นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2559
Ico48
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์เก่งหวั่นสูญสิ้นหากไร้คนสืบทอด พบปัญหาเด็กยุคใหม่ไม่พูดใต้
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์คนเก่ง เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงไปสู่เยาวชน แต่พบปัญหาการฝึกขับร้องบทกลอน เพราะเด็กใต้ยุคใหม่ไม่พูดภาษาใต้ รวมทั้งต้องมีความเชื่อ ศรัทธา และกตัญญูวันนี้ (31 พ.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง ได้มีการสัมมนาในหัวข้อ “ตามหาโนราห์ตรัง หากคนตรังไม่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1160
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2559 16:21
25 พฤษภาคม 2559
Ico48
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM"
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
แจ้งข่าว ปชส.ผ่านช่องทางนี้ มายังนักวิจัยและคณาอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ถึงควมคืบหน้ากับอาการเสียของ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) สืบเนื่องจากอาการเสียที่ไม่ธรรมดาคือชุดฉนวนไฟแรงสูงบริเวณไส้หลอดที่เป็นแหล่งพลังงานความสว่างที่ใช้สำหรับส่องตัวอย่าง หรือที...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1297
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2559 05:20
24 พฤษภาคม 2559
Ico48
ธนาคารขยะ เดือนพฤษภาคม 2559
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ขอขอบคุณทุกท่าน..ที่ร่วมเป็นสมาชิก ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. จำนวนสมาชิกผู้มาร่วมเปิดบัญชีธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ.เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 313 คน บางท่านทยอยเบิกเงินไปบ้างแล้ว..บางท่านบอกขอเก็บสะสมไปเรื่อยๆ ทุกๆ เดือนเรานัดหมายการรับฝากขายขยะ..ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เดื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1545
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2559 23:00
23 พฤษภาคม 2559
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนจาก EURAXESS ASEAN ในหัวข้อต่อไปนี้ 1. Horizon 2020 SME Innovation Associate Programme: Matching EuropeanSMEs and Talented researchers. ASEAN Eligible. Deadline 30 June 2016 2. MSCA Individual Fellowships Open to ASEAN ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1415
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2559 10:12
19 พฤษภาคม 2559
Ico48
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาโครงการรักเกษตรและนักศึกษาสอบตรงของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://reg.psu.ac.th/notice_newstudent.html ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1627
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2559 16:20
18 พฤษภาคม 2559
Ico48
อบรมหลักสูตร "Techniques Technologies and Application Inorganic Analysis "AAS,ICP-OES and ICP-MS"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ผ่านไปแล้วครับ ความอนุเคราะห์จากทาง บริษัทเพอร์กิน เอลเมอร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "Techniques Technologies and Application Inorganic Analysis "AAS,ICP-OES and ICP-MS" การอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน การอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1378
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2559 20:35
17 พฤษภาคม 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร
ใน ทั่วไป
โดย bo
ด้วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของคณะฯ โดยจะจัดในช่วงปิดภาคการศึกษา ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559จำนวน 2 หลักสูตร คือ1. หลักสูตร “Microsoft Excel 2013” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559รับจำนวน 35 คน2. ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 918
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2559 15:19
Ico48
ฝึกอบรม การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จัดฝึกอบรม เรื่องการจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก.. 1. ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก 2. ชุมชนบ้านม่วงค่าย 3.ชุมชนบ้านหลุมหัวล้าน 4. ชุมชนบ้านทุ่งรื่น-หัวจักร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1130
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2559 10:21
13 พฤษภาคม 2559
Ico48
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน learn
โดย ศรีนรา
เป็นอีกหนึ่งครา..ที่เราชาวทรัพย์ บุคลากร-นักศึกษา-และผู้มีส่วนร่วมในกิจการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเสวนา จับเข่าคุย .. การทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นตนไป... 09.00 - 10.00 น.แนวคิดในการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1266
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2559 14:58
06 พฤษภาคม 2559
