นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

PSU.Quality Work Life

25 ตุลาคม 2561
Ico48
คนประสบความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนประสบความสำเร็จคือผู้ทำอะไรได้ดี มีคุณค่า เจริญก้าวหน้า ทันสมัย ผู้ประสบความสำเร็จ ควรต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้ 1. คิดและทำแต่ดี มีการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลา ทั้งด้านดี ด้านไม่ดี ปัญหา อุปสรรค แต่เลือกทำ เลือกใช้แต่สิ่งดี จึงได้ผลดี คิดถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางออก ไม่ใช้เป็นทางตัน จึงสร้างสร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 217
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2561 09:34
24 ตุลาคม 2561
Ico48
พรที่ควรขอ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้พูดถึงสิ่งที่เราควรจะขอให้มีกับตัวเรา เป็นของ Reinhold Niebuhr ที่บอกไว้ว่า "ขอให้ฉันมีจิตใจสงบที่จะยอมรับสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฉันทำได้ และมีความเฉลียวฉลาดที่จะแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไร" ลึกซึ้งดีจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 104
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2561 17:32
Ico48
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนมีหลายแบบ เรียนให้ได้ปริญญา เรียนเพื่อการทำงาน เรียนเพื่อพัฒนาตน เรียนเพื่อชีวิตที่ดี เรียนให้ได้ปริญญาคือเรียนให้สอบผ่าน อาจไม่ได้ความรู้ความเข้าใจ ใช้งานได้ยาก บางคนไม่เข้าเรียนเพราะคิดว่าอ่านเองได้ บางคนอ่านหนังสือเฉพาะก่อนสอบเพราะคิดว่าอ่านก่อนใช้สอบจะได้ไม่ลืม ผลอาจสอบไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2561 08:58
22 ตุลาคม 2561
Ico48
สร้างอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อนาคตคือสิ่งที่เป็นที่มีในวันข้างหน้า ที่ต้องคิด ต้องทำ ต้องสร้าง ต้องสะสมในวันนี้ การสร้างอนาคตจึงต้องคิด ต้องวางแผน ต้องทำในวันนี้ การสร้างอนาคตที่ดีต้องเริ่มสั่งสมความรู้ความสามารถ เพราะความรู้ความสามารถคือเครื่องมือการทำ การสร้าง ทุกอย่างของอนาคต แต่จะต้องรู้ว่าต้องสั่งสมความรู้ค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 216
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 08:53
21 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้มีการเล่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เล่นที่ใช้กันทุกเวลา สถานที่ การทำงานวันนี้ก็เช่นกัน สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเวลาของโลกแต่ละที่ไม่ตรงกัน แต่สามารถทำให้ตรงกันได้โดยไม่ต้องรอเวลาราชการ เวลาทำงานด้วยการใช้สื่อออนไลน์ การทำงานให้เหมือนสังคมออนไลน์ ต้องการวางแผนจัดการ จัดเวลา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 241
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2561 09:03
19 ตุลาคม 2561
Ico48
ชีวิตออกแบบได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ชีวิตออกแบบได้ หมายถึงการกำหนดให้ชีวิตเป็นอย่างไร แล้วลงมือทำ เช่นเดียวกับการสร้างบ้านที่ออกแบบตามที่ต้องการแล้วมือสร้าง การออกแบบเริ่มจากกำหนดแบบว่าต้องมีอะไร เป็นอย่างไร มีรถ มีบ้าน มีเงิน มีทรัพย์สิน การใช้ชีวิต เป็นอย่างไร อะไบ้าง ราคาเท่าไร เมื่อไร เมื่อกำหนดรูปแบบ ความต้องการการ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 231
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 07:38
17 ตุลาคม 2561
Ico48
ผู้ที่กล้าหาญคือ...
