นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

09 มิถุนายน 2558
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจเมื่อแรกเจอกัน ผู้สัมภาษณ์ (คุณสุระพงศ์) ได้บอกความประทับใจเมื่อแรกเจอกับอาจารย์ อาจารย์ได้ขอร้องพวกเราไม่ให้ พูดภาษากลางกับอาจารย์ ให้พูดภาษาใต้ พวกเราภูมิใจมากที่อาจารย์พูดภาษาใต้ ตั้งแต่วันแรกเจอจนถึงวันนี้ ขอบอกว่าอาจารย์พูดได้ชัดมากๆอาจารย์บอกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 699
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 09:33
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลานานนับเกือบ 40 ปี บุคคลผู้สร้างงานนับร้อยนับพันชิ้น อาจลืมเลือนไปด้วยกาลเวลา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำเป็นบุคลากรอีกท่านหนึ่งที่สร้างงาน สร้างองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 821
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 09:09
29 พฤษภาคม 2558
Ico48
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงนักวิชาการเกษตรชำนาญการบุคลากรดีคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์นำโดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คุณรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ คุณวันดี สุขสะโร คุณศศิธร ลิ่มจู้ (ตากล้อง) และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เชิญ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง หรือพี่ตุ๋ย บุคลากรดีเด่น...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 963
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2558 15:31
27 พฤษภาคม 2558
Ico48
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน
ใน learn
โดย ศรีนรา
..ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน นานเกือบ 40 ปี ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลา บุคคลผู้สร้างงานเป็นร้อยๆ ชิ้น อาจเลือนลืมไปด้วยกาลเวลา ขอบันทึกองค์ความรู้ ผ่านงานวิจัย ผลงานสร้างผลผลิตทางการเกษตร ของบุคลากร ที่สร้างงาน สร้างความภูมิใจให้ชนรุ่นหลังได้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 802
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2558 11:18
25 พฤษภาคม 2558
Ico48
บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22-24 พ.ค.2558 ได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อบันทึกคือ วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มุ่งทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ให้มีค่าเพิ่มขึ้นและปรับให้เข้าสถานการณ์ยุคสมัยเทคโนโลยีให้ทันให้คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำนั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 662
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2558 09:16
20 พฤษภาคม 2558
Ico48
บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557 (กลุ่ม 3)
ใน คนเก่งทรัพยา
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
สกนธ์ รัตนโกศล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือรู้จักกันในนาม “พี่อู๊ด” ของชาวคณะทรัพย์ฯ ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมงานหรือได้รับการบริการจากคุณสกนธ์ ตากล้องของคณะฯ โดยมีกล้องถ่ายภาพพกติดตัวอยู่เสมอ ที่ไหนที่มีกิจกรรมของคณะฯ จะพบเห็นคุณสกนธ์ บ่อยๆ ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม มีความอ่อนน้อมถ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1090
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2558 10:08
18 พฤษภาคม 2558
Ico48
สุดหยาบคาย:สุดแค้นแสนรัก
ใน สังคม
โดย Smarn
pantip.com:สุดแค้นแสนรัก ละครน้ำเน่าที่เน่าเกินไปถึงขั้นเลว หลังจากได้ดูมาพอสมควร สำหรับละครเรื่องนี้ ก็คิดว่าเป็นหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่ควรจะวิจารณ์เพื่อสร้างสรรสังคมไทยให้น่าอยู่ แบบว่าอย่าให้ตกต่ำไปเรื่อย ๆ ตามกระแสสังคมที่อาจจะมีใคร "ตั้งใจ" หรือแค่หวังกอบโกยอย่างเดียว สังคม ประเทศชาติจะเสียห...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 753
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2558 10:48
13 พฤษภาคม 2558
Ico48
วันพืชมงคล 2558
ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย jinny
วันพืชมงคล 2558 ผลการเสี่ยงทายแรกนาขวัญ พระโคกินงาและหญ้า ทำนายน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 861
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2558 19:50
11 พฤษภาคม 2558
Ico48
น้ำใจคนไทยถึงชาวเนปาล
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
สื่อใจคนไทย ส่งถึงชาวเนปาล ประชาคม ม.อ. หลายหน่วยงาน ระดมสรรพกำลังใจ กำลังทรัพย์ ส่งถึงผู้ประสบภัย "ชาวเนปาล" ... SavingNEPAL: ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล พุธที่ 29 เมษายน และ ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยตลาดเกษตร ม.อ.คืออีกหนึ่งสื่อกลาง ที่ขอรับน้ำใจจากคนไทยถึงชาวเนป...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 695
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2558 10:14
30 เมษายน 2558
Ico48
ประมวลภาพเมืองโบราณ-มรดกโลกแห่งเนปาล : เหลือเพียงความทรงจำ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 แมกนิจูด ที่เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีศูนย์กลางความสั่นไหวห่างจากกรุงกาฐมาณฑุเมืองหลวงของประเทศออกไปเพียง 80 กิโลเมตรนั้น ได้สร้างความเสียหายยับเยินแก่สถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะโบราณสถานที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ความเสียหายไม่เพียง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 771
