นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิจัย - วิจัยสถาบัน

02 November 2013
Ico48
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
เจ้าตั๊กแตนของผมงอนผมอีกครั้งเพราะไม่ดูแลมันตามที่ควร ด้วยการสตาร์ทไม่ติดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา สาเหตุก็มาจากว่า ผมวางแผนจะไปที่พังงา (เขาหลัก) ในงาน มข.-ม.อ ก็เลยอยากเปลี่ยนใส้กรองเชื้อเพลิงอันใหม่ ซึ่งปกติพวกเราก็เปลี่ยนเองเป็นประจำ คุณไปป์ซึ่งมาทำหน้าที่นี้แทนนายโจ้ ก็ลองขับเจ้าตั๊ก...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 20677
at: 02 November 2013 14:37
16 October 2013
Ico48
ความสำคัญของบทนำของการวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บทนำในการวิจัย มี 2 ระดับ คือ ในโครงร่าง โครงการ หรือข้อเสนอในการทำวิจัย และ ในการนำเสนอบทความวิจัย บทนำเป็นส่วนแรกของเนื้อหาการนำเสนอ ที่นำไปสู่การแสดงถึง ความสำคัญ ความจำเป็นของการทำวิจัย แสดงถึงเหตุผลว่าทำไมต้องทำวิจัย ทำแล้วจะได้อะไร ที่มีค่า คุ้มค่า คุ้มทุนในการทำ ที่เวลาเสนอโครงการวิจ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1886
at: 16 October 2013 18:34
12 October 2013
Ico48
หลักการอ่านบทความวิจัย 1.เป้าหมายและแนวคิดการทำวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ก่อนจะถึงการอ่านบทความวิจัย ขอเริ่มจากเป้าหมายและแนวคิดการทำการวิจัยก่อน การวิจัย คือการค้นคว้า ศึกษา ตรวจหาความเป็นจริงเพื่อการ แก้ปัญหา พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น การวิจัยต้องเริ่มจากการค้นหา ตรวจสอบว่า - มีใครได้ทำอะไรไปถึงไหนแล้ว - มีเรื่องอะไรที่ตรงกับสนใจ ความรู้ ความชำนาญขอ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1193
at: 12 October 2013 11:05
10 October 2013
Ico48
ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ตารางและรูปคือผลโดยรวมของการวิจัย ที่แสดงวิธีการและผลการวิจัย และแสดงความเป็นสากลในการอ่านทำความเข้าใจที่ง่ายกว่าการอ่านเนื้อหาในภาษาต่าง ๆ คนส่วนใหญ่เวลาอ่านบทความวิจัย มักจะพยายามอ่านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้เวลามากเพราะอ่านยากและจับใจความยาก ภาษาของงานว...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1344
at: 10 October 2013 19:41
08 October 2013
Ico48
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE)
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
พรุ่งนี้ 9 ตุลาคม 2556 จะเปิดตัวผลงานวิจัยเอทิลเอสเตอร์ที่ทำมามากกว่า 5 ปี ในโอกาสที่รับเงินวิจัยมาจาก วช. เกือบ 2 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขหนึ่งคือการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกจัดการอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม 56 ซึ่งไม่ได้ดูฤกษ์ยามแต่ประการใด เลือกเพราะน่าจะว่างเพราะไม่ได้อยู่ในช่วงการเรียนการส...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1523
at: 08 October 2013 16:50
28 September 2013
Ico48
การประชุมชี้แจงกรอบวิจัย
in เล่าสู่กันฟัง
By จิราภรณ์ คงสุข
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ โรงแรงไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มาชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยในงานมีการบรรยายพิเศษ และการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่อง กลยุทธพิชิตทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า และมีการบรร...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1418
at: 28 September 2013 14:16
22 September 2013
Ico48
แจ้งตอบรับผู้เข้าร่วมเวทีหัวหน้าภาควิชา หัวข้อ การบริหารงานวิจัยในระดับภาควิชา
in blog กับงานประจำ
By รัตติยา เขียวแป้น
ตามบันทึกที่ มอ.028/ ว. 485 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีเวทีหัวหน้าภาควิชา ในหัวข้อ การบริหารงานวิจัยในระดับภาควิชา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 09.30 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 9.15 - 09.30 น.) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบ...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1492
at: 22 September 2013 22:05
10 September 2013
Ico48
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont."