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ชวนให้คิดถึงความหมายของความกล้าหาญ เพราะเขาบอกไว้ว่า "ผู้ที่กล้าหาญคือคนที่ยอมรับความผิดพลาดและจุดอ่อนของตนเอง" ลึกซึ้งดีจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 150
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2561 21:27
16 ตุลาคม 2561
Ico48
อิสรภาพคือโอกาสที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้ชวนให้คิดถึงอิสรภาพในแง่ที่งดงามทีเดียว เพราะ Peter Marshall บอกไว้ว่า "ขอให้เราคิดถึงอิสรภาพว่าไม่ใช่การมีสิทธิทำสิ่งที่เราชอบ แต่เป็นโอกาสที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง" งดงามจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 167
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2561 22:03
15 ตุลาคม 2561
Ico48
ใช้ความพยายามให้ถูกที่
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เป็นอีกเรื่องที่ควรคำนึง เพื่อให้แรงที่ลงไปมีความหมาย เพราะเขาเตือนไว้ว่า "ความพยายามเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่จะทำให้แตกต่างก็คือการใช้ความพยายามให้ถูกที่" เป็นเรื่องที่เราควรพิจารณาก่อนที่จะลงแรงนั่นเอง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2561 21:32
14 ตุลาคม 2561
Ico48
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีปริญญาเป็นการวัดว่ามีความรู้ เรียนผ่านเกณฑ์หลักสูตร แต่การสร้างค่าต้องทำงานเป็น คือต้องใช้ความรู้ให้เกิดค่างาน ยิ่งมีปริญญาสูงต้องการค่าตอบแทนสูง ต้องสร้างค่าได้สูงกว่า คือดีกว่า มากกว่า เร็วกว่า รวมถึงช่วยคนอื่นให้สร้างค่าเพิ่ม การทำงานสร้างค่าให้มาก ต้องทำงานกับคนอื่นได้ดี ทำใ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 259
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2561 08:56
13 ตุลาคม 2561
Ico48
จงทำให้ทุกวันมีความหมาย
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เล่นกับคำว่า count ที่อาจจะแปลเป็นไทยไม่แล้วไปกันคนละทาง เป็นของนักมวยชื่อดังอย่าง Mohummad Ali ที่บอกไว้ว่า "ไม่ต้องไปนับวัน แต่จงทำให้ทุกวันมีความหมาย" ลึกซึ้งตามนั้นเลย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 181
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2561 16:54
12 ตุลาคม 2561
Ico48
อย่าคาดหวังให้อะไรเกิดขึ้น
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เป็นเรื่องของความคาดหวัง เขาเตือนไว้ว่า "อย่าคาดหวังให้อะไรเกิดขึ้น จงลงแรงที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่าคาดว่าจะมีคนให้คุณค่าคุณ จงสร้างคุณค่าให้ตัวเอง" เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มที่ตัวเราเท่านั้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 152
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2561 18:06
11 ตุลาคม 2561
Ico48
ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยลมที่เราหายใจเข้า
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เล่นกับคำว่า breath ที่หมายถึงลมหายใจ เขาบอกว่า "ชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยลมที่เราหายใจเข้า แต่อยู่ที่ช่วงเวลาที่เราหยุดลมหายใจ" ลึกซึ้งจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 205
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2561 20:13
10 ตุลาคม 2561
Ico48
ความเข้มแข็งไม่ใช่การไม่เคยรู้สึกเจ็บปวด
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เกี่ยวกับความเข้มแข็งที่แท้จริง เขาบอกว่า "บางคนคิดว่าความเข้มแข็งคือการไม่เคยรู้สึกเจ็บปวด แต่คนที่เข้มแข็งคือผู้ที่รับรู้ เข้าใจและยอมรับมันได้นั่นเอง" ลึกซึ้งจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 144
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2561 21:25
Ico48
ม.อ.รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ขอเชิญทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรม“ชวนน้องพี่ทำดีเพื่อพ่อ”
ใน ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 กับกิจกรรม“ชวนน้องพี่ทำดีเพื่อพ่อ” และทำบุญตักบาตร โดยเชิญชวนสวมเสื้อเหลืองร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 วันที่ ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 308
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2561 16:20
09 ตุลาคม 2561
Ico48
ทำไมคุณจึงยุ่ง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้น่าสนใจ เอาไว้ประเมินตัวเองเวลาที่คิดว่ายุ่ง อย่างที่ Mary Flannery O'Connor บอกไว้ว่า "ไม่ใช่ว่าคุณยุ่งขนาดไหนหรอก แต่อยู่ที่ทำไมคุณจึงยุ่งต่างหาก" น่าคิดจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 235
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2561 21:46
08 ตุลาคม 2561
Ico48
จงเลือกสถานที่ที่ทำให้ตัวคุณส่องประกายได้
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ชวนให้คิดว่าเราควรจะวางตัวเองไว้ตรงไหน เพราะเขาบอกว่า "ถ้าน้ำหนึ่งหยดตกลงในทะเลสาป จะไม่มีความหมายอะไร แต่ถ้าหยดบนใบบัว จะส่องแสงเหมือนไข่มุก ดังนั้นจงเลือกสถานที่ที่ทำให้ตัวคุณส่องประกายได้" เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 150
เมื่อ: 08 ตุลาคม 2561 19:25
07 ตุลาคม 2561
Ico48
สองสิ่งที่บ่งบอกความเป็นคุณ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้เตือนให้คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่แสดงตัวตนของคนเราคืออะไร เขาบอกไว้ว่า "สองสิ่งที่บ่งบอกความเป็นคุณ คือความอดทนเมื่อคุณไม่มีอะไรเลย กับทัศนคติของคุณในยามที่มีทุกสิ่ง" ลึกซึ้งน่าคิดดีมากเลย
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 252
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2561 13:10
06 ตุลาคม 2561
Ico48
สิ่งที่น่าจดจำที่แท้จริง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้เตือนให้เราคิดถึงคุณค่าที่สำคัญจริงๆ เพราะ "ในที่สุดแล้วคุณจะไม่ได้จำคนที่มีหน้าตาสวยงามที่สุด แต่คุณจะจำคนที่มีจิตใจและวิญญาณที่สวยงามที่สุด" หากเราเคยพบเจอคนแบบนั้นเราจะเข้าใจข้อคิดนี้ดี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 118
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2561 10:06
05 ตุลาคม 2561
Ico48
เรายืมผืนแผ่นดินมาจากลูกหลาน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เป็นภาษิตของชาวพื้นเมืองอเมริกัน น่าคิดมาก เขาบอกว่า "เราไม่ได้รับมรดกพื้นแผ่นดินมาจากบรรพยุรุษ แต่เรายืมมาจากลูกๆของเรา" คิดสองแบบนี้จะมีมุมมองต่างกันชัดเจนมากนะคะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 218
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2561 23:20