นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

20 กันยายน 2557
Ico48
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ใน สะเก็ดข่าว...ชาววาริช
โดย camera
วันที่ 30 กันยายนของทุกๆ ปี หลาย หน่วยงานจะมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่ง โดยท่านเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของตนเองจากเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่การงาน ในช่วงก่อนที่จะเกษียณ แต่ละท่านมักจะมีชีวิตการงานที่น่าสนใจ บ้างก็ดุเดือด โลดโผน แต่บ้างก็มีชีวิตที่เรียบง่าย แต่หลังจาก &ldquo...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2321
เมื่อ: 20 กันยายน 2557 12:25
04 กันยายน 2557
Ico48
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ "นายสมบูรณ์ ขุนราช"
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
บทสัมภาษณ์ "นายสมบูรณ์ ขุนราช" ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยท่าเชียด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ทีมสัมภาษณ์โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คุณจารี ทองสกูล และดิฉัน วันดี สุขสะโร เดินทางไปสถานีวิจัยท่าเชียดซึ่งมีคุณวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ เพื่อสัมภาษณ์ คุณสมบ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1082
เมื่อ: 04 กันยายน 2557 15:27
Ico48
บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “นายฉลาด หนูชู”
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
บทสัมภาษณ์ “นายฉลาด หนูชู” ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยคลองหอยโข่งประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสถานีวิจัยคลองหอยโข่งเพื่อสมทบกับคุณนิทัศน์ สองศรี และคุณอภิชาติ หล่อเพชร ทีมสัมภาษณ์คุณฉลาด หนูชู หรือที่รู้จั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1047
เมื่อ: 04 กันยายน 2557 14:28
02 กันยายน 2557
Ico48
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เพชรรัตน์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2523 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1253
เมื่อ: 02 กันยายน 2557 14:31
Ico48
อนาคตวิชาชีพพยาบาล:มุมมอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
เมือวันที่ 4-6 กันยายน 2545 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับชาติเรื่อง"การพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่ " ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของท่านอาจารย์ ดร วิจิตร ศรีสุพรรณ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเวลา 12 ปี ที่ได้มีโอกาสนำใช้ คำประกาศพยาบาลชุมชนในระบบสุข...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1170
เมื่อ: 02 กันยายน 2557 13:00
27 สิงหาคม 2557
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "คุณจารุวรรณ แซ่อ๋อง"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
สัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง" เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 138 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวจารุวรรณ แซ่อ๋อง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. หน่วยงานแรกที่เข้ามาทำงา...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1134
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2557 15:40
24 สิงหาคม 2557
Ico48
สิงหาคมปีนั้น ฉันไหว
ใน เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เดือนสิงหาคม 2557 เป็นอีกเดือนที่งานเยะไม่แพ้เดือนอื่นๆ แต่ที่เหนื่อยหน่อย ก็ตรงที่ต้องไปราชการสองครั้ง เพื่อนำเสนอผลงาน ทำให้เวลาในการทำงานมันลดน้อยลง งานก็ดองไว้มาก ต้องมาทำตอนค่ำ มาทำเสาร์อาทิตย์ตลอด งานใหญ่เดือนนี้ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ที่ตนเองกับน้องใบไม้หลากสีไปกทม. งาน Thailand...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 779
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2557 21:41
15 สิงหาคม 2557
Ico48
ศิลปบนดอกทานตะวัน
ใน พัฒนางาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตามที่ได้เปิดตัวดอกทานตะวันบาน@คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557เช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ท้องฟ้าสดใส คุณมอนลี่ ได้ไปเยี่ยมชม ทุ่ง "ดอกทานตะวัน" ที่เบ่งบาน ในแปลงปลูกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับนำภาพฝากให้เชยชม เป็นที่ฮือฮาดอกใหญ่จริงๆช่วงนี้ใครมาเที่ยวงานเกษตรภาคใต้ เรามักจ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 983
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2557 16:22
06 สิงหาคม 2557
Ico48
ม.อ.คึกคักเดือนสิงหา 57
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เดือนสิงหาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความคึกคักตั้งแต่ปลายเดือนกรกฏาคม ที่มีการรับนักศึกษาใหม่ ทั้งกิจกรรมรับน้อง ร้องเพลงเชียร์ เตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศนักศีกษาใหม่ ที่เลื่อนมาจากเดือนมิถุนายน เพื่อเข้าสู่ความเป็นเขตเสรีอาเซียน สำหรับชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งบุคลากรและนัก...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 827
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2557 17:04
Ico48
ประวัติศาสตร์ที่เราไม่เคยเรียนแต่ควรได้รับรู้
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ตามลิงค์เพื่อชาติ เพื่อHumanity ที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์เขียนในบันทึกชีวิตที่พอเพียง : ๒๒๑๖. สี่สหายกินอาหารสวิส ที่นอกจากจะได้ความรู้เรื่องอาหารสวิสแล้ว ยังได้ลิงค์เรื่องดีๆสารพัดที่ท่านพูดคุยและดื่มกิน มาประดับสมองไปด้วย เข้าไปอ่านรายละเอียดของ ละครเวทีเรื่องเพื่อชาติ เพื่อHumanityแล้วขนลุกเลย...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 7339
