นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

13 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ชื่อใหม่ : "สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่"
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547 มีการประกาศใช้มากว่า 12 ปี ซึ่งไม่เป็นสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้ระเบียบสโมสรฯ มีความทันสมัย และเตรียมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 690
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:52
Ico48
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงยกระดับทักษะความเป็นผู้นำในด้านการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมกิจก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 749
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:26
08 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
อุตสาหกรรมยุค 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อุตสาหกรรม คือการผลิตสินค้า บริการ ซึ่งยุคนี้กำลังเข้าสู่ยุคที่ 4 industry 4.0 จากอุตสาหกรรมยุคใช้เครื่องจักรกล ยุคการผลิตเชิงปริมาณ ยุคระบบการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ มาถึงยุคที่ 4 เป็นการผลิตด้วยระบบใช้คำสั่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ลูกค้าต้องการอย่างไรก็ออก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1022
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2559 12:41
04 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
รัฐธรรมนูญ สอง ห้า ห้า เก้า : โจรห้ามเข้า
ใน สังคม
โดย Smarn
ข้อเสนอปิดท้าย จากวิกฤติการเมือง ๕: สรุป ..ความว่า การเมืองไม่ควรเป็น "อาชีพ" แต่ควรเป็นงาน "อาสา" มากกว่าทุกคนรู้ว่าอาชีพหมายถึงอะไร ส่วนงานอาสา ย่อมหมายถึงคุณสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้สบายแล้ว จึงหันมาทำงาน"เพื่อสังคม" ดังนั้นในช่องประวัติ อาชีพ ต้องกรอกอย่างอื่นหรือ "ว่างงาน?" จากแนวคิดนี้ ต...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 686
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2559 14:38
01 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
กว่าจะถึงวันนี้กับ "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ประวัติศาสตร์ของการก้าวย่างเดินของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เดิมได้จัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2528 โดยมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 116 (4/2528) เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะในการซ่อมแซมบำรุ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 717
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 21:09
28 มกราคม 2559
Ico48
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน
ใน learn
โดย ศรีนรา
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน ขอขอบคุณ ประชาสัมพันธ์ ม.อ.คุณทวาทศ สุวรรณโร และ สถานีวิทยุ ม.อ ********************************************************
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 782
เมื่อ: 28 มกราคม 2559 16:09
22 มกราคม 2559
Ico48
ยางพาราหน้าบ้านฉัน
ใน learn
โดย ศรีนรา
ยางพารา หน้าบ้านฉัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างพันธกิจด้านงานการเรียนการสอนและงานวิจัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้สาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีศักยภาพในภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง… ความเก๋า ของต้นยางพารา พืชเศรษฐกิจยางพา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 693
เมื่อ: 22 มกราคม 2559 15:23
Ico48
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
พิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขล...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 807
เมื่อ: 22 มกราคม 2559 10:18
08 มกราคม 2559
Ico48
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด"
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ที่มาของชื่อ "ห้องมืด" คนตั้งชื่อคงตั้งตามสภาพของห้อง ซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสาร ห้องดังกล่าวไม่มีหน้าต่าง/ช่องลมใด ๆ ทั้งสิ้น จึงตั้งชื่อว่าห้องมืด สภาพบรรยากาศภายในห้องมืด... ต่อไปนี้ห้องดังกล่าวจะทำทุบทิ้งและปรับปรุงเป็นห้องสำนักงาน เพื่อให้ภูมิ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1369
เมื่อ: 08 มกราคม 2559 16:11
06 มกราคม 2559
Ico48
Happy New Year 2016 : อวยพรจากใจผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
Happy New Year 2016 : อวยพรจากใจผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 696
เมื่อ: 06 มกราคม 2559 14:29
05 มกราคม 2559
Ico48
สีสันแฟนซี ต้อนรับปี ๒๕๕๙
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เปิดสีสันชุดแฟนซี ในงานปีใหม่ 2559 ของชาว “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” ได้สร้างความสุข ความสนุกสนาน และรอยยิ้ม ให้กับบุคลากรที่มาร่วมงาน งานนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มีโอกาสจัดงานฉลองปีใหม่นอกสถานที่ หากย้อนดูข้อมูลการจัดงานในช่วงที่ผ่านมา ตลอดระย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1170
