นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

PSU.Quality Work Life

29 ธันวาคม 2560
Ico48
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เชื่อทุกคนอยากคิดดี ทำดี และได้ดี การคิดดีต้องคิดอย่างบริสุทธิ์ คิดทั้งบวกและลบ แล้วใช้แต่ทางบวกอย่าใช้ทางลบ อย่าคิดไม่ดีกับใคร อย่าคิดว่าใครต้องเหมือนเรา ต้องคิดให้ตามความเป็นจริงของแต่ละคน มิฉะนั้นจะเกิดปัญหา คิดทางบวกต้องคิดถึงผลสำเร็จ คิดช่วยเหลือ คิดให้เกิดบุญเกิดกุศล และคิดให้เป็นสุ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 166
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2560 09:03
28 ธันวาคม 2560
Ico48
อดีตคืออดีต
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนให้ตระหนักว่าอดีตคืออดีต อย่างที่ Mandy Hale บอกไว้คือ "เพื่อให้อดีตจบไป ขั้นแรกคุณต้องยอมรับว่าอดีตจบลงไปแล้ว ไม่ว่าจะย้อนคิดถึงกี่ครั้ง วิเคราะห์ยังไง เสียใจเพียงไหน เหนื่อยด้วยแค่ไหน มันจบแล้ว มันทำร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว"
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 77
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2560 14:48
27 ธันวาคม 2560
Ico48
พรุ่งนี้เป็นของเราที่จะชนะหรือแพ้
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดสำหรับปัจจุบันอีกหนึ่งอัน เป็นของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ Lyndon Johnson ที่บอกว่า "เมื่อวานไม่ใช่ของเราที่จะรื้อฟื้น แต่พรุ่งนี้เป็นของเราที่จะชนะหรือแพ้" ต้องก้าวไปข้างหน้า
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 78
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2560 14:48
26 ธันวาคม 2560
Ico48
ท่านจะนับถือผู้อื่นได้อย่างไรโดยไม่นับถือตัวเอง
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้เตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเราเอง เพราะเขาบอกว่า "ท่านจะนับถือผู้อื่นได้อย่างไรโดยไม่นับถือตัวเอง" ก่อนที่เราจะมีอะไีหรือทำอะไรให้ใครเราต้องมีสิ่งนั้นให้ตัวเราเสียก่อน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 71
เมื่อ: 26 ธันวาคม 2560 19:37
24 ธันวาคม 2560
Ico48
สิ่งที่แสดงความเป็นตัวเรา
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ใช้ได้เสมอเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น เป็นของ Rachel Wolchinที่บอกไว้ว่า "สิ่งที่แสดงความเป็นตัวเรา ไม่ใช่วิธีที่เราทำผิด แต่เป็นวิธีการแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้น" ชัดเจนและจริงแท้แน่นอน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 99
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2560 13:17
23 ธันวาคม 2560
Ico48
คนที่ใช่...ไม่ใช่
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้ให้เราพิจารณาคน เขาบอกไว้ว่า "คนที่ไม่ใช่จะพบคุณตอนที่สงบสุขแล้วทิ้งคุณให้แตกสลายเป็นชิ้นส่วนแต่คนที่ใช่ จะมาพบคุณในยามที่คุณไม่เป็นชิ้นดีแล้วนำคุณไปสู่ความสุขสงบ" ต้องให้คุณค่ากับคนที่ใช่ แล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 91
เมื่อ: 23 ธันวาคม 2560 18:44
22 ธันวาคม 2560
Ico48
การเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในชีวิตที่ดีที่สุด
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เป็นเคล็ดลับความสำเร็จอย่างหนึ่ง ที่ Dr.Joyce Brothers บอกไว้ว่า "การมีภาพลักษณ์มุมบวกกับตนเองอย่างเข้มแข็ง เป็นการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จในชีวิตที่ดีที่สุด" มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 68
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2560 16:22
Ico48
ด้อยค่าการศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การศึกษาเป็นการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ แต่จะมีค่าต้องใช้สร้างค่าที่เป็นประโยชน์ได้ดีและพอดีให้มีคนชอบ คนชม คนใช้ มิฉะนั้น การศึกษาที่ได้จะด้อยค่าไป การทำให้การศึกษาด้อยค่าเพราะ ด้อยการสื่อสาร คือสื่อสารไปไม่เกิดผลเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว ทางที่ตนอยากได้ ทางที่ตนคิดว่าดี แต่อาจไม่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 184
เมื่อ: 22 ธันวาคม 2560 09:14
21 ธันวาคม 2560
Ico48
ความสุขคือตัวเรา
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เป็นเรื่องของความสุข เตือนให้เราเห็นความสำคัญของตัวเราเอง "ไม่ต้องอยู่กับใครที่ทำให้คุณมีความสุข แต่เป็นคนผู้ซึ่งทำให้ตัวเองมีความสุข" นี่คือใช่ที่สุดจริงๆ เพราะเราจะได้ไม่ต้องเอาความสุขของตัวเราไปขึ้นกับใครๆนะคะ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 77
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2560 22:10
Ico48
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เคยสังเกตไหมว่าเวลามีการขอมาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่มักมีการเตรียมการ ต้อนรับอย่างดี ในขณะที่การทำงานปกติ รวมถึงการให้บริการลูกค้ากลับไม่ให้บริการ การต้อนรับที่ดี บางคนยิ่งเป็นคนต่างชาติยิ่งให้มากกว่าลูกค้า และทะเลาะขัดแย้ง แย่งชิงกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมความสำเร็จ คำถาม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 173
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2560 08:01
20 ธันวาคม 2560
Ico48
คนสำคัญที่ควรได้รับความรักและเอาใจใส่
