นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

30 ธันวาคม 2558
Ico48
สวัสดีปีวอก 2559
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย เปตอง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ณ ห้องสันติภาพ โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการใส่ชุดแฟนซีร่วมงานกัน ทำให้งานมีสีสรร สนุกสนาน และประทับใจ และสำนักงานเลขานุการคณะฯ แสดงในชื่อชุด "รอสายคนโสด"เก็บภาพทีมมาฝากค่ะ ไม่ต้องบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 771
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2558 16:03
08 ธันวาคม 2558
Ico48
มอบพันธุ์ไม้ ปลูกที่บ้าน ถวายพ่อหลวง ที่ ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
จัดเตรียมต้นพันธุ์พืชผักผักสวนครัว พืชไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร รอ..เพื่อมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ ของตลาดเกษตร ม.อ. หลายปีมาแล้ว ตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมกับผู้จำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ.จัดโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง รวบรวมต้นไม้ มอบให้ท่านนำกลับไปปลูกที่บ้าน ได้กินพืชอาหารสด ลดรายจ่าย สร้างสีเขียวให้บ้าน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 754
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2558 13:46
01 ธันวาคม 2558
Ico48
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ศูนย์อาหารภายนอก คณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อบริการที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ฝ่ายต่าง ๆ และ กอร. มทบ.42 โดยจัดเป็นอาหารกล่อง บริการน้ำดื่ม ส่งไปยังกรรมการตามจุดต่าง ๆ ภายใน ม.อ. และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ บริการ 3 มื้อ เช้า - เที่ยง - เย็น ตามภาพบรรยากาศ ดังนี้ ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 540
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2558 15:32
Ico48
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์อาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. แยกห้องปฏิบัติงานออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องจัดอาหารว่าง และห้องจัดอาหารกล่อง ผู้รับผิดชอบหลักห้องจัดอาหารว่าง มีบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน คือ นางสาวธีระนิตย์...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 893
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2558 14:40
27 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2558 โดยรับผิดชอบประจำจุดเรือนรับรอง ร่วมกับ นางอาภรณ์ เชื้อพราหมณ์ นั้น มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแล จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นายทหารมหาดเล็ก จำนวน 35 นาย จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 422
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2558 19:49
29 ตุลาคม 2558
Ico48
ซุ้มอาหาร : งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
การจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ครั้งนี้ คณะฯ ได้ใช้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารที่ตลาดเกษตร ม.อ. มาให้บริการ โดยจัดอาหารเป็น "ซุ้ม" เน้นบรรยากาศแบบสบาย ๆ ได้ทานอิ่มกันทุกท่าน อาหารที่จัดมีทั้งหมด 19 ซุ้ม ประกอบด้วย ซุ้มออเดิร์ฟ หมูย่าง ข้าวปลาซาบะ + สลัด ผัดไท หอยครก ลูกชิ้นเดือด สลัดม้วน ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1245
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2558 15:59
26 ตุลาคม 2558
Ico48
ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ : "มะลิคืนถิ่น"
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในวาระโอกาสที่ "คณะทรัพยากรธรรมชาติครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558" นี้ คณะฯ จึงได้ถือโอกาสอันน่าปิติยินดีในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร และก่อให้เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยว ข้องกับในการขับ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 605
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2558 17:39
20 ตุลาคม 2558
Ico48
"21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 725
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2558 17:49
07 ตุลาคม 2558
Ico48
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค)
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
จุดเริ่มต้น ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติ จากผลที่ท่านได้รับมาดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วทำให้มีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ช่วย...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 737
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2558 17:30
06 ตุลาคม 2558
Ico48
หมอกควัน2015
