นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

04 กรกฎาคม 2559
Ico48
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
ในปีงบประมาณ 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์มีบุคลากรเกษียณอายุราชการหนึ่งท่าน คือ รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล ประวัติส่วนตัว: ชื่อ – สกุล: รองศาสตราจารย์ สุรพล ชลดำรงค์กุล สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัน เดือน ปีเกิด: วันที่ 6 สิ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 478
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2559 10:28
30 มิถุนายน 2559
Ico48
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558
ใน KM-AQS
โดย ป.ปลา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางคณะทำงานจัดการความรู้ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558 ซึ่งบรรยากาศในการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ประวัติการศึกษาและการทำงาน ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2537 สำเร็จก...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 638
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2559 15:13
23 มิถุนายน 2559
Ico48
ม.สงขลานครินทร์ คว้า 16 เหรียญทอง อยู่ลำดับ 5 กีฬา สกอ.ครั้งที่ 35
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย ปราณี
การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 240 คน ใน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 513
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2559 10:33
14 มิถุนายน 2559
Ico48
สามีแห่งชาติ: ไปไกลเกินไปไหม?
ใน สังคม
โดย Smarn
Pantip:"ผมสงสัยมากเลยครับ ผู้หญิงเวลาเจอนักร้อง/นักแสดงหล่อๆ คนหล่อๆต้องเรียกว่าสามีด้วย ?" ความคิดเห็นที่ 13 ผู้หญิงที่ทำตัวกรี๊ดกร๊าด บ้าผู้ชายจน....เทียบว่าเป็น "ชะนี"เพราะชะนีจะร้อง "ผัวๆๆๆๆๆ"ถ้าเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือ "สามี" .....ที่น่ารำคาญที่สุด..ติ่งชะนีบางคนใช้คำว่า "สามีแห่งชาติ" ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 479
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2559 10:33
26 พฤษภาคม 2559
Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ และบุคลากรดีเด่น
ใน บทสัมภาษณ์
โดย นุจรี ห่อทอง
บุคลากรเกษียณอายุราชการ/บุคลากรดีเด่น (คุณไพโรจน์ เจริญสุข) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณปราณี จันทรัตน์, คุณปัทมพร อินสุวรรโณ, คุณจรรยา เพชรหวน บันทึกการสัมภาษณ์โดยคุณนุจรี ห่อทอง และโดยการประสาน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 496
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2559 10:03
25 พฤษภาคม 2559
Ico48
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รองศาสตราจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1073
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2559 11:19
21 มีนาคม 2559
Ico48
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ
ใน บริการวิชาการ
โดย ศรีนรา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมแพะพระราชทานสำหรับราษฎรในภาคใต้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพศผู้ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมูลน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 811
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:24
25 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เรือนไม้ที่ล้มครืน
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย แมงปอ
25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ครัวตลาดเกษตร ม.อ. เรานั่งเขียนบันทึกนี้ ในขณะที่สายตาทอดมองไปเห็นความว่างเปล่าของพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของเรือนไม้หลังเก่าที่พึ่งพังครืนลงมาเมื่อตอนเที่ยง ตอนนี้ถูกรื้อถอนจนดูโล่ง ที่นี่เคยมีเรือนไม้สร้างเป็นศาลาตั้งแต่งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2543 จำได้ว่าเป็...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 700
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2559 22:53
13 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ชื่อใหม่ : "สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่"
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547 มีการประกาศใช้มากว่า 12 ปี ซึ่งไม่เป็นสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้ระเบียบสโมสรฯ มีความทันสมัย และเตรียมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 552
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:52
Ico48
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา
ใน Hot News สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
โดย Monly
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงยกระดับทักษะความเป็นผู้นำในด้านการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมกิจก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 553
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:26
08 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
