นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

30 เมษายน 2558
Ico48
ประมวลภาพเมืองโบราณ-มรดกโลกแห่งเนปาล : เหลือเพียงความทรงจำ
ใน ละครโรงเล็ก
โดย มิกกี้
เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 แมกนิจูด ที่เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีศูนย์กลางความสั่นไหวห่างจากกรุงกาฐมาณฑุเมืองหลวงของประเทศออกไปเพียง 80 กิโลเมตรนั้น ได้สร้างความเสียหายยับเยินแก่สถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะโบราณสถานที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ความเสียหายไม่เพียง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 722
เมื่อ: 30 เมษายน 2558 17:53
22 เมษายน 2558
Ico48
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 642
เมื่อ: 22 เมษายน 2558 14:19
03 เมษายน 2558
Ico48
โอกาสมาต้องทำให้มี 2. จัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อีกโอกาสที่มาและทำให้มี เกิดขึ้นในปลายปี 2528-29 หลังการสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก กลับทำงานไม่กี่วันก็ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าวิชาในขณะนั้น ให้จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาพืชศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นภาควิชามีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 5-6 ท่าน และมีอาจารย์กำลังศึกษาปริญญาเอกอีก 3-4 ท่าน ก็เ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 482
เมื่อ: 03 เมษายน 2558 09:02
01 เมษายน 2558
Ico48
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยขอกำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 นั้นเอง โดยจุดประสงค์คือ เพื่...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 791
เมื่อ: 01 เมษายน 2558 14:01
31 มีนาคม 2558
Ico48
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ชาวทรัพยากรธรรมชาติ
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
เดือนเมษายนทุก ๆ ปี ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในปี๒๕๕๘ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน๒๕๕๘ ตาม e-mail ฉบับนี้ เรียน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ รับศีล ทำบุญ ถวายภัตตาหาลเพล รดน้ำขอพรจากคณาจารย์และผู้อาวุโส ของบุคลากรคณะทรัพยากรธรร...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2776
เมื่อ: 31 มีนาคม 2558 18:18
20 มีนาคม 2558
Ico48
วิเคราะห์ ข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ใน ไคเซ็นและเรื่องคุณภาพ...ฉบับใจสั่งมา
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากที่ไปรับโล่ห์และเข็มข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 13 มี.ค.58 ที่ผ่านมา จึงกลับมาลองย้อนคิดดูว่า สาเหตุที่อาจทำให้มีโอกาสได้รางวัล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ข้าราชการ ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ได้ยากเกินไป ที่ใครสักคนจะมีสักครั้งในชีวิต วิ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 717
เมื่อ: 20 มีนาคม 2558 10:26
02 มีนาคม 2558
Ico48
ครูทรัพยฯ_พัฒนาการเกษตร บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
ครู ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอนศิษย์ เพื่อให้คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ครู ผู้ซึ่งให้โอกาส มองเห็นความสามารถ สอนศิษย์ตามความถนัดที่ศิษย์มี งานวิจัย ที่สามารถให้อง์ความรู้ในความเป็นปัจจุบัน แก่สังคมและชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 645
เมื่อ: 02 มีนาคม 2558 14:51
Ico48
ครูทรัพยฯ : บุคลากรดีเด่นของชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
หนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ครู”ผู้ทำหน้าที่สอนศิษย์ ในขณะเดียวกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่ทำทำมาตลอดอายุราชการ ไม่ท้อต่อปัญหา ไม่ละต่อความพยายาม สิ่งที่ได้รับ คือองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย... ศ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 801
เมื่อ: 02 มีนาคม 2558 13:16
26 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
เสสะเวชวิทยา:บทเศร้าการศึกษาไทย
ใน สังคม
โดย Smarn
เมื่อคืนดูข่าวสั้น ๆ ทางทีวี ทราบว่ามีโรงเรียนเอกชน "เสสะเวชวิทยา" กำลังจะถูกปิดตัวลงอย่างกระทันหัน เนื่องจากไม่มีทายาทมารับดำเนินกิจการต่อ แม้ว่าตามข่าวจะมีการบริหารจัดการเรื่องที่เรียน ที่ทำงานใหม่ของ นักเรียนและครู แต่ก็มีนักเรียนบางคน ที่ต้องเสียเวลา 1 ปี เพื่อเริ่มต้นใหม่ในสายอาชีวะ ผมก็ยั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 630
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558 09:11
16 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
บุญทานไฟ คืออะไร
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ไปบ้านสวนที่ควนจง และได้พบกับน้าชาย (ในเครือญาติกัน) ที่มีชื่อว่า น้าคอง ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านควนจง และได้ชวนให้มาทำ "บุญทานไฟ" ซึ่งจะเริ่มพิธีทำกันในช่วงตี 4 หัวรุ่งในวันอาทิตย์ ก่อนที่พระจะบิณฑบาตร ซึ่งจะมีญาติพี่น้อง และคนในชุมชนหมู่บ้านมาทำอาหา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 620
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2558 13:21
06 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ย้อนอดีต นับชั่วโมงกิจกรรม เด็ก ม.อ.ตานี [ปัจฉิมบท]
