นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2559
Ico48
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
จากที่มีคณาจารย์เกษียณอายุราชการและมีการบรรจุอาจารย์เข้าใหม่มาหลายท่าน ขอแนะนำอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ ปัจจุบันนี้
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1082
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2559 08:52
29 มิถุนายน 2559
Ico48
เลื่อนวันการใช้บริการของ ตม. เคลื่อนที่!!!
ใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Parisss'O
ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้แจ้งเวียนเรื่อง การบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ ครั้งที่ 50 โดย ตม. ได้กำหนดการให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ไม่เกินกว่า 1 ปี 2. การขอสงวนสิทธิ (Re-entry Permit) 3. การรายงานตัว 90 วัน 4. การแจ้งที่พักอา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1048
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2559 19:41
Ico48
พิธีเปิดอาคารศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
พิธีเปิด ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมการลงนาม MOU กับทางสถาบันรับรองมาตรฐาน ผ่านไปด้วยดีสำหรับเมื่อวันวานที่ผ่านมา แม้ว่าช่วงเช้าจะมีฝนมาให้คลายร้อน สำหรับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกของภาคใต้ ในบริบทของการรองรับงานวิจัยก็ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงประ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 937
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2559 04:56
28 มิถุนายน 2559
Ico48
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
สอง สามวันมานี้เตรียมสถานที่ สำหรับการเตรียมการเปิดอาคารเขียวตามที่หลาย ๆ ท่านตั้งข้อสังเกตมา มีทั้งที่ชอบ และไม่ชอบสีของอาคาร แต่ท้ายสุดหลายท่านว่ากันว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สีเขียวหมายถึงสีใบของต้นยางที่ยามนี้ราคาดิ่งลงตามภาวะของตลาดโลก แนวคิดของการขยับงานวิจัย และส่งเสริมการต่อยอดทา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1247
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2559 05:28
Ico48
แนะนำที่ถ่ายภาพใน ม.อ.
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เริ่มเตรียมการพิธีเปิดแบบด่วน ๆ มาจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางท่าน รศ.อาซีซัน แกสมาน มาหลายวันแล้ว แนวทางเอาแบบประหยัดเรียบง่ายว่านั้น เลยเป็นที่มาของสถานที่ ที่จะถ่ายรูปแบบไม่หวงครับ ภาพสวย วิวดี ทำให้สวยหล่อแบบดอกไม้แบบนี้ เชิญมาเก็บภาพสวยบริเวณลานตราหมากรุกหน้าอาคารศูนย์เครื่อ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1307
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2559 05:07
23 มิถุนายน 2559
Ico48
ขอเชิญร่วมส่งการแสดง
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย anni
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 884
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2559 13:31
20 มิถุนายน 2559
Ico48
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจัดการฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธ์ุ โดยใช้ระบบ การเลี้ยงสุกร แบบ Batch Farrowing System 4(week) ซึ่งนักศึกษาจะได้มีประ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 935
เมื่อ: 20 มิถุนายน 2559 08:09
19 มิถุนายน 2559
Ico48
รับซื้อเมล็ดสะเดาช้าง
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ รับซื้อ... เมล็ดสะเดาช้าง ติดต่อ โทร. 0-7428-6045 วัน-เวลาราชการ E-mail : natural.psu@gmail.com ..19 มิถุนายน 2559..