เมื่อ: 30 เมษายน 2558 17:53
22 เมษายน 2558
Ico48
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 715
เมื่อ: 22 เมษายน 2558 14:19
03 เมษายน 2558
Ico48
โอกาสมาต้องทำให้มี 2. จัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อีกโอกาสที่มาและทำให้มี เกิดขึ้นในปลายปี 2528-29 หลังการสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก กลับทำงานไม่กี่วันก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าวิชาในขณะนั้น ให้จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาพืชศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นภาควิชามีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 5-6 ท่าน และมีอาจารย์กำลังศึกษาปริญญาเอกอีก 3-4 ท่าน ก็เ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 566
เมื่อ: 03 เมษายน 2558 09:02
01 เมษายน 2558
Ico48
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 นั้นเอง โดยจุดประสงค์คือ เพื่...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 856
เมื่อ: 01 เมษายน 2558 14:01
31 มีนาคม 2558
Ico48
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ชาวทรัพยากรธรรมชาติ
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
เดือนเมษายนทุก ๆ ปี ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในปี๒๕๕๘ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน๒๕๕๘ ตาม e-mail ฉบับนี้ เรียน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ รับศีล ทำบุญ ถวายภัตตาหาลเพล รดน้ำขอพรจากคณาจารย์และผู้อาวุโส ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรร...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2970
เมื่อ: 31 มีนาคม 2558 18:18
20 มีนาคม 2558
Ico48
วิเคราะห์ ข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ใน ไคเซ็นและเรื่องคุณภาพ...ฉบับใจสั่งมา
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากที่ไปรับโล่ห์และเข็มข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 ที่ผ่านมา จึงกลับมาลองย้อนคิดดูว่า สาเหตุที่อาจทำให้มีโอกาสได้รางวัล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ข้าราชการ ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ได้ยากเกินไป ที่ใครสักคนจะมีสักครั้งในชีวิต วิ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 781
เมื่อ: 20 มีนาคม 2558 10:26
02 มีนาคม 2558
Ico48
ครูทรัพยฯ_พัฒนาการเกษตร บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ครู ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอนศิษย์ เพื่อให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ครู ผู้ซึ่งให้โอกาส มองเห็นความสามารถ สอนศิษย์ตามความถนัดที่ศิษย์มี งานวิจัย ที่สามารถให้อง์ความรู้ในความเป็นปัจจุบัน แก่สังคมและชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 720
เมื่อ: 02 มีนาคม 2558 14:51
Ico48
ครูทรัพยฯ : บุคลากรดีเด่นของชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
หนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครู”ผู้ทำหน้าที่สอนศิษย์ ในขณะเดียวกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่ทำทำมาตลอดอายุราชการ ไม่ท้อต่อปัญหา ไม่ละต่อความพยายาม สิ่งที่ได้รับ คือองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย... ศ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 867
เมื่อ: 02 มีนาคม 2558 13:16
26 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
เสสะเวชวิทยา:บทเศร้าการศึกษาไทย
ใน สังคม
โดย Smarn
เมื่อคืนดูข่าวสั้น ๆ ทางทีวี ทราบว่ามีโรงเรียนเอกชน "เสสะเวชวิทยา" กำลังจะถูกปิดตัวลงอย่างกระทันหัน เนื่องจากไม่มีทายาทมารับดำเนินกิจการต่อ แม้ว่าตามข่าวจะมีการบริหารจัดการเรื่องที่เรียน ที่ทำงานใหม่ของ นักเรียนและครู แต่ก็มีนักเรียนบางคน ที่ต้องเสียเวลา 1 ปี เพื่อเริ่มต้นใหม่ในสายอาชีวะ ผมก็ยั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 741
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558 09:11
16 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
บุญทานไฟ คืออะไร
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ไปบ้านสวนที่ควนจง และได้พบกับน้าชาย (ในเครือญาติกัน) ที่มีชื่อว่า น้าคอง ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านควนจง และได้ชวนให้มาทำ "บุญทานไฟ" ซึ่งจะเริ่มพิธีทำกันในช่วงตี 4 หัวรุ่งในวันอาทิตย์ ก่อนที่พระจะบิณฑบาตร ซึ่งจะมีญาติพี่น้อง และคนในชุมชนหมู่บ้านมาทำอาหา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 684
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2558 13:21
06 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ย้อนอดีต นับชั่วโมงกิจกรรม เด็ก ม.อ.ตานี [ปัจฉิมบท]
ใน เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากเรื่องราวเกริ่นนำเรื่องราวในอีตเมื่อบันทึกที่แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาร้อยเรียงเรื่องราวกิจกรรมของเด็ก ม.อ.ปัตตานีคนหนึ่ง ซึ่งเราก็ว่าตัวเองไม่ได้ทำกิจกรรมมากอะไร แต่เด็กสมัยนี้เค้าทำกิจกรรมน้อยกันเองมากกว่า แถมยังต้องมีแกมบังคับเรื่องการนับชั่วโมงกิจกรรมให้ครบ 100 ชั่วโมงด้วย ไม่งั้นไม่จบเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 538
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2558 21:47