Ico48
งานเยี่ยมชมจากกาตาร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
"เครื่องมือวิจัยชั้นสูง"เขาเรียกกันมาอย่างนั้น หากจะใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าถึงซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ ของทุก ๆ หน่วยงาน ต้องมีศูนย์กลางที่จะจัดการให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานอย่างสูงสุดจะต้องมี ระบบการบริหารของ"ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1562
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2559 14:33
05 พฤษภาคม 2559
Ico48
คณะทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
การก่อตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรวบรวมเครื่องวิจัยชั้นสูงมาไว้เป็นศูนย์เครื่องกลางในการให้บริการกับนักวิจัยและคณาอาจารย์ที่ต้องใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เต็มประสิทธิภาพ หมายความว่าทุก ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1764
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2559 07:51
04 พฤษภาคม 2559
Ico48
เชิญชวนร่วมโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร"
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และเห็นว่านักวิจัยรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งใช้เวลาดำเนินโครงการนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาในการทำงานวิจัยและตีพิม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1259
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2559 16:54
03 พฤษภาคม 2559
Ico48
การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ขอแสดงความยินดีกับ"ลูกสิงห์ ศรีตรัง" ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่นางสาวสุภาวดี เพชรตีบ, นางสาว อภิญญา นวลจันทร์, นางสาว วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ และ นายฐิติโชติ จารุโศภิตกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1629
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2559 09:06
30 เมษายน 2559
Ico48
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
รู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 ผ่านไปได้ไม่นาน การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้ง ที่ 5 ก็มาถึง หนึ่งปีผ่านไปเร็วมาก ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 28-30 ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1280
เมื่อ: 30 เมษายน 2559 23:04
23 เมษายน 2559
Ico48
High Pressure Capillary Rheometer
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์ (Capillary Rheometer) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการศึกษาสมบัติทางการไหลของตัวอย่างที่เป็นพอลิเมอร์ เม็ดพลาสติก ยางคอมพาวนด์ ซึ่งตัวอย่างประเภทนี้ นิยมตรวจวัดโดยใช้เครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์ (capillary rheometers) ซึ่งหลักการของเครื่องมือวัดชนิดนี้ คือ การวัดค่าความดัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2360
เมื่อ: 23 เมษายน 2559 19:17
21 เมษายน 2559
Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับรางวัลในงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558"
ใน รางวัลนักศึกษา
โดย MeanKuma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยฺเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2344
เมื่อ: 21 เมษายน 2559 14:52
16 เมษายน 2559
Ico48
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ความเป็นมาของโครงการ : เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและ ขาดเสถียรภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ขึ้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำที่ สำคั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1251
เมื่อ: 16 เมษายน 2559 18:35
12 เมษายน 2559
Ico48
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเกษตรภาคใต้
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
เรื่มต้นกับการประชาสัมพันธ์ จองพื้นที่จำหน่าย/แสดงสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การเกษตรอาหารเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน หนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าทั่วไป เกษตรเพื่อชาวใต้ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน..จะแจ้งเป็นระยะๆ ขอขอบคุณ :)
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1798
เมื่อ: 12 เมษายน 2559 13:07
09 เมษายน 2559
Ico48
เส้นทางเข้า-ออกสถานีขนส่ง
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เพิ่มเส้นทางเข้าออกขนส่ง ที่อยู่บริเวณเปิดท้ายขายของแรกเริ่มเดิมทีที่ก่อส้างแล้วเสร็จเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้ว ทั้งบ้านทั้งที่จอดรถว่างเต็มไปเสียหมด ไม่มีใครไปใช้บริการจอดรถ รถประจำทาง รถบัส รถตู้ ไม่มีใครยอม ต่างยึดพ้นที่บริเวณสายหนึ่ง สายสอง และหน้าหอนาฬิกาเป็นที่จอดรอผู้โดยสาร มาวันนี้สถานกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1418
เมื่อ: 09 เมษายน 2559 06:54