เมื่อ: 05 มกราคม 2559 15:38
Ico48
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ในวันแรกของการทำงาน ส่งความสุข ความปราถนาดี แด่ทุกท่าน ต้อนรับปีวอก ๒๕๕๙ กับปฏิทิน เหล่า "แม่มด" ทั้งหลาย (กรรมการฝ่ายพิธีการและสันทนาการ) ที่จะมาร่ายเวทย์มนต์ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในงานปีใหม่ชาวทรัพยากร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่าที่ผ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 653
เมื่อ: 05 มกราคม 2559 09:12
30 ธันวาคม 2558
Ico48
สวัสดีปีวอก 2559
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย เปตอง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ณ ห้องสันติภาพ โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการใส่ชุดแฟนซีร่วมงานกัน ทำให้งานมีสีสรร สนุกสนาน และประทับใจ และสำนักงานเลขานุการคณะฯ แสดงในชื่อชุด "รอสายคนโสด"เก็บภาพทีมมาฝากค่ะ ไม่ต้องบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 965
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2558 16:03
08 ธันวาคม 2558
Ico48
มอบพันธุ์ไม้ ปลูกที่บ้าน ถวายพ่อหลวง ที่ ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
จัดเตรียมต้นพันธุ์พืชผักผักสวนครัว พืชไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร รอ..เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ ของตลาดเกษตร ม.อ. หลายปีมาแล้ว ตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมกับผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.จัดโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง รวบรวมต้นไม้ มอบให้ท่านนำกลับไปปลูกที่บ้าน ได้กินพืชอาหารสด ลดรายจ่าย สร้างสีเขียวให้บ้าน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 959
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2558 13:46
01 ธันวาคม 2558
Ico48
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ศูนย์อาหารภายนอก คณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อบริการที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ฝ่ายต่าง ๆ และ กอร. มทบ.42 โดยจัดเป็นอาหารกล่อง บริการน้ำดื่ม ส่งไปยังกรรมการตามจุดต่าง ๆ ภายใน ม.อ. และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ บริการ 3 มื้อ เช้า - เที่ยง - เย็น ตามภาพบรรยากาศ ดังนี้ ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 750
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2558 15:32
Ico48
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์อาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. แยกห้องปฏิบัติงานออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องจัดอาหารว่าง และห้องจัดอาหารกล่อง ผู้รับผิดชอบหลักห้องจัดอาหารว่าง มีบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน คือ นางสาวธีระนิตย์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1169
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2558 14:40
27 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2558 โดยรับผิดชอบประจำจุดเรือนรับรอง ร่วมกับ นางอาภรณ์ เชื้อพราหมณ์ นั้น มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแล จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นายทหารมหาดเล็ก จำนวน 35 นาย จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 586
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2558 19:49
29 ตุลาคม 2558
Ico48
ซุ้มอาหาร : งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
การจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ครั้งนี้ คณะฯ ได้ใช้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารที่ตลาดเกษตร ม.อ. มาให้บริการ โดยจัดอาหารเป็น "ซุ้ม" เน้นบรรยากาศแบบสบาย ๆ ได้ทานอิ่มกันทุกท่าน อาหารที่จัดมีทั้งหมด 19 ซุ้ม ประกอบด้วย ซุ้มออเดิร์ฟ หมูย่าง ข้าวปลาซาบะ + สลัด ผัดไท หอยครก ลูกชิ้นเดือด สลัดม้วน ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1527
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2558 15:59
26 ตุลาคม 2558
Ico48
ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ : "มะลิคืนถิ่น"
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในวาระโอกาสที่ "คณะทรัพยากรธรรมชาติครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558" นี้ คณะฯ จึงได้ถือโอกาสอันน่าปิติยินดีในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร และก่อให้เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับในการขับ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 809
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2558 17:39
20 ตุลาคม 2558
Ico48
"21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 899
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2558 17:49