นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

PSU.Quality Work Life

27 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ทุกอย่างดีขึ้นด้วยการทำตามหน้าที่ ไม่ใช่ความอาวุโส
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การพัฒนาองค์กร พัฒนางานการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับมีผลโดยตรงและมาก ทั้งการแต่งตั้งและการปฏิบติหน้าที่ จึงต้องพิจารณาจากบุคลิก ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง โดยเฉพาะการปฏิบัติ ความตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่จะมอบหมาย ไม่ใช่อดีตเคยทำงานดีเท่านั้น พบบ่อยที่แต่งตั้งผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ด้วยเหตุผล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 712
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 16:22
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 3 รายชื่อคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
หลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในรอบแรก มีคณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 32 หน่วยงาน ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (เข้าร่วมทุกกองในสำนักงานอธิการบดี...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 952
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 14:06
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 2 Implement สู่องค์กร
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ภายหลังที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในการเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย" ก็ได้นำเรื่องดังกล่าว มาหารือในที่ประชุมคณบดี ในการพิจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 859
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 12:45
Ico48
มืออาชีพ ต้องมีเป้าหมายชัดเจน
ใน Lifestyle
โดย Zenki
เมื่อวันพุธช่วงบ่ายที่ผ่านมา เป็นวันประชุมบุคลากรประจำเดือนตามปกติ มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนจากฝ่ายและทีมพิเศษต่างๆตามวาระที่กำหนดไว้อย่างครบครัน แต่มีเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งที่แจ้งให้บุคลากรทราบในช่วงท้ายของการประชุม และเป็นประเด็นของบันทึกครั้งนี้ด้วย เป็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบั...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 965
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 12:17
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม กรุงเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ 8 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการจัดการความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1278
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 10:23
25 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
“รัก” ที่หมั่นคอยดูแล
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ใกล้จะสิ้นเดือนแห่งความรักแล้วซินะ อยากจะบอกว่า รักทุก ๆ คน (ใครไม่รัก แต่เราขอรัก วิ้ว วิ้ว) เหมือนนางเอ๊ก นางเอก จนเกินไป (ว้าว) ไม่ทราบจะสรรหาคำใด ๆ บอกกล่าวผ่านแชร์ ว่า ในทุก ๆ สิ่งที่ผ่านมา และกำลังจะผ่านไป ฝากรอยประทับใจ ความรัก ความคิดถึง และจดจำในสิ่งดีงาม โดยเฉพาะในเดือนแ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1048
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2557 17:36
23 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์
ใน Happy Workplace
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
พิชิตพุง สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ พิชิตสำเร็จ 104 คน หรือร้อยละ 64.6 ลดได้ 187 กก. โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ. 4 เดือน ลดน้ำหนักได้สำเร็จ 104 คน หรือร้อยละ 64.6 รวมน้ำหนักที่ลดได้ 187 กิโลกรัม โครงการสำนักงานสร้างสุข สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงข...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1603
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2557 17:22
Ico48
ธรรมการบริหารบุคคลให้มีความสุขและประสิทธิภาพ 1.ธรรมชาติความแตกต่าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ธรรม ในที่นี้มีความหมาย 2 ทาง ทางหนึ่งคือ ธรรมชาติ และทางที่สองคือความเป็นธรรม และทั้งสองธรรม สองทางคือความเป็นจริง การบริหารบุคคลคือการจัดสรรหน้าที่การทำงานให้แก่บุคคล ซึ่งจะให้มีความสุขและทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน กับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และไม่ถนัด โดยธรรม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 767
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2557 17:10
21 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Belief ส่งต่อความเชื่อและความตั้งใจ
ใน Lifestyle
โดย Zenki
หลังเสร็จภารกิจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้โอกาสเข้าร่วมในฐานะวิทยากรแทนพี่ทดแทนและพี่ดำขำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 925
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2557 15:23
19 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การสื่อสารความคิดกับการตอบสนองจากผู้อื่น
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
Share เป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อสารความคิด แต่เราต้องฝึกฝนการสื่อสารด้วยการเขียนเพราะการเขียนเราจะทำได้ช้ากว่าพูด แต่เราสามารถแก้ไขได้หลายรอบ ในขณะที่การพูดเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย และการเขียนเป็นการสื่อสารที่จะคงอยู่ให้เราได้เห็นอีก ในขณะที่การพูดถึงแม้จะอัดเทปไว้ได้แต่เราก็จะย้อนดูย้อนฟังได้ไม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 770