อุตสาหกรรมยุค 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
อุตสาหกรรม คือการผลิตสินค้า บริการ ซึ่งยุคนี้กำลังเข้าสู่ยุคที่ 4 industry 4.0 จากอุตสาหกรรมยุคใช้เครื่องจักรกล ยุคการผลิตเชิงปริมาณ ยุคระบบการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ มาถึงยุคที่ 4 เป็นการผลิตด้วยระบบใช้คำสั่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ลูกค้าต้องการอย่างไรก็ออก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 818
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2559 12:41
04 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
รัฐธรรมนูญ สอง ห้า ห้า เก้า : โจรห้ามเข้า
ใน สังคม
โดย Smarn
ข้อเสนอปิดท้าย จากวิกฤติการเมือง ๕: สรุป ..ความว่า การเมืองไม่ควรเป็น "อาชีพ" แต่ควรเป็นงาน "อาสา" มากกว่าทุกคนรู้ว่าอาชีพหมายถึงอะไร ส่วนงานอาสา ย่อมหมายถึงคุณสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้สบายแล้ว จึงหันมาทำงาน"เพื่อสังคม" ดังนั้นในช่องประวัติ อาชีพ ต้องกรอกอย่างอื่นหรือ "ว่างงาน?" จากแนวคิดนี้ ต...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 514
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2559 14:38
01 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
กว่าจะถึงวันนี้กับ "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์"
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ประวัติศาสตร์ของการก้าวย่างเดินของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เดิมได้จัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2528 โดยมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 116 (4/2528) เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะในการซ่อมแซมบำรุ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 618
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 21:09
28 มกราคม 2559
Ico48
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน
ใน learn
โดย ศรีนรา
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กับการพัฒนาวิชาการเกษตรบนด้ามขวาน ขอขอบคุณ ประชาสัมพันธ์ ม.อ.คุณทวาทศ สุวรรณโร และ สถานีวิทยุ ม.อ ********************************************************
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 546
เมื่อ: 28 มกราคม 2559 16:09
22 มกราคม 2559
Ico48
ยางพาราหน้าบ้านฉัน
ใน learn
โดย ศรีนรา
ยางพารา หน้าบ้านฉัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างพันธกิจด้านงานการเรียนการสอนและงานวิจัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้สาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีศักยภาพในภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง… ความเก๋า ของต้นยางพารา พืชเศรษฐกิจยางพา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 527
เมื่อ: 22 มกราคม 2559 15:23
Ico48
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ : ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
พิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขล...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 638
เมื่อ: 22 มกราคม 2559 10:18
08 มกราคม 2559
Ico48
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด"
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
ที่มาของชื่อ "ห้องมืด" คนตั้งชื่อคงตั้งตามสภาพของห้อง ซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสาร ห้องดังกล่าวไม่มีหน้าต่าง/ช่องลมใด ๆ ทั้งสิ้น จึงตั้งชื่อว่าห้องมืด สภาพบรรยากาศภายในห้องมืด... ต่อไปนี้ห้องดังกล่าวจะทำทุบทิ้งและปรับปรุงเป็นห้องสำนักงาน เพื่อให้ภูมิ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1006
เมื่อ: 08 มกราคม 2559 16:11
06 มกราคม 2559
Ico48
Happy New Year 2016 : อวยพรจากใจผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ศรีนรา
Happy New Year 2016 : อวยพรจากใจผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ :>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 519
เมื่อ: 06 มกราคม 2559 14:29
05 มกราคม 2559
Ico48
สีสันแฟนซี ต้อนรับปี ๒๕๕๙
ใน Variety of Monly
โดย Monly
เปิดสีสันชุดแฟนซี ในงานปีใหม่ 2559 ของชาว “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” ได้สร้างความสุข ความสนุกสนาน และรอยยิ้ม ให้กับบุคลากรที่มาร่วมงาน งานนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้มีโอกาสจัดงานฉลองปีใหม่นอกสถานที่ หากย้อนดูข้อมูลการจัดงานในช่วงที่ผ่านมา ตลอดระย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 899
เมื่อ: 05 มกราคม 2559 15:38
Ico48
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ในวันแรกของการทำงาน ส่งความสุข ความปราถนาดี แด่ทุกท่าน ต้อนรับปีวอก ๒๕๕๙ กับปฏิทิน เหล่า "แม่มด" ทั้งหลาย (กรรมการฝ่ายพิธีการและสันทนาการ) ที่จะมาร่ายเวทย์มนต์ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในงานปีใหม่ชาวทรัพยากร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่าที่ผ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 504
เมื่อ: 05 มกราคม 2559 09:12