นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

02 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
สภาอาจารย์ในระดับสากล
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากที่ได้นำเสนอถึงความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย โดยผู้ที่ริเริ่มให้มีสภาคณาจารย์ขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกคือ โดยพระดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 แต่มีผลปฏิบัติจริง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมว่า ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1414
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2552 15:25
28 มกราคม 2552
Ico48
สุริยะคราสบางส่วน
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ตามที่นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่าในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 หรือวันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ “สุริยุปราคาบางส่วน” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สุริยะคราสบางส่วน” นั้น เมื่อกลับถึงบ้านตอนเย็น มิกกี้ได้หาแผ่นฟิลม์เอกซเรย์ 2...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1866
เมื่อ: 28 มกราคม 2552 13:30
19 มกราคม 2552
Ico48
(•-((-- อัศจรรย์ !! "วันตรุษจีน" เกิด "สุริยุปราคาวงแหวน" -- ))-•)
ใน สาระน่ารู้..เล่าสู่กันฟัง
โดย หนุ่มหน้ามน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 52นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม หรือ วันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สุริยุปราคาบางส่วน และพร้อมๆ กันนี้ จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวน ศูนย์กลางอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มหาสมุทรอินเดีย และท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2025
เมื่อ: 19 มกราคม 2552 17:21
15 มกราคม 2552
Ico48
การเกิดขึ้นของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย ผู้ที่ริเริ่มให้มีสภาคณาจารย์ขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกคือ โดยพระดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 แต่มีผลปฏิบัติจริง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมว่า สภาอาจารย์เกิดขึ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1549
เมื่อ: 15 มกราคม 2552 17:06
14 มกราคม 2552
Ico48
ความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย (1)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากที่ได้นำเสนอหน้าที่ของสภาอาจารย์และสภาอาจารย์วิทยาเขตให้ทราบแล้วนั้น หลายท่านคงไม่ทราบว่าสภาอาจารย์ได้เกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยฯจึงกำหนดให้วันที่ 13มีนาคม ของท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1542
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 16:07
Ico48
ประสบปัญหาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงตัวรถแทรกเตอร์ (ตอน 11)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในปี พ.ศ.2519 คณะของเราได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของเราเองเป็นครั้งแรก มันเป็นงบประมาณที่นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณของคณะอื่นๆ ในขณะนั้น และนอกจากงบประมาณประเภทเงินเดือนแล้ว งบก้อนใหญ่ที่สุดของคณะเราปีนั้นเป็นงบ ประมาณประเภทงบลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2577
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 08:21
13 มกราคม 2552
Ico48
การจัดซุ้มอาหารในงานถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ผ่านไปหลายวัน ที่มิได้มีโอกาสนำภาพบรรยากาศการจัดซุ้มอาหารในงานถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถึงแม้ว่าช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไร โอกาสอันดี และมีเวลาที่เหมาะสม ขอนำภาพมาบันทึกเก็บไว้ใน Share PSU ว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 13273
เมื่อ: 13 มกราคม 2552 22:14
02 มกราคม 2552
Ico48
สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา เสด็จทอดพระเนตรระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ใน ประสบพบมา
โดย garnet
วันที่ 5 ม.ค. 2552 นี้ คณะแพทยศาสตร์ และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะมีโอกาส ได้นำถวายการนำเสนอระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แด่สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา โดยพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเสด็จทอดพระเนตรการทำงานจริงของระบบสารสนเทศ (ไม่โปรดที่จะให้ทำระบบจำลองไปนำเสนอ) โดยมีกำหนด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1298
เมื่อ: 02 มกราคม 2552 14:11
25 ธันวาคม 2551
Ico48
พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 10)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ผมจำเป็นต้องเดินหน้าในงานภาคปฏิบัติของน้อง ๆ ทางด้านพืชเสียก่อน เพราะในระหว่างที่เรายังไม่พร้อมในเรื่องสถานที่ ในเรื่องกำลังคน และในเรื่องงบประมาณ หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้นไม้ต้องขาดปุ๋ยและน้ำไปสักสามสี่วัน ต้นไม้จะยังคงพอมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยธาตุอาหาร และความชุ่มชื้นในดินเท่าที่จะพอมีอยู่ตา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1600
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2551 08:26
16 ธันวาคม 2551
Ico48
งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก (ตอน 9)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
5. งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก ผมมีรุ่นพี่เกษตรกรณีพิเศษอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมากนานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่ได้มาทำงานที่ ม.อ.หาดใหญ่ คือ อาจารย์เทอด สุวรรณคีรี หรือ ครูเทอด ของบรรดาเกษตรกรสงขลา บ้านของท่านอยู่ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยการยาง หาดใหญ่ ท่านเป็นศิษย์เก่าเกษตรรุ่นเก่าแก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3128
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2551 09:47
30 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แปลกแต่จริงต้นไม้กลายเป็นหิน ที่ชายฝั่งทะเลบ้านแหลมมะขาม จ.ตรัง
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
เมื่อกลางเดือนได้ออกไปสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดตรัง ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีภิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) จุดสุดท้ายคือบ้านแหลมมะขาม อำเภอสิเกา รอยต่อจังหวัดกระบี่ เคยเข้าไปสำรวจข้อมูลชุมชนประมงชายเมื่อปี 2549 และพาชาวต่างประเทศไปดูงานการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ช่วงนั้นยัง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4728
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2551 17:07
27 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ควันหลง(หลงมาไกล) ลอยกระทงที่ มอ.
ใน เด็กดี หนีเที่ยว...
