นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

07 สิงหาคม 2558
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายปิติ ศรีปานะ"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายปิติ ศรีปานะ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ระดับ ชำนาญงาน ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าบรรจุครั้งแรก ปี พ.ศ. 2522 ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นแรก ๆ ในภาควิชาฯ สมัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งบรรจุในตำแหน่ง ครู โดยได้รับหน้าที่ในการบุกเบิกพื้นท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 874
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2558 12:26
Ico48
บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายวันชาติ บุญมณี"
ใน Plant Science Diary
โดย ฃีวิตกับความหวัง
นายวันชาติ บุญมณีตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลองภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หนึ่งแรกและหนึ่งเดียวของภาควิชาฯ ใช้คำนี้เขียนได้เพราะนายวันชาติ บุญมณี คือ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานเกษตร คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 และต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำมีชื่อตำแหน่งเดิม เป็นที่ทราบกัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 801
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2558 11:45
02 สิงหาคม 2558
Ico48
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ ได้เลี้ยงของคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์" โดยได้มอบของที่ระลึก แก่ผู้จัดการทีม นักกีฬา และนักกีฬาผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่าง...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 544
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2558 11:56
29 กรกฎาคม 2558
Ico48
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
งานเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2558 กำลังจะเริ่มในไม่ช้าแล้ว (เริ่มวันที่ 9 - 18 สิงหาคม) แต่กรรมการฝ่ายเลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปลูกต้นไม้เพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดก็ขมักเขม้น ลุ้นให้ต้นไม้ที่ปลูกโตทันพิธีเปิด โดยกรรมการฝ่ายนี้ต้องทำตั้งแต่เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และย้ายต้นกล้าใส่ถุง เริ่มตั้งแต...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 879
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 17:33
22 กรกฎาคม 2558
Ico48
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
21 ก.ค 58 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในขณะที่ มีการประชุมเพื่อการพิจารณา พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ จนในที่สุดผ่านการพิจารณา ดำเนินการต่อตามเส้นทางที่กำหนด กลับมาดูปกเพลงเทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 729
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2558 14:43
13 กรกฎาคม 2558
Ico48
ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
ใน learn
โดย ศรีนรา
เกียรติประวัติอีกหนึ่งหน้า ของบันทึกประวัติศาสตร์ กับความทุ่มเทแรงใจกายในผลงานวิชาการของท่าน บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยส...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 706
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2558 11:33
15 มิถุนายน 2558
Ico48
สรุปเหรียญนักกีฬาชาวทรัพย์
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
จากการที่มหาวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา สกอ. นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 9 คน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 623
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2558 15:03
12 มิถุนายน 2558
Ico48
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 โดยมีบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการทีม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 622
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2558 10:52
11 มิถุนายน 2558
Ico48
ชวนชม: ข้าบดินทร์ ละครดีปลุกจิตสำนึก
ใน สังคม
โดย Smarn
พ่อสอนลูกให้กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด เหม จงจำไว้นะลูกวันข้างหน้า ถึงแม้นจะกลายเป็นคนไร้ค่า เป็นเศษธุลีเพียงใดแต่เจ้า ก็จะต้องรู้ไว้ ว่า แผ่นดินนี้ให้อะไรแก่เจ้าบ้างและเจ้ามีความหมายต่อแผ่นดินเพียงใดเจ้าจงทำตัวให้เป็นเศษธุลีที่มีคุณค่า ต่อแผ่นดินนี้เถิด นั่นเป็นคำสอนของพระยาบริรักษ์ และก็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 957
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2558 12:05
09 มิถุนายน 2558
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ/ภูมิใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกในตำแหน่งอาจารย์ใน ม.สงขลานครินทร์ที่นักศึกษาเรียก “ อาจารย์ “ เนื่องจากมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ตรง...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 744
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 15:10