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2557 23:08
18 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Love is
ใน Lifestyle
โดย Zenki
Love is.... ความรัก คือ.... Family: Father and Mother I Love You F คือ Father เป็นความรักในฐานะลูกที่พึงมีต่อบิดา พ่อของผมทำงานหนักมาตลอด จนบางครั้งร่างกายทรุดโทรม เจ็บป่วยไม่สบาย แม้ว่าพ่อจะไม่ได้ใกล้ชิดดูแลเราเหมือนกับแม่ แต่เราก็ยังรักท่าน อยากให้ท่านแข็งแรง วันพ่อจึงเป็นวันสำ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 963
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:33
16 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ใส่สาระ ขณะนับ 1 ถึง 10
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การนับ 1 ถึง 10 เพื่อให้คนใจเย็นลง เวลาโกรธ โมโห จะได้ไม่ทำอะไรที่ไม่ดี แต่หลายคน นับไปหลายรอบ หลายร้อย หลายพัน ก็ยังคงไม่หาย ใจไม่เย็นลง แสดงการนับไปเรื่อย ๆ คงยังเพียงพอ จึงควรใส่สาระเพื่อให้พิจารณาถึงเนื้อหา ผลได้เสีย ซึ่งสาระที่ใช้คิดแทนการนับ ประกอบด้วย 1. สิ่งที่ทำส่งผลต่อภาพพจน์ตัวเ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 815
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2557 16:20
15 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การใช้ความรู้พัฒนาคนอื่นคือพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การใช้ความรู้ นอกจากพัฒนางานของตน ควรใช้พัฒนาคนอื่นด้วย การพัฒนาคนอื่น สุดท้ายคือการพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้น เพราะการพัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งานผิดพลาดน้อยลง ทำงานได้เร็วขึ้นเพราะมีคนช่วยทำ และทำแทนในกรณีที่ตนไม่ว่าง ไม่สะดวก การพัฒนาคนอื่นยังเป็นการพัฒนาจิ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1134
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2557 23:11
11 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Working staff กล้าคิด กล้าฝัน เชื่อมั่น ฉันทำได้
ใน Lifestyle
โดย Zenki
จากบันทึกของ อ.วัลลภ ได้กล่าวถึงเรื่องบุคลากรสายสนับสนุนเอาไว้ในบันทึก “บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1” โดยกล่าวไว้ว่า การมีบุคลากรสายสนันสนุน ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ สำหรับผมแล้ว หน้าที่สำคัญของบุคลา...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1212
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2557 11:22
05 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
คุ้นเคยเสียจนมองข้ามจุดเล็กๆไป
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
เมื่อวานเวลาช่วงบ่ายสบายๆ หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ โดยนำข้าวกล่องที่ได้จากการอบรมใช้เครื่องวิเคราะห์ปรอท ไปกินร่วมกับก๊วนขาประจำที่คณะพยาบาล พอเสร็จก็เดินตากแดดกลับศูนย์ฯเหมือนเช่นทุกวัน หลังเสร็จภารกิจทั้งหมดจึงกลับลงมาทำงานต่อ พอเจออากาศเย็นๆสบายๆในห้องทำงานแล้วรู้สึกสดชื่น แต่เอ้ทำไมรู...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1244
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2557 11:38
03 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
การใช้ประโยชน์จากการ share
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
Share ในที่นี้หมายถึง การแบ่งปัน ไม่ว่าจะเกิดจากประสบการณ์การทำงาน การเรียนรู้ ดูงาน ฝึกอบรม แต่สิ่งสำคัญ ต้องเน้นที่การใช้ประโยชน์ หรือ การใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นหลัก ไม่ใช่แค่รับรู้ เล่าสู่กันฟัง การ share ประสบการณ์จากการทำงาน มีประโยชน์จากผลงานการกระทำอยู่แล้ว เมื่อได้มีการนำมาแบ่งปัน ไม่ว...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 806
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2557 17:39
Ico48
อีกหนึ่งรางวัลคุณภาพของภาคธุรกิจไทย
ใน Lifestyle
โดย Zenki
หากจะกล่าวถึงรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กรแล้ว หลายๆท่านอาจเคยได้ยินกันมาบ้างถึง “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA)” ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักใ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 846
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2557 09:17
31 มกราคม 2557
Ico48
ปลื้มปิติ
ใน Happy story
โดย โลมาสีชมพู
เช้าวันใหม่ (31 มกราคม 2557) วันเที่ยวหรือวันถือตามเทศกาลตรุษจีน วันเที่ยวหรือวันถือคือวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่หนึ่ง 初一 ชิวอิก ของเดือนที่หนึ่งของปี วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันคือ "ป้ายเจีย" เป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำ ส...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1606
เมื่อ: 31 มกราคม 2557 14:36
30 มกราคม 2557
Ico48
เกร็ดน่ารู้ SEM อิฐบล็อก
ใน Equipment for Life
โดย Zenki
เกร็ดน่ารู้ SEM บันทึกนี้ นำตัวอย่างอิฐบล็อกมาเล่าถึงการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด SEM ซึ่งคำถามหนึ่งที่พบบ่อยจากลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสงสัยถึงวิธีการเตรียมตัวอย่างอิฐบล็อกนั้นมีวิธีการอย่างไร ต้องส่งตัวอย่างมาทดสอบป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1175
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 16:15
Ico48
AMA จ๋า
ใน Happy story
โดย โลมาสีชมพู
อีกแล้วค่ะที่ฤกษ์งามยามดีสำหรับพุทธศักราช 2557 ได้บันทึกนี้เป็นบันทึกแรกของปีนี้ค่ะ แต่แหม่ แหม่ ชื่อเรื่องมันช่างเข้ากันจริ๊งเข้ากันจริงกับ Chinese New Year ทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับอาม่า ปาป๊า มาม๊า หรืออาม่าติ่มซำ อะไรเลยน๊ะค่ะ มันคือหัวใจสำคัญของการนำไปสู่ Team Excellence ต่างหากค่ะ แล้ว...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1615
เมื่อ: 30 มกราคม 2557 00:20