นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

11 มิถุนายน 2558
Ico48
ชวนชม: ข้าบดินทร์ ละครดีปลุกจิตสำนึก
ใน สังคม
โดย Smarn
พ่อสอนลูกให้กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด เหม จงจำไว้นะลูกวันข้างหน้า ถึงแม้นจะกลายเป็นคนไร้ค่า เป็นเศษธุลีเพียงใดแต่เจ้า ก็จะต้องรู้ไว้ ว่า แผ่นดินนี้ให้อะไรแก่เจ้าบ้างและเจ้ามีความหมายต่อแผ่นดินเพียงใดเจ้าจงทำตัวให้เป็นเศษธุลีที่มีคุณค่า ต่อแผ่นดินนี้เถิด นั่นเป็นคำสอนของพระยาบริรักษ์ และก็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1078
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2558 12:05
09 มิถุนายน 2558
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ/ภูมิใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกในตำแหน่งอาจารย์ใน ม.สงขลานครินทร์ที่นักศึกษาเรียก “ อาจารย์ “ เนื่องจากมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ตรง...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 864
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 15:10
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ภาระหน้าที่ ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส) “ อาจารย์เป็นต้นแบบของการสอน สอนได้ละเอียด ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องการสอนทุกอย่างชัดเจน สอนด้วยความตั้งใจ เรียนแล้วเข้าใจหมด คุณสุระพงศ์ สายบุญ หนึ่งในทีมสัมภาษณ์ ได้พูดสนับสนุนสิ่งที่ รศ. ดร. อรัญ งามผ่องใสพูดถึ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 703
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 14:18
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจเมื่อแรกเจอกัน ผู้สัมภาษณ์ (คุณสุระพงศ์) ได้บอกความประทับใจเมื่อแรกเจอกับอาจารย์ อาจารย์ได้ขอร้องพวกเราไม่ให้ พูดภาษากลางกับอาจารย์ ให้พูดภาษาใต้ พวกเราภูมิใจมากที่อาจารย์พูดภาษาใต้ ตั้งแต่วันแรกเจอจนถึงวันนี้ ขอบอกว่าอาจารย์พูดได้ชัดมากๆอาจารย์บอกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 734
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 09:33
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลานานนับเกือบ 40 ปี บุคคลผู้สร้างงานนับร้อยนับพันชิ้น อาจลืมเลือนไปด้วยกาลเวลา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำเป็นบุคลากรอีกท่านหนึ่งที่สร้างงาน สร้างองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 867
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 09:09
29 พฤษภาคม 2558
Ico48
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงนักวิชาการเกษตรชำนาญการบุคลากรดีคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์นำโดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คุณรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ คุณวันดี สุขสะโร คุณศศิธร ลิ่มจู้ (ตากล้อง) และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เชิญ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง หรือพี่ตุ๋ย บุคลากรดีเด่น...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1034
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2558 15:31
27 พฤษภาคม 2558
Ico48
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน
ใน learn
โดย ศรีนรา
..ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน นานเกือบ 40 ปี ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลา บุคคลผู้สร้างงานเป็นร้อยๆ ชิ้น อาจเลือนลืมไปด้วยกาลเวลา ขอบันทึกองค์ความรู้ ผ่านงานวิจัย ผลงานสร้างผลผลิตทางการเกษตร ของบุคลากร ที่สร้างงาน สร้างความภูมิใจให้ชนรุ่นหลังได้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 842
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2558 11:18
25 พฤษภาคม 2558
Ico48
บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22-24 พ.ค.2558 ได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อบันทึกคือ วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มุ่งทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ให้มีค่าเพิ่มขึ้นและปรับให้เข้าสถานการณ์ยุคสมัยเทคโนโลยีให้ทันให้คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำนั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 694
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2558 09:16
20 พฤษภาคม 2558
Ico48
บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557 (กลุ่ม 3)
ใน คนเก่งทรัพยา
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
สกนธ์ รัตนโกศล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือรู้จักกันในนาม “พี่อู๊ด” ของชาวคณะทรัพย์ฯ ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมงานหรือได้รับการบริการจากคุณสกนธ์ ตากล้องของคณะฯ โดยมีกล้องถ่ายภาพพกติดตัวอยู่เสมอ ที่ไหนที่มีกิจกรรมของคณะฯ จะพบเห็นคุณสกนธ์ บ่อยๆ ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม มีความอ่อนน้อมถ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1184
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2558 10:08
18 พฤษภาคม 2558
Ico48
สุดหยาบคาย:สุดแค้นแสนรัก
ใน สังคม
โดย Smarn