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สภาพหมอกควันจากอินโดนีเซียวันนี้ยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคใต้อย่างมาก ในช่วงสัปดาห์นี้ 3-6 ตุลาคม 2558 และยังไม่ทราบจะยังคงมีปัญหาไปอีกกี่วัน จากรูปที่ถ่ายเมื่อเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่อ่างน้ำ ม.อ. ที่มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ อีกด้านของอ่างน้ำ ตั้งแต่มาอยู่ที่ ม.อ. ตั้งแต่ปี 2519 ปีนี้เ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 450
เมื่อ: 06 ตุลาคม 2558 07:03
18 กันยายน 2558
Ico48
ทอง: สยาม ในภาษาสันสกฤต
ใน สังคม
โดย Smarn
ประเทศไทย ชื่อเดิมของเมืองไทยคือสยาม ซึ่งหมายความว่าทองในภาษาสันสกฤตเมื่อก่อนชื่อดั้งเดิมของไทยคือสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความหมายว่า แผ่นดินทอง ชาวจีนในสมัย​​ก่อนเรียกไทยว่า "จินหลิน" ซึ่งมีความหมายว่า คาบสมุทรทอง และทองมักจะถูกอ้างถึงในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทยพระพุทธเจ้าถูกล่าวว่ามีผ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1875
เมื่อ: 18 กันยายน 2558 09:32
17 สิงหาคม 2558
Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 994
เมื่อ: 17 สิงหาคม 2558 10:47
15 สิงหาคม 2558
Ico48
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 848
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2558 15:56
13 สิงหาคม 2558
Ico48
ศิษย์บัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลีเมล็ดพันธุ์ ม.อ.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
9 สิงหาคม 2558 ลูกศิษย์ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ได้นัดเลี้ยงอาหารอาจารย์และนักวิชาการ ที่ภัตราคารอาหารต่อฮวด หาดใหญ่ ในวาระเกษียณอายุ มีลูกศิษย์ที่มาร่วมงานได้ 25 คน มีที่ไม่ได้มาร่วมอีกประมาณ 20 คน แสดงว่าได้มำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ด้านเทคโนโลเมล็ดพันธุ์ได้ ป...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 564
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2558 07:52
11 สิงหาคม 2558
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (4)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจที่ได้รับ เมื่อมาทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระตำหนักสวนจิตรลดา เมื่อครั้งได้ลาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ท่านทรงเมตตาให้โอวาทในการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นมงคลแห่งชีวิตที่จะเก็บไว้ตลอดไป จา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 887
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 16:09
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน งานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณชน งานวิจัย หน้าที่ของอาจารย์ คือสอนหนังสือ ถ้าเราไม่แสวงหาความรู้มาสอน เราจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ทำเอง ถ้าอาจารย์ไม่ทำงานวิจัยก็ต้องอ่านตำราของคนอื่น ซึ่งภาคใต้ยังไม่มีใครทำ มันก็ใช้ไม่ได้ จึงได้ทำวิจัยเรื่อยมา เพื่อเป็นข้อมูลสอนนักศึกษา และเผยแพร่วิชา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 854
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 15:26
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน การทำงานรุ่นบุกเบิก การทำงาน เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ขณะนั้นยังไม่ได้รับนักศึกษาและยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน จึงต้องทำงานหลายหน้าที่ ทำให้ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์มากมาย เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่สายธุรการเช่นปัจจุบัน จดหมายราชการฉบับแรกๆอาจารย์เป็นผู้พิมพ์เอง และ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 790
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 14:53
Ico48
ช่วงหนึ่งแห่งชีวิต...รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเดินทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่แรก ท่านคณบดีคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้เขียนไว้ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตอนที่ 6 แสวงหาเพื่อนร่วมงา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1032
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2558 14:21
10 สิงหาคม 2558
Ico48
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
สัมภาษณ์พี่สุจิตร์ พี่สุจิตร์ เล่าว่าได้ยินจาก วิทยุมอ.ประกาศรับสมัครงาน โดยสมัยนั้นเป็นการเปิดรับสมัครรวม สมัครที่คณะวิทย์ และเลือกสมัครในตำแหน่ง ที่ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาทำงานสมัยผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ เป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ในปี 2523 ตอนนั้นห้องปฏิบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 561
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2558 11:52