นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

24 January 2013
Ico48
ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 2) : ปลูกป่าในสวนยาง ปลูกยางในสวนป่า
in การพัฒนาการเกษตร
By สมยศ
มีแปลงปลูกพืชร่วมยางอยู่ที่หนึ่ง ใกล้ ม.อ.(วิทยาเขตหาดใหญ่) นี่เองครับ ของอาจารย์สุชาติ ณ สงขลา ซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นเกษตรกรในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ ด้วย ผมเข้าไปเห็นมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมาก มีต้นไม้ต่างๆขึ้นอย่างหนาทึ...
Flowers: 9 · Comments: 19 · Read: 21739
at: 24 January 2013 12:45
21 January 2013
Ico48
ร่วมกับชาวนาจังหวัดสตูลทำโครงการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง
in การพัฒนาการเกษตร
By สมยศ
แม้ว่าข้าวจะไม่ใช่พืช “ทำเงิน” ที่สำคัญของภาคใต้ตามแนวคิดของนักการเมือง นักวิชาการและข้าราชการบางกลุ่ม โดยเราเห็นได้ว่านโยบายเกษตรในภาคใต้ของรัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาบางแห่ง มักให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นอย่างเช่นยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นอย่างมาก แต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการผล...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 2370
at: 21 January 2013 21:33
Ico48
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 18-19 ม.ค.2556 มหาวิทยาลัยได้พาที่ประชุมคณบดี ไปสัมมนาประจำปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การนำผลการวิจัยสู่ชุมชน โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยาย จากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนจากแต่ละวิทยาเขต พบว่า การวิจัยเพื่อนำผลไปใช้พัฒนาชุมชน ต้อง ให้ชุมชนมีส่วนร่...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1325
at: 21 January 2013 18:45
17 January 2013
Ico48
รายงานความก้าวหน้าทุน วช.
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
วันนี้ชีพจรลงเท้า ตามกำหนดเดิมต้องบินตรงมาเชียงใหม่ แต่ก็มีโทรศัพท์มาสัปดาห์ที่แล้วให้มานำเสนอความก้าวหน้าทุนวช.ด่วน ก็เลยต้องทิ้งตั๋ว low cost บินตรงเชียงใหม่ ซื้อตั๋วใหม่เข้าดอนเมือง นำเสนอเวลา 14.30 น. แล้วค่อยบินไปเชียงใหม่รอบ 19.00 น.แทน ผมก็มาถึงเชียงใหม่ประมาณ 20.00 น. คุณแม่ยามเฝ้าแชร์...
Flowers: 11 · Comments: 0 · Read: 1152
at: 17 January 2013 22:40
15 January 2013
Ico48
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน
in บริการวิชาการ
By ศรีนรา
กำลังจะหาวีดิทัศน์เพื่อนำมาประกอบงานสอนให้นักศึกษาชม..บังเอิญพบวีดิโอชุดนี้อ้างอิงถึงงานการวิจัยของชาว ม.อ. ที่เค้านำมาใช้ประโยชย์ได้จริง ในนาที 4.50ที่ชุกคิดเป็นแนวทางการดำรงชีวิต .. เชิญชม... ขอขอบคุณรายการกินอยู่คืhttp://www.youtube.com/watch?v=tCLJ-5XYo0Y
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1394
at: 15 January 2013 16:41
10 January 2013
Ico48
ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 1)
in การพัฒนาการเกษตร
By สมยศ
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ผมกับคุณวิโชติ จงรุ่งโรจน์ มีโอกาสไปเยี่ยมชมการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรท่านหนึ่งที่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ชื่อคุณโกญจนาถ รจนาสุวรรณ ที่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นสิ่งที่น่าสนใจ จึงนำมาเขียนเล่าให้ท่านสมาช...