pantip.com:สุดแค้นแสนรัก ละครน้ำเน่าที่เน่าเกินไปถึงขั้นเลว หลังจากได้ดูมาพอสมควร สำหรับละครเรื่องนี้ ก็คิดว่าเป็นหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่ควรจะวิจารณ์เพื่อสร้างสรรสังคมไทยให้น่าอยู่ แบบว่าอย่าให้ตกต่ำไปเรื่อย ๆ ตามกระแสสังคมที่อาจจะมีใคร "ตั้งใจ" หรือแค่หวังกอบโกยอย่างเดียว สังคม ประเทศชาติจะเสียห...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 811
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2558 10:48
13 พฤษภาคม 2558
Ico48
วันพืชมงคล 2558
ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย jinny
วันพืชมงคล 2558 ผลการเสี่ยงทายแรกนาขวัญ พระโคกินงาและหญ้า ทำนายน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 925
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2558 19:50
11 พฤษภาคม 2558
Ico48
น้ำใจคนไทยถึงชาวเนปาล
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
สื่อใจคนไทย ส่งถึงชาวเนปาล ประชาคม ม.อ. หลายหน่วยงาน ระดมสรรพกำลังใจ กำลังทรัพย์ ส่งถึงผู้ประสบภัย "ชาวเนปาล" ... SavingNEPAL: ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล พุธที่ 29 เมษายน และ ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยตลาดเกษตร ม.อ.คืออีกหนึ่งสื่อกลาง ที่ขอรับน้ำใจจากคนไทยถึงชาวเนป...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 729
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2558 10:14
30 เมษายน 2558
Ico48
ประมวลภาพเมืองโบราณ-มรดกโลกแห่งเนปาล : เหลือเพียงความทรงจำ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 แมกนิจูด ที่เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีศูนย์กลางความสั่นไหวห่างจากกรุงกาฐมาณฑุเมืองหลวงของประเทศออกไปเพียง 80 กิโลเมตรนั้น ได้สร้างความเสียหายยับเยินแก่สถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะโบราณสถานที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ความเสียหายไม่เพียง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 798
เมื่อ: 30 เมษายน 2558 17:53
22 เมษายน 2558
Ico48
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 771
เมื่อ: 22 เมษายน 2558 14:19
03 เมษายน 2558
Ico48
โอกาสมาต้องทำให้มี 2. จัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อีกโอกาสที่มาและทำให้มี เกิดขึ้นในปลายปี 2528-29 หลังการสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก กลับทำงานไม่กี่วันก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าวิชาในขณะนั้น ให้จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาพืชศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นภาควิชามีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 5-6 ท่าน และมีอาจารย์กำลังศึกษาปริญญาเอกอีก 3-4 ท่าน ก็เ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 627
เมื่อ: 03 เมษายน 2558 09:02
01 เมษายน 2558
Ico48
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 นั้นเอง โดยจุดประสงค์คือ เพื่...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 896
เมื่อ: 01 เมษายน 2558 14:01
31 มีนาคม 2558
Ico48
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ชาวทรัพยากรธรรมชาติ
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
เดือนเมษายนทุก ๆ ปี ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในปี๒๕๕๘ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน๒๕๕๘ ตาม e-mail ฉบับนี้ เรียน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ รับศีล ทำบุญ ถวายภัตตาหาลเพล รดน้ำขอพรจากคณาจารย์และผู้อาวุโส ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรร...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3176
เมื่อ: 31 มีนาคม 2558 18:18
20 มีนาคม 2558
Ico48
วิเคราะห์ ข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ใน ไคเซ็นและเรื่องคุณภาพ...ฉบับใจสั่งมา
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากที่ไปรับโล่ห์และเข็มข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 ที่ผ่านมา จึงกลับมาลองย้อนคิดดูว่า สาเหตุที่อาจทำให้มีโอกาสได้รางวัล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ข้าราชการ ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ได้ยากเกินไป ที่ใครสักคนจะมีสักครั้งในชีวิต วิ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 843
เมื่อ: 20 มีนาคม 2558 10:26
02 มีนาคม 2558
Ico48
ครูทรัพยฯ_พัฒนาการเกษตร บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ครู ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอนศิษย์ เพื่อให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ครู ผู้ซึ่งให้โอกาส มองเห็นความสามารถ สอนศิษย์ตามความถนัดที่ศิษย์มี งานวิจัย ที่สามารถให้อง์ความรู้ในความเป็นปัจจุบัน แก่สังคมและชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 759
เมื่อ: 02 มีนาคม 2558 14:51
Ico48
ครูทรัพยฯ : บุคลากรดีเด่นของชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
หนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครู”ผู้ทำหน้าที่สอนศิษย์ ในขณะเดียวกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่ทำทำมาตลอดอายุราชการ ไม่ท้อต่อปัญหา ไม่ละต่อความพยายาม สิ่งที่ได้รับ คือองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย... ศ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 907
เมื่อ: 02 มีนาคม 2558 13:16