ใน เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากเรื่องราวเกริ่นนำเรื่องราวในอีตเมื่อบันทึกที่แล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาร้อยเรียงเรื่องราวกิจกรรมของเด็ก ม.อ.ปัตตานีคนหนึ่ง ซึ่งเราก็ว่าตัวเองไม่ได้ทำกิจกรรมมากอะไร แต่เด็กสมัยนี้เค้าทำกิจกรรมน้อยกันเองมากกว่า แถมยังต้องมีแกมบังคับเรื่องการนับชั่วโมงกิจกรรมให้ครบ 100 ชั่วโมงด้วย ไม่งั้นไม่จบเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 484
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2558 21:47
05 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ย้อนอดีต นับชั่วโมงกิจกรรม เด็ก ม.อ.ตานี [ปฐมบท]
ใน เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ได้อ่านบันทึกเรื่อง "100 ชม.กิจกรรมกับการจบการศึกษาอย่างมีคุณค่า" ของ คุณกฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล แล้วก็หวนนึกถึงเรื่องราวในสมัยที่ตนเองเป็นนักศึกษา ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี สมัยนั้น วิทยาเขตปัตตานียังคงสงบร่มเย็น เป็นเมืองท่าสำคัญของภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะการเป็นท่าเทียบเร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 516
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 22:38
04 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00 น. โดยแบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 7 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 กว่าคน รวมทั้งแม่ค้าตลาดเกษตรด้วย ในการทำงานครั้งนี้ จะขาดเสียไม่ได้คือฝ่ายสวัสดิการ ซึ่งต้องรับผิดชอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกร...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 679
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2558 11:35
03 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo) 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
ใน ตราลักษณ์ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย MeanKuma
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาภาคใต้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ซึ่งได้ก่อตั้ง และประกาศในหนังส...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2835
เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2558 16:40
10 มกราคม 2558
Ico48
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน หยิบมาฝากจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ใน “วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘” คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมีอายุครบ ๔๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ ๙๒ตอนที่๒๑๗ ลงวันที่๒๑ตุลาคม ๒๕๑๘ และมีท่านคณบดีคนแรกคือ ผศ.ดร.เจือสุทธิวนิช ด...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1604
เมื่อ: 10 มกราคม 2558 15:28
05 มกราคม 2558
Ico48
สรุปงานวันแรกของปี 2558 [5 Jan 2015]
ใน งาน...ให้สุข ให้ชีวิต ให้ได้แบ่งปัน
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
วันนี้เป็นวันแรกของปีที่ทำงาน แต่จริงๆ ตนเองไปทำงานมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1,2 ม.ค.58 เพราะต้องเตรียมงานอบรมให้เนี๊ยบที่สุด เท่าที่ทำได้ วันนี้จึงสามารถจัดการอบรมได้ด้วยดี แถมท้ายด้วยงานวิเคราะห์ตัวอย่างช่วงเย็นจนถึง 3 ทุ่ม แล้วมาเห็นอนุทินของอาจารย์เสื้อเหลืองด้วย เลยขอมาเขียนรายงานการภาระกิจวั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 680
เมื่อ: 05 มกราคม 2558 22:19
04 มกราคม 2558
Ico48
ขอขอบคุณ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขอบคุณ เป็นความรู้สึกดี ๆ ในสิ่งที่ได้รับและความปรารถนาดีร่วมกัน การทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2519 จนเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2555 และสิ้นสุดวาระตำแหน่งคณบดี ในปี 2556 ได้มีโอกาสทำงาน มอบหมายงาน ได้รับเกียรติ จากคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านจนถึงปัจจุบัน จึงขอบันทึกขอบคุณ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 578
เมื่อ: 04 มกราคม 2558 09:51
01 มกราคม 2558
Ico48
ส่งสารสร้างสุข..สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ.. ส่งสารสร้างสุข..สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ >>>>>>>>>สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘<<<<<<<<<<<<<<
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 784
เมื่อ: 01 มกราคม 2558 09:18
31 ธันวาคม 2557
Ico48
Work Hard, Play Hard...my Dream 2014 to 2015
ใน หรรษาวาไรตี้ กับพี่ใยไหม
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ปี 2014 เป็นปีที่ Work Hard ที่สุดตั้งแต่ทำงานมา แต่ก็มีสิ่งดีๆ หรือสิ่งต่างๆ ตอบแทนกลับมาหาตนเองมากมายเช่นเดียวกัน ทั้งรางวัลจริงๆ และ รางวัลที่ทำให้หัวใจชุ่มชื่นหลายครั้ง อย่างน้อย การ Work Hard ก็ช่วยทำให้ความฝันเล็กๆ ของเราได้ก้าวสูงขึ้นไปที่ละขั้น ความฝันรองของตนเอง ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 633
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2557 21:42
29 ธันวาคม 2557
Ico48
น้ำใจกำลังทรัพยฯที่ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและกำลังทรัพย์ ที่มอบให้เราเป็นสื่อกลางส่งถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวนเงินที่ได้รับการบริจาครวมทั้ง 2 ครั้ง เป็นเงิน 39,563.-บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาท) ดำเนินการเตรียมสิ่งของส่งมอบผู้ประสบภัย ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดย.. (ครั้งที่ 1) จิตอาสาจัดถุงยังช...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 712
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2557 08:37