นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

PSU.Quality Work Life

23 สิงหาคม 2561
Ico48
มือที่สามทางการตลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มือที่สาม หากเป็นสามีภรรยาคงมีปัญหากัน แต่มือที่สามทางการตลาดเป็นเรื่องดี เรื่องความเชื่อถือของลูกค้าที่มีการชื่นชอบและพิสูจน์ว่าดีจริงแล้วนำมาบอกต่อ มือที่สามนี้อาจเป็นเพื่อน เป็นผู้บริโภคทั่วไป ที่ใช้ของ ใช้สินค้าบริการแล้วนำมาบอกเพื่อนว่าดี ว่าเชื่อถือได้ที่เป็นจริง การตลาดทั่วไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2561 08:13
22 สิงหาคม 2561
Ico48
ได้ทำกับทำได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ทำกับทำได้ เป็นการทำให้เกิดค่าทั้งสองทาง ได้ทำเป็นการทำตาม เช่น การเรียนก็ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ทำเสร็จก็ได้ประสบการณ์ตามที่ทำจนสำเร็จการศึกษา ทำงานก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำตามที่สั่ง ไม่ทำนอกหน้าที่ ไม่มีการพัฒนา จะพัฒนาก็ทำตามที่สั่ง ตามที่จัดให้ ส่วนการทำได้ เป็นกา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 174
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2561 08:33
21 สิงหาคม 2561
Ico48
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนล้วนมีหน้าที่มีงานต้องทำ แต่การทำตามหน้าที่ กับ ทำให้มีอนาคตมีค่ามีความหมายต่างกัน จนอาจไม่มีอนาคตที่ดี เริ่มตั้งแต่การเรียน เข้าเรียน ทำกิจกรรม ทำข้อสอบให้ผ่านไปได้ แต่ไม่มีความรู้ความสามารถที่นำไปใช้งานได้ พัฒนาให้ดีได้ก็ไม่มีอนาคตที่ดี การทำงานที่ทำไปวัน ๆ ทำแบบเดิมที่เคยดี แ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 159
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2561 08:39
20 สิงหาคม 2561
Ico48
ความสำเร็จไม่มาหาคนที่เป็นนักหลับ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ส่วนข้อคิดนี้ทำให้เราตระหนักว่าเราควรทำอะไร เป็นภาษิตของคนเยอรมันที่บอกว่า "ความสำเร็จไม่มาหาคนที่เป็นนักหลับ" ง่ายๆแต่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราควรเป็นอย่างไรถ้าอยากประสบความสำเร็จ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 102
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2561 18:15
Ico48
ความขอบคุณและความซาบซึ้งในบุญคุณคือสิ่งที่ต้องแสดงออก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้เตือนให้เราทำสิ่งที่ควรทำเสมอ นั่นคือ "จงกระตือรือร้นที่จะแสดงความรู้สึกขอบคุณและความซาบซึ้งในบุญคุณ" เพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบๆตัวเสมอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2561 18:00
19 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่าของคำถาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตั้งคำถามมีความหมาย มีค่าต่อการรับรู้ เรียนรู้ การทำ และการพัฒนา คำถามที่ตั้งประกอบด้วย อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม การถามว่าอะไรเป็นเพียงการรับรู้ว่าคืออะไร มีอะไรเกิดขึ้น คือได้แค่รู้ การรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เป็นการรู้ว่ามีผลมีค่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ เช่น การเก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 196
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2561 09:12
18 สิงหาคม 2561
Ico48
ถ้าโอกาสไม่มาเคาะ ก็ให้สร้างประตูเสียเอง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนให้เราสร้างโอกาสให้ตัวเอง อย่างที่ Milton Berle บอกไว้คือ "ถ้าโอกาสไม่มาเคาะ ก็ให้สร้างประตูเสียเอง" ไม่ต้องรอให้มีหนทางแต่เราต้องหาทางให้เกิดสิ่งที่เราต้องการให้ได้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 104
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2561 14:01
16 สิงหาคม 2561
Ico48
ความสำเร็จต้องมาจากการทำอะไรให้ผู้อื่น
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ถ้าใครที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้ จะเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจมาก เพราะเขาบอกให้ "จงแสวงหาความสำเร็จจากการทำอะไรให้ผู้อื่น ไม่ใช่บนความสูญเสียของใคร" ถ้าทำได้แบบนี้จึงจะเป็นที่รักของคนรอบข้าง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 105
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 21:03
15 สิงหาคม 2561
Ico48
สิ่งที่สวยงามที่สุดที่คุณควรสวมใส่
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ลึกซึ้งแต่ชัดเจน เป็นของนักร้องเสียงดีอย่าง Taylor Swift ที่บอกไว้ว่า "ความสุขและความเชื่อมั่นคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่คุณควรสวมใส่" ชัดเจนแต่ลึกซึ้งจริงๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 93
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 22:04
Ico48
หวงแหน กับ หวงของ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หวงแหนคือการทำให้สิ่งดี ๆ คงอยู่ มีค่า มีความเจริญ พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนหวงของเป็นการหวงสิ่งดีไว้ไม่ให้ใครมาแย่งใช้ จึงเก็บไว้ใช้คนเดียว หลายคนได้อดทนทำสิ่งดี ๆ อย่างมุ่งมั่นจนได้ดีมีค่า คนที่หวงแหนจะนำไปใช้ขยายค่า สอนให้คนอื่นได้ใช้ ได้ทำ ได้ช่วยพัฒนาให้มีค่าและเจริญก้าวหน้าคงอยู่ แ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 223