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ภาระหน้าที่ ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส) “ อาจารย์เป็นต้นแบบของการสอน สอนได้ละเอียด ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องการสอนทุกอย่างชัดเจน สอนด้วยความตั้งใจ เรียนแล้วเข้าใจหมด คุณสุระพงศ์ สายบุญ หนึ่งในทีมสัมภาษณ์ ได้พูดสนับสนุนสิ่งที่ รศ. ดร. อรัญ งามผ่องใสพูดถึ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 628
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 14:18
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจเมื่อแรกเจอกัน ผู้สัมภาษณ์ (คุณสุระพงศ์) ได้บอกความประทับใจเมื่อแรกเจอกับอาจารย์ อาจารย์ได้ขอร้องพวกเราไม่ให้ พูดภาษากลางกับอาจารย์ ให้พูดภาษาใต้ พวกเราภูมิใจมากที่อาจารย์พูดภาษาใต้ ตั้งแต่วันแรกเจอจนถึงวันนี้ ขอบอกว่าอาจารย์พูดได้ชัดมากๆอาจารย์บอกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 647
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 09:33
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลานานนับเกือบ 40 ปี บุคคลผู้สร้างงานนับร้อยนับพันชิ้น อาจลืมเลือนไปด้วยกาลเวลา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำเป็นบุคลากรอีกท่านหนึ่งที่สร้างงาน สร้างองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 725
เมื่อ: 09 มิถุนายน 2558 09:09
29 พฤษภาคม 2558
Ico48
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงนักวิชาการเกษตรชำนาญการบุคลากรดีคณะฯ (กลุ่มที่ 2) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์นำโดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว คุณรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ คุณวันดี สุขสะโร คุณศศิธร ลิ่มจู้ (ตากล้อง) และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เชิญ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง หรือพี่ตุ๋ย บุคลากรดีเด่น...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 859
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2558 15:31
27 พฤษภาคม 2558
Ico48
ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน
ใน learn
โดย ศรีนรา
..ความภูมิใจในอดีตส่งทอดถึงปัจจุบัน นานเกือบ 40 ปี ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลา บุคคลผู้สร้างงานเป็นร้อยๆ ชิ้น อาจเลือนลืมไปด้วยกาลเวลา ขอบันทึกองค์ความรู้ ผ่านงานวิจัย ผลงานสร้างผลผลิตทางการเกษตร ของบุคลากร ที่สร้างงาน สร้างความภูมิใจให้ชนรุ่นหลังได้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 719
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2558 11:18
25 พฤษภาคม 2558
Ico48
บริการประทับใจ ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
22-24 พ.ค.2558 ได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อบันทึกคือ วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะ ที่มุ่งทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ให้มีค่าเพิ่มขึ้นและปรับให้เข้าสถานการณ์ยุคสมัยเทคโนโลยีให้ทันให้คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำนั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 592
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2558 09:16
20 พฤษภาคม 2558
Ico48
บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557 (กลุ่ม 3)
ใน คนเก่งทรัพยา
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
สกนธ์ รัตนโกศล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือรู้จักกันในนาม “พี่อู๊ด” ของชาวคณะทรัพย์ฯ ทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมงานหรือได้รับการบริการจากคุณสกนธ์ ตากล้องของคณะฯ โดยมีกล้องถ่ายภาพพกติดตัวอยู่เสมอ ที่ไหนที่มีกิจกรรมของคณะฯ จะพบเห็นคุณสกนธ์ บ่อยๆ ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม มีความอ่อนน้อมถ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 881
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2558 10:08
18 พฤษภาคม 2558
Ico48
สุดหยาบคาย:สุดแค้นแสนรัก
ใน สังคม
โดย Smarn
pantip.com:สุดแค้นแสนรัก ละครน้ำเน่าที่เน่าเกินไปถึงขั้นเลว หลังจากได้ดูมาพอสมควร สำหรับละครเรื่องนี้ ก็คิดว่าเป็นหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่ควรจะวิจารณ์เพื่อสร้างสรรสังคมไทยให้น่าอยู่ แบบว่าอย่าให้ตกต่ำไปเรื่อย ๆ ตามกระแสสังคมที่อาจจะมีใคร "ตั้งใจ" หรือแค่หวังกอบโกยอย่างเดียว สังคม ประเทศชาติจะเสียห...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 693
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2558 10:48
13 พฤษภาคม 2558
Ico48
วันพืชมงคล 2558
ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย jinny
วันพืชมงคล 2558 ผลการเสี่ยงทายแรกนาขวัญ พระโคกินงาและหญ้า ทำนายน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 799
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2558 19:50
11 พฤษภาคม 2558
Ico48
น้ำใจคนไทยถึงชาวเนปาล
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
สื่อใจคนไทย ส่งถึงชาวเนปาล ประชาคม ม.อ. หลายหน่วยงาน ระดมสรรพกำลังใจ กำลังทรัพย์ ส่งถึงผู้ประสบภัย "ชาวเนปาล" ... SavingNEPAL: ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล พุธที่ 29 เมษายน และ ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยตลาดเกษตร ม.อ.คืออีกหนึ่งสื่อกลาง ที่ขอรับน้ำใจจากคนไทยถึงชาวเนป...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 630
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2558 10:14