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนให้เราอย่าลืมตัวเราเอง เป็นคำสอนจากพระพุทธเจ้าของเรานี่เองที่ว่า "ตัวของท่านเอง สมควรได้รับความรักและเอาใจใส่มากเท่ากับใครๆทั้งหลายในโลกนี้" ต้องไม่ลืมข้อนี้ เพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขและสามารถทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 91
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2560 14:21
19 ธันวาคม 2560
Ico48
เรารักกันได้แม้เราจะคิดต่างกัน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้ดีมาก เหมาะกับสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นของ Francis David ที่บอกว่า "เราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน เพื่อจะรักกัน" เป็นสิ่งที่เราควรตระหนักจริงๆว่า เรารักกันได้แม้เราจะคิดต่างกัน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 95
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2560 15:33
18 ธันวาคม 2560
Ico48
ความหวัง กับคาดหวัง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทั้งความหวังและความคาดหวังเป็นสิ่งต้องการให้เกิดในอนาคต ต่างที่ความหวังเป็นการตั้งด้วยการมองไปในอนาคตด้วยการประเมินสถานการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น อะไรเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเตรียมตัวเองทั้งความรู้ ความสามารถ งานที่ทำ การผลิต เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลูกค้า กลุ่มคนที่ยุคนี้มีก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 155
เมื่อ: 18 ธันวาคม 2560 08:21
17 ธันวาคม 2560
Ico48
การสื่อความรัก ต้องส่งออกไป
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดของท่านแม่ชี Teresa เป็นเรื่องของความรัก ท่านบอกไว้ว่า "หากท่านต้องการให้การสื่อความรักได้รับรู้ ต้องส่งออกไป เหมือนการจะทำให้ตะเกียงติดไฟ ก็ต้องคอยเติมน้ำมัน" ถ้าเก็บไว้กับตัวเรา ไม่สื่อสาร คนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเรารักเขา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 82
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2560 18:34
16 ธันวาคม 2560
Ico48
พรและพลังมาพร้อมกัน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนให้เราคิดถึงสิ่งที่เรามี อย่างที่ Richard David Bachผู้เขียนเรื่องอมตะอย่าง Jonathan Livingston Seagullบอกไว้ว่า "คุณจะไม่มีทางได้รับพรโดยไม่ให้พลังในการทำให้เป็นจริง เพียงแต่ต้องลงมือทำให้เป็นจริงเท่านั้นเอง" อยากทำอะไร เราย่อมทำได้หากเราตั้งใจจริงๆ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 73
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2560 18:58
15 ธันวาคม 2560
Ico48
แข่งขันแบบมืออาชีพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การแข่งขันเป็นการแสดงความสามารถ การแข่งที่เป็นอาชีพต้องใช้ความสามารถสร้างค่า ทำประโยชน์แก่ลูกค้า คนดูยอมให้ค่าจนคนทำใช้เลี้ยงชีพได้ การแข่งขันแบบมืออาชีพจึงไม่ใช่การเอาชนะกัน แต่ต้องชนะกันด้วยการใช้ความสามารถ ดูอย่างนักกีฬามืออาชีพ ที่ทุกการแข่งขันมีการแพ้ชนะ แต่หลาย ๆ เกมส์ไม่มีคนดูเพร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 397
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 09:50
14 ธันวาคม 2560
Ico48
อย่าให้ปัญหาที่ต้องแก้ไข สำคัญกว่าผู้คนที่ต้องรัก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดนี้น่าจะมีประโยชน์มากสำหรับชีวิตวุ่นวายของคนทำงาน เพราะ Barbara Johnson เตือนไว้ว่า "อย่าให้ปัญหาที่ต้องแก้ไข สำคัญกว่าผู้คนที่ต้องรัก" เป็นคำเตือนง่ายๆที่เราอาจจะหลงลืมในบางครั้ง มัวแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดไป
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 75
เมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 15:14
13 ธันวาคม 2560
Ico48
ความชื่นชมยินดี มีค่ามาก
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้บอกให้เราทำสิ่งเล็กๆที่มีผลยิ่งใหญ่ อย่างที่ Margaret Cousins บอกไว้ว่า "ความชื่นชมยินดีทำให้เป็นวันดีๆ หรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตได้สิ่งที่สำคัญก็คือความเต็มใจของคุณในการที่จะบอกออกมาเป็นคำพูดนั่นเอง" อยู่ที่ตัวเราจริงๆ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2560 10:03
Ico48
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคนมีค่าที่การทำงาน ทำหน้าที่ให้เกิดค่า และดียิ่งกว่าหากทำด้วยความสามารถความถนัดและสิ่งที่อยากทำ การทำงานส่วนใหญ่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่มีทั้งชอบและไม่ชอบ ถนัดและไม่ถนัด ที่เป็นการร่วมทำ ทำตามสั่งตามที่รับมอบหมาย ไม่ได้ร่วมคิด การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ และทำด้วยการใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 166
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2560 08:52
12 ธันวาคม 2560
Ico48
ความเกลียดชังไม่สามารถลบความเกลียดชังได้
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ข้อคิดวันนี้เตือนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ โดย Martin Luther King Jr.เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกท่านหนึ่งซึ่งบอกไว้ว่า "ความมืดขับไล่ความมืดไม่ได้ มีแต่แสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ความเกลียดชังไม่สามารถลบความเกลียดชังได้ มีแต่ความรักเท่านั้นที่จะช่วย" รู้แล้วเราก็คงจะตร...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 82
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2560 11:51