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 09:09
14 สิงหาคม 2561
Ico48
เป็นคนสำคัญก็ดี แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นคนดี
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้เตือนให้เราตระหนักว่า สิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตของเราคืออะไร เขาบอกไว้ว่า "เป็นการดีที่จะเป็นคนสำคัญ แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นคนดีด้วย วันนี้หาโอกาสที่จะทำดีกับคนอื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทน" หากคิดและทำได้แบบนี้ทุกวัน ความดีก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะทำ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 139
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2561 19:05
13 สิงหาคม 2561
Ico48
ไม่มีงานอะไรยากจริงๆ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ใช้สำหรับการทำงานยากๆ เป็นของผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Henry Ford ที่บอกว่า "ไม่มีงานอะไรยากจริงๆถ้าคุณแบ่งออกเป็นงานเล็กหลายๆงาน" นอกจากจะสำเร็จแล้ว ยังทำให้มีกำลังใจว่าทำได้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 99
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2561 16:09
12 สิงหาคม 2561
Ico48
แต่ละวันมีพรในชีวิต
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ก็มีไว้สำหรับทุกๆวัน เพราะเขาเตือนไว้ว่า "แต่ละวันมีพรในชีวิต จงมองหา จงสร้างขึ้น และจงให้คุณค่า" ถ้าทำได้ทุกๆวันก็จะเป็นวันของเราเสมอ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 92
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2561 12:10
Ico48
ค่าการมีวิสัยทัศน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์คือภาพในอนาคตว่าต้องเป็นอะไร ด้วยเหตุผลอะไร ที่เหมาะและพอดีกับความสามารถตนและสภาพในอนาคต วิสัยทัศน์จึงไม่ใช่แต่ความอยาก แต่ต้องอยากให้พอดีกับความถนัด ความสามารถของตน และตรงกับความเป็นไปในอนาคต การมีวิสัยทัศน์ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ จากการที่ทำให้รู้ว่า ต้องทำอะไรเพื่อให้ได้อะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 253
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2561 09:16
11 สิงหาคม 2561
Ico48
โกหกครั้งเดียวทำลายความจริงนับพันได้
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
สำหรับคติวันนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดี เพราะใครที่เคยพบประสบการณ์นี้จะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ เรียนรู้จากคนอื่นอย่าให้เกิดกับตัวเราจะดีที่สุด เพราะอย่างที่เขาเตือนไว้ว่า "การโกหกครั้งเดียวทำลายความจริงนับพันได้เลย" เพราะฉะนั้น ไม่มีโอกาสไหนเลยที่เราควรจะโกหก
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 103
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2561 23:03
10 สิงหาคม 2561
Ico48
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นอน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เอาไว้เตือนตัวเองกันได้ดี ตามที่เขาบอกไว้ว่า "ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือร้าย มันก็จะเปลี่ยนไป" จะได้เตือนตัวเองว่าอย่าดีใจหรือเสียใจจนเกินไป
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 77
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:36
Ico48
คนมีอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีอนาคตไม่ใช่สิ่งจะเป็นตามเวลาในอนาคตโดยไม่ต้องทำอะไร ที่จะได้อนาคตตามบุญตามกรรม คนมีอนาคตที่ดี ต้องมีการสร้างอนาคต การสร้างอนาคตที่ดี ต้องมีการวางอนาคตที่ต้องการว่าต้องการอะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้าง ต้องพัฒนาต้องทำอะไรในวันนี้ให้มีให้ได้ให้เกิดให้เป็นตามอนาคตที่ดีที่ต้องการ การสร้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 265
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 08:42
09 สิงหาคม 2561
Ico48
เดินไปทางที่ผิดนานแค่ไหน ก็เปลี่ยนได้เสมอ
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้สำหรับการใช้ชีวิตของคนเรา ที่เขาเตือนไว้ว่า "ไม่ว่าเราจะเดินไปทางที่ผิดนานแค่ไหน คุณก็สามารถจะหันกลับได้เสมอ" หากยังมีชีวิตอยู่ การเริ่มต้นทำได้ทุกเมื่อ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 127
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2561 14:39
Ico48
การทำให้ได้ดีมีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ไม่ว่าทำอะไรก็อยากได้ดีมีค่า แต่คนส่วนใหญ่เวลาลงมือทำมักไม่คิดถึงว่าผลที่ได้จะได้ตรงกับที่อยากได้หรือไม่จึงทำแบบให้ผ่าน ๆ ไป หรือทำแบบเบื่อหน่าย บางคนถึงกับหนีการทำ การทำให้ได้ผลว่าอยากได้ดีมีค่า ต้องหมั่นถามหาความหมาย ความเป็นจริงที่ได้เสมอ การทำให้ได้ดีมีค่า คือทำให้ได้ผลดี ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 196
เมื่อ: 09 สิงหาคม 2561 06:46
08 สิงหาคม 2561
Ico48
ไม่มีอะไรคงทนในชีวิต
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เป็นข้อคิดสำหรับทุกๆวัน เพราะเขาเตือนว่า "ในที่สุดแล้วที่คุณได้รู้ว่าไม่มีอะไรคงทนในชีวิต คุณจะเริ่มอดทนได้มากขึ้น อภัยได้มากขึ้นและคาดหวังน้อยลง"
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 68
เมื่อ: 08 สิงหาคม 2561 21:15