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2557 09:30
01 สิงหาคม 2557
Ico48
ทานตะวัน...ทำไมต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
นับเป็นปีแรก...ที่มีทุ่งทานตะวันออกดอกต้อนรับผู้ที่มาเที่ยวชมงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 โดยไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดสระบุรี ลพบุรีแล้วค่ะ ทานตะวันการที่มีชื่อเรียกว่า “ทานตะวัน” นั่นเป็นเพราะลักษณะการหันของช่อดอกและใบนั้น จะหันไปในทางทิศของดวงอาทิตย์คือทิศตะวันออกนั่นเ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3471
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2557 12:43
31 กรกฎาคม 2557
Ico48
เยี่ยมทุ่ง "ดอกทานตะวัน" ในงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน Variety of Monly
โดย Monly
หลังจากที่ได้ชมในบันทึกนี้ต้องหาโอกาสที่จะไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันบ้างแล้ว เช้านี้ (31 กรกฎาคม 2557) ท้องฟ้าสดใส ขอไปเยี่ยมชม ทุ่ง "ดอกทานตะวัน" ที่เบ่งบาน ในแปลงปลูกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภาพบางส่วน บางมุม มาฝากให้เชยชม พร้อมกับเหล่านางแบบ ที่ขอแอบอิงข้าง ๆ ดอกทานตะวัน ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3338
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2557 11:19
23 กรกฎาคม 2557
Ico48
เล่าเรื่องงานเกษตรภาคใต้
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
เมื่อเห็นเต้นท์ขึ้นและฝนตก เป็นที่ทราบกันแล้วว่างานเกษตรภาคใต้ใกล้ถึงแล้ว ปีนี้เต้นท์ยิ่งใหญ่และเร็วกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ฝนตกก็ตกมาไล่เลี่ยกัน งานเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2557 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 หัวข้อของงาน คือ "อนาคตเกษตรไทย.... ?" คงต้องติดตามกันแล้วค่ะว่า คืออะไร จัดในระหว่างวันที่ 8-17 สิ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1353
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2557 14:26
19 กรกฎาคม 2557
Ico48
ผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตาย
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
เมื่อวานเปิดหน้า Google ก็จะได้เห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่คนทั้งโลกรู้จัก นานๆที่จะอยากคลิกว่าเป็นเรื่องราวอะไร ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่นานๆจะทำ ก็เลยมีเรื่องที่อยากเก็บมาฝากกันค่ะ ท่านผู้นี้นอกจากจะมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่งน่านับถือแล้วท่านยังเป็นผู้ที่มักจะมีคำคมที่น่าประทับใจ ไม่แปลกใจที่ Google เล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1422
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2557 14:41
16 กรกฎาคม 2557
Ico48
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ นายสิน วุฒิบุญญะ
ใน แบ่งปันจากใจ
โดย somjit.s srimai
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการนายสิน วุฒิบุญญะ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.10-11.30 น. ณ ห้องทธ 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์สุธา วัฒนสิทธิ์ หัวหน้าทีม นายศยาม ขุนชำนาญ นางสหัทยา พงค์ประยูร นางสมจิต ศรีใหม่ ผู้บันทึกการสัมภาษณ์ นางเบญจมาศ เฉลิมวงค์ ผู้ติ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1089
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2557 09:23
11 กรกฎาคม 2557
Ico48
ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC
ใน ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ยาดม
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาพยาบาลเบื้องต้น (640-492)ปีการศึกษา 2557 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในโรงเรียน ที่เปิดภาคการศึกษา ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่โรงเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติยังคงเปิดเรียนตามปกติคือเดือน มิถุนายน มาพร้อมกับศูนย์บริการสาธารณสุขใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 648
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2557 16:42
03 กรกฎาคม 2557
Ico48
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงและพิธีมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้้งที่ 33
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1341
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2557 14:50
02 กรกฎาคม 2557
Ico48
การมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
ใน พัฒนางาน
โดย Monly
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) และทีมผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 804
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2557 16:34
01 กรกฎาคม 2557
Ico48
ร้านค้าในมหาวิทยาลัย อีกผลกระทบของการเลื่อนการเปิดภาคเรียน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้ไปทานอาหารที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ที่ยังมีสภาพเงียบเหงาจากบรรยากาศที่ยังไม่เปิดเรียนจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปในเดือนสิงหาคม ตามการปรับการเจ้าเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC เนื่องจากช่วงปิดภาคการศึกษา ทำให้ลูกค้าหลักคือนิสิตนักศึกษายังไม่เข้ามาตามปกติที่เปิดภาคการศึกษาตั...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 567
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2557 09:57
26 มิถุนายน 2557
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556” ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) ด้านบริการวิชาการ “...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1139
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2557 14:18