in การเรียนการสอนและวิจัย
By Smarn
พูดถึง Microsoft Academic Search หรือเครื่องมือสืบค้นงานวิชาการ ใน "รื้อหิ้ง MR ตอนที่ ๑" ยังจบไม่ลงครับ ... เพราะอยากแสดง "อานุภาพ" ของ เครื่องมือตัวนี้ครับ ว่าน่าจะแนะนำให้นักวิจัย รู้จักและลองใช้งานดู โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ก็เลยขอยกตัวอย่างประกอบ ให้เห็นนะครับ ... เริ่มจากคลิก link ด้าน...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 2047
at: 10 September 2013 09:20
27 August 2013
Ico48
งานวิจัยแต่ละสาขามีลูกค้าต่างกัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำวิจัย แต่ละสาขามีเป้าหมายและผู้ใช้งานหรือลูกค้าต่างกัน งานวิจัยพื้นฐาน อย่างสาขาวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการค้นหาข้อเท็จจริง ผู้ใช้งานจึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ด้วยกัน งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช มีเป้าหมายพัฒนาการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ใช้ผลงานวิจัย คือ แพทย์ ทันต...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1414
at: 27 August 2013 23:24
26 August 2013
Ico48
เหตุผลกับความคิด
in การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
By Monly
อะไรเป็นเหตุ เป็นผล ดังนั้นเรามาดูปฏิบัติการความเข้าใจเหตุผลโดยให้ “หางลูกศรเป็นเหตุ หัวลูกศรเป็นผล” ดังรูป ---------------> ความคิดเชิงเหตุผล ในทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง เป็นทั้งเหตุและผล เช่น กรณีที่เราออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายขาดน้ำ ดังนั้นการออกกำลัง (เป็นเหตุ) และร่าง...
Flowers: 11 · Comments: 8 · Read: 1467
at: 26 August 2013 21:15
23 August 2013
Ico48
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑ "Academic Search"
in การเรียนการสอนและวิจัย
By Smarn
เริ่มจากความจำเป็นต้องใช้ภาพถ่ายมุมกว้างพาโนรามา สำหรับงานนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการสวนปาล์ม ทำให้เปะปะไปเจอโปรแกรม ICE บนหิ้งวิจัยของ Microsoft เข้า ก็ใช้งานได้ดีครับ ... แล้วค่อยกล่าวถึง วันนี้ขอแนะนำ Microsoft Academic Search ก่อนครับ ... ใช้สำหรับสืบค้นงานวิจัย (ภาษาไทยยังไม่รู้จัก) ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1337
at: 23 August 2013 13:26
16 August 2013
Ico48
คณะทรัพยฯได้รับอนุญาตให้ใช้สวนยางหน้า ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สวนยางพาราหน้า ม.อ. เป็นสวนยางที่มีอายุยาวนานกว่า ม.อ. ที่เป็นที่ของคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งปัจจุบันท่านได้มอบเป็นของลูกหลานของคุณหญิงหลงฯ จากการขยายตัวการปลูกยางพารามายาวนาน ทำให้สวนยางส่วนใหญ่เป็นที่ใช้ผลิตน้ำยาง คือเป็นส่วนลำต้นทั้งหมด ซึ่งกล้ายางที่ใช้ปลูกทั่วไปในไทย เป็นต้นยางที่มี 2 ...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1326
at: 16 August 2013 18:08
06 August 2013
Ico48
How to Write a Conclusion - การเขียนบทสรุป [ปิดฉากสุดท้ายของบทความวิจัย]
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิจัยสังคมศาสตร์อย่างเราๆ พยายามเขียนบทความวิจัยมาตั้งนานสองนาน จนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายของบทความวิจัยแล้ว ประมาณว่า อีกนิดเดียวก็จะจบบทความได้แล้ว แต่...บางครั้ง ก็มีปัญหาครับว่าจะเขียนบทสรุป (conclusions) อย่างไรให้สวยงาม สรุป [ก.] ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นๆ ไป [น.] ประเด็นย่...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 10670
at: 06 August 2013 22:26
01 August 2013
Ico48
นักวิจัยสังคมศาสตร์มือใหม่เลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร [คำแนะนำฉบับเอาใจมหาวิทยาลัย]
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักวิจัยสังคมศาสตร์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัยจากวิทยาเขตอื่นๆ เป็นครั้งคราวและบางครั้งได้มีโอกาสบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตีพิมพ์งานวิชาการทางสังคมศาสตร์ นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์มี tradition มายาวนาน...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2216
at: 01 August 2013 23:25
29 July 2013
Ico48
ขอบคุณสภาข้าราชการมอ.