Flowers: 14 · Comments: 8 · Read: 11414
at: 10 January 2013 09:48
07 January 2013
Ico48
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. จากปาล์มน้ำมัน สู่ ยางพารา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำวิจัยด้านการจัดการสวน และ พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จนนำไปสู่การใช้งานของชุมชน คือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นอีกพืชหลักของภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหา ต้นกล้าพันธุ์ต้นตอ ที่เดิมใช้จากพันธุ์พื้นเมืองที่มีความสามารถหาอาหารได้ดี ที่สำคัญคิทนทานต่อโรครากขาวที่เป็น...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 948
at: 07 January 2013 19:10
Ico48
วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปาล์มน้ำมัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติที่มาตั้ง เปิดโอกาส พัฒนาการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติ จึงไม่จำกัดว่า เฉพาะคนที่อยู่ในภาคใต้เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าศึกษา แต่หมายถึงทุกคนที่ต้องการเข้ามาศึกษาในบริ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1089
at: 07 January 2013 18:47
06 January 2013
Ico48
วิจัยไปไหนกัน 2. วิจัยไทย ผิดทิศ หลงทาง ลดค่า เป็นทาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากบันทึกประเภทการวิจัย http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26625 ที่นำมาดูกับระบบ เป้าหมายการวิจัยของประเทศไทย ว่าไปถูกทิศ ถูกทาง และไปไหนกัน ประเทศไทยพร้อมที่จะทำวิจัยเพื่อค้นคว้า ความรู้ ความจริง พื้นฐาน ดูจากความพร้อมของ เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยมูลค่า...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 924
at: 06 January 2013 19:10
Ico48
วิจัยไปไหนกัน 1.ประเภทการวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำวิจัย มีหลายหลายประเภท หลายแนวทาง ตามเป้าหมายการใช้งาน วิจัยเพื่อค้นหา ความรู้ ความจริง วิจัยเพื่อพัฒนางาน วิจัยเพื่อแก้ปัญหา 1.การวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ ความจริง เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้ประโยชน์โดยตรง ทันทีไม่ได้ ต้องมีการคิดต่อ ประยุกต์ใช้ ผล...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 854
at: 06 January 2013 17:56
23 December 2012
Ico48
ผู้นำ ผู้ตาม ต่างต้องมีบทบาทเพื่อทำให้เกิดค่า 1. การปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ในภาคเหนือ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการนำทีมไปศึกษา ดูงาน การเกษตรที่เชียงใหม่ เชียงราย พบว่า 1. ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เจริญงอกงามได้ดีในภาคเหนือ ในพื้นที่เนินเขา บนดอย 2. กาแฟโรบัสต้า ที่ปลูกในภาคใต้ สามารถปลูกในภาคเหนือ ที่เชียงราย เจริญเติบโตเร็วกว่า เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า ผลดกและผลใหญ่กว่าในภาคใต้ 3. กาแฟสามารถขึ้นในสภาพร่มเ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 4810
at: 23 December 2012 18:14
19 December 2012
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลา
in RDONews
By Sutawadee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ (MOU ม.อ. – สกว.) โดยผ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1073
at: 19 December 2012 17:10
06 December 2012
Ico48
ด่วน! สถานทูตฝรั่งเศส เปิดรับผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน Junior Research Fellowship Program ก่อน 18 ธันวาคมนี้
in RDONews
By Sutawadee
สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกให้รับทุน Junior Research Fellowship Program โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งไปที่สถานทูตฝรั่งเศสตามที่อยู่ในรายละเอียด โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2555 นี้เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1085
at: 06 December 2012 15:26
30 November 2012
Ico48
ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการแยกโปรตีนมาตรฐาน
in งานวิจัยทางด้าน Molecular
By คิดบวก
ปัญหาที่มักพบบ่อยสำหรับ PTH standard ในการวิเคราะห์ Protein Sequence ต่อจากปัญหาทีพบบ่อยคราวที่แล้วน่ะค่ะ เนื่องจาก Standard บางตัวที่ไม่แยก ซึ่งที่พบบ่อยอีกทีคือ K กับ L เพื่อนๆอาจสงสัยใหมค่ะคือตัวอะไรก็คือ Arginine กับLeucineซึ่งจะเป็นปัญหา Peak รวมกันค่ะ วิธีแก้ก็มีอยู่ คือเราต้องเพิ่ม %...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1275
at: 30 November 2012 09:54
09 November 2012
Ico48
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556
in RDONews
By Sutawadee
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน คือ 1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านอาหารฮาลาล 2. ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาตรี...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1268
at: 09 November 2012 10:29
02 November 2012
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจ เสนอผลงานรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555
in RDONews
By Sutawadee
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย หรือผู้สนใจทุกท่านเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นโยบายของทางราชการ หรืออื่นๆ ประจำปี 2555 โดยท่...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1022
at: 02 November 2012 10:35
26 October 2012
Ico48
HRPP คือ....... 2. การดำเนินงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำกิจกรรมของเครือข่ายมีกิจกรรมเป็นคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ กรรมการอำนวยการ และกรรมการวิชาการ โดยมีการเลือกประธานกรรมการแต่ละชุด 4 ปีีต่อครั้ง ขณะนี้อยู่ในรอบที่ 2 ประธานกรรมการอำนวยการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นรอบที่ 2 ประธานกรรมการวิชาการเป็นผู้แทนของกรมวิชการเกษตร ซึ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1312
at: 26 October 2012 17:54
25 October 2012
Ico48
HRPP คือ....... 1. จุดเร่ิมต้นและสมาชิก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
HRPP : Hevea Research Platform in Partnership คือ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยยางพาราระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่เน้นการวิจัยในส่วนต้นน้ำ คือด้านพืชกรรม พันธุุ์ การผลิตยางเบื้องต้น และเศรษฐสังคมของชาวสวนยาง ในความร่วมมือ มีหน่วยงานของไทยที่เป็นสมาชิกหลัก 3 หน่วยงาน คือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานคร...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1124
at: 25 October 2012 10:49
23 October 2012
Ico48
การเดินทางมาประชุมHRPPที่อุดร :อุปสรรคที่ไม่เป็นปัญหา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
22 ต.ค.2555 เดินทางมาอุดรธานี เพื่อประชุมวิชาการยางพารา ของเครือข่ายวิจัย HRPP;Havea Research Platform in Partnership เป็นเครือข่ายความร่วม 4 สถาบันหลัก ม.อ. ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และCIRAD ของฝรั่งเศส และสถาบันสมทบ ในประเทศไทย 6 และจากประเทศฝรั่งเศสอีก 6 แห่ง ในการดำเนินก...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1197
at: 23 October 2012 08:45
15 October 2012
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ก.ย.55
in RDONews
By Sutawadee
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ 1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1514
at: 15 October 2012 16:07