โดย หนูณิชน์
ใครเป็นใครบ้างเนี่ย...มัวแต่ส่องสาว ๆ เลยไม่ได้ดูว่าใครเป็นใคร1 2 3 ศิลปศาสตร์ ???4 5 6 7 8 9 10 เจ้าเมือง คณะวิศวะฯ...11 อ.ราม สุดหล่อ12 หนุ่มวิศวะฯ (ทีงี้ละจำได้เชียว ??)13 สาววิศวะ ฯ14 15 16 17 คนนี้วิทยาศาสตร์ ป่าว ???18 19 คนนี้น่ารักที่สุด20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 สาวงาม หนุ่มหล่อ.....จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1890
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2551 14:02
24 พฤศจิกายน 2551
Ico48
เผชิญปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ทำงาน และผู้ดูแลด้านการเงินการบัญชี (ตอน 8)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
เมื่อมี รุ่นพี่รุ่นน้อง ทยอยมาร่วมงานแล้วก็ทำให้ผมหายโดดเดี่ยวอ้างว้าง แต่ปัญหาเรื่องสถานที่ทำการก็ยิ่งทวีมากขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ผมจึงได้ไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีผาสุข ท่านช่วยแก้ปัญหานี้ให้ด้วยการขอความช่วยเหลือจากทางคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้สร้างตึกชีววิทยา และตึกพรีคลีนิคเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2376
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2551 12:45
19 พฤศจิกายน 2551
Ico48
วันนี้ของ ม.อ. สฎ. ถ้าความคิดสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการ
ใน มหาวิทยาลัยข้างๆ
โดย pjo talk
เมื่อวันส่งเสด็จสมเด็จพระพี่นางสู่สวรรคาลัย (เสาร์ 15 พ.ย. 2551) ผมได้ไปร่วมงาน ในฐานะผู้ติดตามพระเถระ ในระหว่างงานได้มีโอกาสพบปะกับผู้ที่เคยสนับสนุนในการขยายเขตการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มายังสุราษฎร์ธานี มีการพูดคุยรื้อฟื้นความหลัง และพูดคุยต่อถึงความคาดหวังต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อแร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1305
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2551 23:10
18 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ได้รุ่นน้องมาร่วมงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 7)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ส่วนทางสายงานสัตวศาสตร์ของคณะเรา ผมได้ขอร้องอาจารย์ สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์ เพื่อนอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลของ ม.ก. บางเขน ที่สนิทสนมกันมากในสมัยนั้น เพราะผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของภาควิชานี้เหมือนกันในสมัยเรียนปริญญาตรี ผมเรียนไปทำงานไปด้วยที่แผนกไก่ส่วนอาจารย์สมเกียรติเขาเรียนทางสาขาโคนมและทำงานที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2844
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2551 21:49
12 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะร่วมกับชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งคณะครบรอบ ๓๓ ปี มีการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จคือคุณพิศาล เชาวลิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ไปทำธุรกิจเครื่องสำอางค์จากธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการนำการนวดของไทยไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2551 11:53
06 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แสวงหาเพื่อนร่วมงาน และพบรุ่นน้องเกษตร 2 คน (ตอน 6)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
4. การแสวงหาเพื่อนร่วมงาน ผมจำได้ว่าในวันที่ผมเข้าไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ครั้งนั้น ผมดีใจมากที่สุดที่ท่านเห็นชอบด้วยกับแนวคิดของผม เกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นทั้งสามประการนั้น ผมจึงขออนุญาตไปสืบหา ไปชักชวนรุ่นพี่ รุ่นน้องเกษตรที่ผมรู้จักให้มาทำงานด้วยกันที่นี่ โดยเร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2100
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 21:32
04 พฤศจิกายน 2551
Ico48
เที่ยวทั่ว Manhattan ภายในวันเดียว
ใน เด็กดี หนีเที่ยว...
โดย หนูณิชน์
เสร็จสิ้นภาระกิจแล้วขอแว๊บเที่ยวสักแป๊บก่อนขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยนะคะ โอกาสดีที่สุดของชีวิตที่ได้เดินทางไกลขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าจะได้มาที่นี่เร็วขนาดนี้ กะไว้ว่าอีกสักห้า-หกปี จะพยายามามาที่นี่ให้ได้ อยากมาเรียนต่อแต่วันนี้ ได้มาแล้ว ได้มาสัมผัส มาเรียนรู้ว่า มหานครที่ไม่เคยหลับไหลเป็นอย่างไร...อย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 3708
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2551 10:24
02 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ขอรุ่นพี่เกษตรที่มีประสบการณ์มาช่วยเตรียมการก่อตั้งคณะ (ตอน 5)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในครั้งนั้นท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ ตอบข้อสุดท้าย ก่อนข้อแรกและข้อที่สอง ในใจความว่า 1. ระหว่างที่มาเริ่มต้นงานบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการในส่วนของสำนักอธิการบดี ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบราชการได้ ทั้งประเภทค่าวัสดุและค่าใช้สอย ส่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2019
เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2551 17:00
29 ตุลาคม 2551
Ico48
กาลครั้งหนึ่งกว่าจะถึง USA
ใน บันทึกลับ หนูณิช
โดย หนูณิชน์
การเดินทางอีกครั้งของชีวิตเริ่มขึ้นแล้วคราวนี้ไปไกลหน่อย ไปอีกซีกโลกนึงที่เราเรียก ว่าฝั่งตะวันตก นั่นก็คือ USAจากบันทึกก่อน ๆ ที่ได้เล่าเรื่องไว้บันทึกนี้เอาภาพมาฝากกัน(ภาพเล็กไปนิด เพราะอยากให้ดูได้หลาย ๆ ภาพ)เสร็จสิ้นภาระกิจแล้ว ขอแว๊บเที่ยวสักแป๊บนะคะ(บันทึกหน้า จะพาเที่ยว New York)ตามไปเที่ย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 1827
เมื่อ: 29 ตุลาคม 2551 11:27