in เกษตรพอเพียง
By Kyoza
ต้องขอขอบคุณสภาข้าราชการมอ. นำทีมโดยท่านประธาน คุณคมกริช ชนะศรี และท่านวิทยากร พี่อำภา พี่อวยพร (สังกัดคณะแพทย์) และ อ.ณรงค์ ที่กรุณาจัดอบรมการเขียน คู่มือปฏิบัติงาน และการทำวิจัยสถาบัน ให้แก่พวกเราชาวสนับสนุนทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย วิทยากรมีคุณภาพ ถามตอบได้สะดวก จัดอบรมที่มอ. ไม่ต้องเดินทาง ใ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1255
at: 29 July 2013 16:58
27 July 2013
Ico48
ความสำคัญของความรู้หน้างาน
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
27 ก.ค. 2556 ผมแวะไปที่โรงงานสาธิตไบโอดีเซลชนิดใหม่(เอทิลเอสเตอร์ ยังสร้างไม่เสร็จ) เพื่อคุยกับทีมงาน ผมวางแผนการทดลองแบบดูตามอาการ (เหมือนหมอรักษาคนไข้ตามอาการประมาณนั้น) เพราะวางแผนไว้แล้วคร่าวๆ แล้ว แต่ต้องปรับการทดลองหากผลออกมาไม่ดี เพราะผมทดลองเชิงอุตสาหกรรม ต้องหาสภาวะที่ได้ผลที่มีคุณภาพ...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1067
at: 27 July 2013 17:02
26 July 2013
Ico48
การเขียน "บทนำ - Introduction" [The CARS, Create A Research Space]
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
การเขียนบทความวิชาการ รายงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ให้น่าอ่านตั้งแต่บทแรกดูเป็นเรื่องที่ท้าทายนักวิจัยและนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ บทแรกจะเป็นหลักประกันครับว่าเนื้อหาส่วนที่เหลือจะน่าสนใจเพียงใด ถ้าบทแรกก็น่าเบื่อซะแล้ว บทอื่นๆ คงไม่ต้องพูดถึง บทแรกเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านตื่นเต้นไปกับคำบอ...
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 12339
at: 26 July 2013 22:00
22 July 2013
Ico48
งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ช่วงปี 2548-2555
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
2 วันที่ผ่านมา ไม่ได้เขียนบันทึก และไม่ได้ไปไหน แต่มีงานต้องทำเป็นการเขียนบทความเพื่อลงในหนังสือ ผลงานเด่นของคณะเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของปีครบรอบ 45 ปี ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีหัวข้องานว่า “การนำวิชาการสู่ชุมชน” เกิดปัญหาทางเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้ติดอยู่เกือ...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 986
at: 22 July 2013 14:24
19 July 2013
Ico48
Caravan วิ จาก ใจ เยี่ยมไกลถึง มอ สุราษฎร์ฯ (1)
in Lifestyle
By Zenki
คาราวาน วิจัย ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยผู้ร่วมคาราวาน อันประกอบด้วย สำนักวิจัยฯ, CILO, อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมเดินทางไปพบปะนักวิจัยถึง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ยังคงมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เช่นเดิม โดยต้องการสื่อสารถึงแผนแม่บทด้านการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อ...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1305
at: 19 July 2013 09:07
08 July 2013
Ico48
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. ดำเนินโครงการ “การพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์กำลังคนชายแดนใต้”
in ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วพส.) เป็นเสาหลักในการพัฒนาสุขภาพภาคใต้ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) สำหรับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขในภาคใต้ โดยเฉพาะเรื...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1615
at: 08 July 2013 16:56