นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2559
Ico48
ทุนนักวิจัยแกนนำ
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และสร้างผลงานที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1050
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 13:47
29 มีนาคม 2559
Ico48
โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
เรียน ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้แนวคิดตรังศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสร้างเครือข่ายตรังศึกษาในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวคิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 542
เมื่อ: 29 มีนาคม 2559 11:08
25 มีนาคม 2559
Ico48
ระวัง..ไวรัสเรียกค่าไถ่ .locky
ใน KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
โดย kwang saelee
เรียน อาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรัง ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้มีไวรัสประเภท ransomware คือ Trojan ชนิดหนึ่งได้กระจายผ่านทางระบบ e-mail มีผลกระทบทำให้เครื่องที่มีไวรัส จะเปลี่ยนไฟล์ประเภทรูปภาพ ไฟล์เอกสารทุกชนิด และไฟล์ multimedia ถูกเข้ารหัส ไม่สามารถใช้งานได้ โดยไวรัสจะมีผลกระทบกับทุกไฟล์ที่อยู่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1086
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 14:14
24 มีนาคม 2559
Ico48
ปชส. เครื่องมือวิจัยฯ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ปชส. งานซ่อม เนื่องด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) งดให้บริการในช่วงเวลานี้ อันเนื่องมาขากชุด Highvolts ที่ใช้สำหรับการเปิดไส้หลอด หริอเรียกตามภาษาช่างว่า Filament ซึ่งตัวไส้หลอดเป็นแบบ Lanthanum hexaboride (LaB6) เสื่อมสภาพจากการ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 728
เมื่อ: 24 มีนาคม 2559 06:23
18 มีนาคม 2559
Ico48
ผักสด Delivery
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ดิริเวอรี่ (Delivery) ส่งตรงถึงบ้านหรือโตีะทำงานจึงเกิดขึ้น และมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะใช้บริการมากขึ้น ในหลายธุรกิจ เป็นแหล่งที่ทำรายได้ได้ดี ไม่ต้องมีหน้าร้าน ถ้าประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook Line ยิ่งทำให้กว้างขวางยิ่งขึ้น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1351
เมื่อ: 18 มีนาคม 2559 11:22
17 มีนาคม 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships)
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 Counsellor for Culture and Cooperation และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เดินทางมาประชาสัมพันธ์ทุนแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แก่ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 730
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 14:43
15 มีนาคม 2559
Ico48
ขอเชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships)
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดย Campus France ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายการศึกษา กำหนดจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Studies in France and Scholarships) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 604
เมื่อ: 15 มีนาคม 2559 16:48
14 มีนาคม 2559
Ico48
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้มีการจัดแบ่งกลุ่มของการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นไว้ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา แซ่เตียว คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ ๒ ตำแ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 886
เมื่อ: 14 มีนาคม 2559 21:03
Ico48
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สะดวกทุกที่ ไม่ต้องรออีกต่อไป เริ่ม 1 เมษายน 2559
ใน minny
โดย Melon
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ **เปิดบริการ จ่ายประโยชน์ทดแทน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารเกษตรและสหกรณ์)** ***เริ่ม 1 เมษายน 2559*** กรณี ทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ (ระยะเวลาโอนเงินภายใน 5 วันทำการ) เพียงกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ส่งที...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 781
เมื่อ: 14 มีนาคม 2559 17:45
09 มีนาคม 2559
Ico48
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. มอบรางวัลสำหรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. มอบเงินทุนช่วยเหลือการวิจ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 700
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 16:17
04 มีนาคม 2559
28 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมเลือกผักสดจากโต๊ะปลูกผัก ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
จากโต๊ะปลูกผักตลาดเกษตร ม.อ. พร้อมเสริฟถึงครัวบ้านคุณ (ความเดิม) ..... สดๆ จากแปลงปลูง เสริฟถึงครัวบ้านคุณ .... แดดร่มลมตก .. ยามเย็น .. ผู้คน เดินถือตระกร้าเข้ามาบริเวณโต๊ะปลูกผักตามคำร้องเชิญของเรา... อีกหนึ่งบรรยากาศที่พบเห็น พ่อ แม่ ลูก ต่างกันเดินรอบโต๊ะปลูกผัก พูดคุยจะหยิบต้นไหน ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1603
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2559 20:33
26 กุมภาพันธ์ 2559
19 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เปิดอบรมทักษะความรู้คอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพิ่มเติม
ใน ทั่วไป
โดย bo
ประชาสัมพันธ์ : เปิดอบรมทักษะความรู้คอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา ชั้นปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น (ตกค้าง) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพิ่มเติม หลักสูตร Microsoft Office 2013 (Word,PowerPoint,Excel) - รุ่น 4 จัดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 - รุ่น 5 จัดระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 714
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2559 16:00
17 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ธนาคารขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ขอขอบคุณทุกท่าน..ที่ร่วมเป็นสมาชิก ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. ทุกๆ เดือนเรานัดหมายการรับฝากขายขยะ..ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ ....วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เชิญรวบรวมขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ..ฝากจำหน่ายที่ตลาดเกษตร ม.อ. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารข...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1020
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559 15:08
12 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
มหาวิทยาลัยธนาคาร คืออะไร?
ใน ทั่วไป
โดย MeanKuma
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวคิดที่จะการปลูกฝังพฤติกรรมการออมให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีเงินออมสำหรับการใช้จ่ายในยามจำเป็นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาอีกด้วย สืบเนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมื...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1116
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 09:14
09 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2017
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการบรรยายประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships 2017” วิทยากรโดย คุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการ แผนกการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 811
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2559 09:32
05 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
University of Muhammadiyah Malang (UMM) และ Faculty of Agriculture, Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา ดร.นฤมล พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาคการจัดการศัตรูพืช ภาคพัฒนาการเกษตร ภาคพืชศาสตร์ ภาคธรณีศาสตร์ ได้ร่วมต้อน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 844
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2559 14:55
02 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
สนามฟุตซอลผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ปัญหาราคายางในประเทศไทยชักดิ่งลงเหวในเรื่องของราคา ปลูกกันเยอะ ปลูกกันมากทุก ๆ พื้นที่ตอนเราเด็ก เขาว่ากันว่าปลูกได้เฉพาะเขตพื้นที่ภาคใต้ พอว่าอายุล่วงเลยมาถึง ณ เวลานี้หลายภาคมันก็ปลูกได้ นี้ไม่ร่วมประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ปลูกกันเยอะแยะ ปลูกเยอะก็ไม่เป็นไรหากเอามาทำให้มันเกิดมูลค่าขึ้นแล้วใช...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1666
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2559 20:53
27 มกราคม 2559
Ico48
อบรมคอมพิวเตอร์
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
"หลักสูตร Microsoft Office 2013" มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการไมโคร ทธ 159,158 จัดโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 13
เมื่อ: 27 มกราคม 2559 14:01