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1422
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2559 11:15
17 มิถุนายน 2559
Ico48
สกว. รับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560
ใน แหล่งทุนวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) -ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) เงื่อน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1355
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2559 11:42
Ico48
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด &ldq...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 978
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2559 10:14
16 มิถุนายน 2559
Ico48
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับสมัคร : วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 สถานที่ :ห้อง 139 อาคาร 1คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทรับสมัคร * ข้าวแกง *เครื่องดื่ม * ข้าวแกงอิสลาม *ผลไม้ * อาหารตามสั่ง *ขนมหวานและเบเกอรี่ * ก๋วยเตี๋ยว * อาหารจานเดี...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1061
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2559 18:10
Ico48
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. วันเปิดรับสมัคร : 4 - 7 กรกฎาคม 2559 ประเภทสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อาหารว่าง อาหารคาว ของชำ อาหารทะเลสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ราคาเช่าพื้นที่ ต่อเดือน ประเภทร้านค้า ราคา (บาท) ต่อเดือน จำหน่ายผัก ผลไม้...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 928
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2559 17:38
Ico48
ธนาคารขยะ เดือนมิถุนายน 2559
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ธนาคารขยะ เดือนมิถุนายน 2559 คุณคือผู้หนึ่งที่ .... ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินให้กับตนเอง ลูกหลาน หน่วยงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้บ้านไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค มาร่วมกันฝากขายขยะที่ตลาดเกษตร ม.อ. ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เดือนมิถุนา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 691
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2559 16:00
15 มิถุนายน 2559
Ico48
เชิดชูคนดีขวัญมะลิ นายอธิวัฒน์ ขาวสวี
ใน คนดีขวัญมะลิ
โดย MeanKuma
สำหรับคนดีขวัญมะลิ ในวันนี้ คือ นายอธิวัฒน์ ขาวสวี (เดียร์) นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้พบกระเป๋าเงิน ด้านในมีเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งน้องเดียร์ได้พบกระเป๋าเงินใบนี้บริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากการวิ่งออกกำลังกายในบริเวณนั้น หลังจากนั้นก็ได้ประกาศหาเจ้าของในหน้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 796
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2559 15:04
14 มิถุนายน 2559
Ico48
23 มิถุนายน 2559 เชิญสัมมนา “ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน” และ“ มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี59”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
23 มิถุนายน 2559 เชิญสัมมนา “ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน” และ“ มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี59” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา เชิญร่วมสัมมนาสัญจร ฟรี เรื่อง”ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน” และ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 798
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2559 11:13
07 มิถุนายน 2559
Ico48
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ร่วมประชุม หารือ การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 12-21 สิงหาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะทรัพยากรธรรมชาติเชิญ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 เข้าร่วมประชุม โดยมี ท่านคณบดีคณะทร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1008
เมื่อ: 07 มิถุนายน 2559 15:44
05 มิถุนายน 2559
Ico48
Mail มหา'ลัยแค่ทางผ่าน
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
"Mail มหา'ลัยแค่ทางผ่าน" ??? ตั้งชื่อให้มันแปลกตาไปนั้น ๆ แหละเพราะหลาย ๆ ท่านคงจะรู้สึกอึดอัดใจกับจำนวนพื้นที่ในการจัดเก็บ เดียวเต็ม เดียวเต็ม เหนื่อยและเนื่อยตาม ๆ กัน อีกทั้งยังไม่สะดวกหากจะเปิดอ่านผ่านระบบ ระบบ android ทั้ง ๆ ที่ Gmail มี Apps บนมือถือให้ใช้งานได้ง่าย นั้นแค่เราบ่นจนเข้าห...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 809
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2559 15:51
31 พฤษภาคม 2559
Ico48
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์เก่งหวั่นสูญสิ้นหากไร้คนสืบทอด พบปัญหาเด็กยุคใหม่ไม่พูดใต้
ใน KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ
โดย kwang saelee
ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์คนเก่ง เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงไปสู่เยาวชน แต่พบปัญหาการฝึกขับร้องบทกลอน เพราะเด็กใต้ยุคใหม่ไม่พูดภาษาใต้ รวมทั้งต้องมีความเชื่อ ศรัทธา และกตัญญูวันนี้ (31 พ.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง ได้มีการสัมมนาในหัวข้อ “ตามหาโนราห์ตรัง หากคนตรังไม่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 719
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2559 16:21
25 พฤษภาคม 2559
Ico48
แจ้งข่าวความคืบหน้าอาการเสียของเครื่อง "TEM"
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
แจ้งข่าว ปชส.ผ่านช่องทางนี้ มายังนักวิจัยและคณาอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ถึงควมคืบหน้ากับอาการเสียของ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) สืบเนื่องจากอาการเสียที่ไม่ธรรมดาคือชุดฉนวนไฟแรงสูงบริเวณไส้หลอดที่เป็นแหล่งพลังงานความสว่างที่ใช้สำหรับส่องตัวอย่าง หรือที...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 835
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2559 05:20
24 พฤษภาคม 2559
Ico48
ธนาคารขยะ เดือนพฤษภาคม 2559
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ขอขอบคุณทุกท่าน..ที่ร่วมเป็นสมาชิก ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. จำนวนสมาชิกผู้มาร่วมเปิดบัญชีธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ.เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 313 คน บางท่านทยอยเบิกเงินไปบ้างแล้ว..บางท่านบอกขอเก็บสะสมไปเรื่อยๆ ทุกๆ เดือนเรานัดหมายการรับฝากขายขยะ..ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน เดื...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 992
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2559 23:00