาลัยส...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 805
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2558 08:44
04 ตุลาคม 2558
Ico48
ว่าด้วยทางเลือกแห่งแนวโน้มการเข้าสู่ส่วนกลางของเป้าหมาย
ใน วิทยาการลี้ลับ เพื่อการค้นพบ
โดย Kommiracle
ว่าด้วยทางเลือกแห่งแนวโน้มการเข้าสู่ส่วนกลางของเป้าหมาย หากต้องเลือกแค่ 2 ทางเลือกนี้ คุณจะเลือกทางไหน ระหว่าง 1. การเข้าใกล้เป้าหมาย แบบได้อยู่ใกล้ๆแน่นอน ทั้งในเวลาปัจจุบัน และอนาคต (โดยมีปัจจัยด้านปริมาณความเสี่ยงในระดับต่ำ) แต่เข้าใกล้ได้เพียงรูปแบบของเส้นขนาน ที่ไม่มีวันบรรจบกันได้ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 864
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2558 16:15
31 กรกฎาคม 2558
Ico48
การวิจัยเกษตรไทยต้องไปสู่การสร้างค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในยุคการที่โลกเปิดกว้าง ความรู้เทคโนโลยีเคลื่อนย้ายถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ของที่ทำได้ง่ายจะถูกนำไปใช้ขยายอย่างรวดเร็ว การวิจัยการเกษตรไทยที่ผ่านมา จะเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลิตในเชิงปริมาณ ที่ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต และยังเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมต่อปัจจัยก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1103
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2558 10:21
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
เส้นทางการขอทุนสำหรับนักวิจัย
ใน HRD Academy PSU
โดย Kommiracle
. . ดาวน์โหลดเอกสาร>> เส้นทางการขอทุนสำหรับนักวิจัย
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1341
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 09:52
15 มิถุนายน 2558
Ico48
การปิดโครงการวิจัย
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ในบันทึกก่อนได้ชี้แจงถึง แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สำหรับบันทึกนี้ ขอชี้แจง “การปิดโครงการวิจัย” สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์ปิดโครงการวิจัย โดยสามารถดำเนินการได้ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1392
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2558 00:09
14 มิถุนายน 2558
Ico48
แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ในการดำเนินโครงการวิจัย บางครั้งงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการประกอบกัน นักวิจัยหลายท่านที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมักสอบถามเข้ามาที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ถึง “แนวปฏิบัติใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1261
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2558 23:59
04 มิถุนายน 2558
Ico48
โครงการวิจัยด้านยางพารา
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากนั้น ทางคณะฯ จึงได้เชิญนักวิจัยในคณะฯ ที่สนใจและมีค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1363
เมื่อ: 04 มิถุนายน 2558 16:17
29 พฤษภาคม 2558
Ico48
การทำวิจัยอย่าหลงความคิดและติดทฤษฎี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำวิจัยเป็นศึกษา ทดลอง ตรวจสอบ หาความจริงด้วยการคิดสร้างค่าให้ดีกว่าเดิม จึงเป็นการวิจัยที่มีค่า การทำวิจัยที่ดี ผู้ทำต้องมีความแม่นยำรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ จึงสามารถศึกษา ทดลอง วิจัย วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ เชื่อถือได้ นักวิจัยจึงต้องศึกษาเรื่องที่ทำให้เข้าใจถ่องแท้ ตรวจสอบงานวิจัยให...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 806
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2558 08:53
17 พฤษภาคม 2558
Ico48
Channel Japan
ใน แง้มกะลาออกมาดู
โดย คนธรรมดา
บ่ายวันอาทิตย์ 17 พ.ค. 2558 ผมเปิดดูทีวีช่วงบ่ายพบรายการ Channel Japan ของ Nation TV โดยบังเอิญ เรื่องที่ทำให้ผมต้องสะดุดหยุดดูคืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นน่าจะชื่อ วากายามะ ได้เพาะเลี้ยงปลาเพื่อขายให้เอกชน สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยและทำงานวิจัยที่ยากยิ่งได้สำเร็จคือการเพาะเลี้ยงปลาทูน่า...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1181
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2558 14:14
08 พฤษภาคม 2558
Ico48
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. ครั้งที่ 7
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการทรัพยากรไทยอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1238
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2558 13:38