นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติศาสตร์

08 มีนาคม 2552
Ico48
ดอกไม้ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ท่าน ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้กำหนดดอกไม้สัญลักษณ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดอกมะลิ ชนิด “มะลิลา” ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า "ดอกมะลิเป็นไม้มงคล ดอกมะลิมีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมไกลพอสมควร มะลิเป็นดอกไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้สารพัด และล้วนเป็นไปในทางที่เป็นสิริมงคล ไม่ว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 12782
เมื่อ: 08 มีนาคม 2552 13:37
08 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบให้ รศ. ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ดำรงตำแหน่งอธิการบดี อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะได้นำรายชื่อเสนอ สกอ. เพื่อดำเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1317
เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552 12:21
04 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ที่มาของหลักกิโลเมตร
ใน สาระน่ารู้..เล่าสู่กันฟัง
โดย หนุ่มหน้ามน
หลักกิโลเมตรคือที่เราเห็นตามข้างถนน เป็นปูนสีขาว มีชื่อจังหวัดและระยะทาง มีไว้เพื่อบอกระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หลักกิโลเมตรในเมืองไทยน่าจะกำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการกำเนิดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เมื่อ พ.ศ. 2481 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5608
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2552 12:59
02 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
สภาอาจารย์ในระดับสากล
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากที่ได้นำเสนอถึงความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย โดยผู้ที่ริเริ่มให้มีสภาคณาจารย์ขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกคือ โดยพระดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 แต่มีผลปฏิบัติจริง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมว่า ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1457
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2552 15:25
28 มกราคม 2552
Ico48
สุริยะคราสบางส่วน
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ตามที่นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่าในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 หรือวันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ “สุริยุปราคาบางส่วน” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สุริยะคราสบางส่วน” นั้น เมื่อกลับถึงบ้านตอนเย็น มิกกี้ได้หาแผ่นฟิลม์เอกซเรย์ 2...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1905
เมื่อ: 28 มกราคม 2552 13:30
19 มกราคม 2552
Ico48
(•-((-- อัศจรรย์ !! "วันตรุษจีน" เกิด "สุริยุปราคาวงแหวน" -- ))-•)
ใน สาระน่ารู้..เล่าสู่กันฟัง
โดย หนุ่มหน้ามน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 52นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม หรือ วันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สุริยุปราคาบางส่วน และพร้อมๆ กันนี้ จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวน ศูนย์กลางอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มหาสมุทรอินเดีย และท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2084
เมื่อ: 19 มกราคม 2552 17:21
15 มกราคม 2552
Ico48
การเกิดขึ้นของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย ผู้ที่ริเริ่มให้มีสภาคณาจารย์ขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกคือ โดยพระดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 แต่มีผลปฏิบัติจริง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมว่า สภาอาจารย์เกิดขึ้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1597
เมื่อ: 15 มกราคม 2552 17:06
14 มกราคม 2552
Ico48
ความเป็นมาของสภาคณาจารย์ในประเทศไทย (1)
ใน ประชาสัมพันธ์ข่าว-สภาอาจารย์
โดย Jamjuree
จากที่ได้นำเสนอหน้าที่ของสภาอาจารย์และสภาอาจารย์วิทยาเขตให้ทราบแล้วนั้น หลายท่านคงไม่ทราบว่าสภาอาจารย์ได้เกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยฯจึงกำหนดให้วันที่ 13มีนาคม ของท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1559
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 16:07
Ico48
ประสบปัญหาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงตัวรถแทรกเตอร์ (ตอน 11)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในปี พ.ศ.2519 คณะของเราได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของเราเองเป็นครั้งแรก มันเป็นงบประมาณที่นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณของคณะอื่นๆ ในขณะนั้น และนอกจากงบประมาณประเภทเงินเดือนแล้ว งบก้อนใหญ่ที่สุดของคณะเราปีนั้นเป็นงบ ประมาณประเภทงบลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2633
เมื่อ: 14 มกราคม 2552 08:21
13 มกราคม 2552
Ico48
การจัดซุ้มอาหารในงานถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน Variety of Monly
โดย Monly
ผ่านไปหลายวัน ที่มิได้มีโอกาสนำภาพบรรยากาศการจัดซุ้มอาหารในงานถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถึงแม้ว่าช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไร โอกาสอันดี และมีเวลาที่เหมาะสม ขอนำภาพมาบันทึกเก็บไว้ใน Share PSU ว่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 13519
เมื่อ: 13 มกราคม 2552 22:14
02 มกราคม 2552
Ico48
สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา เสด็จทอดพระเนตรระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ใน ประสบพบมา
โดย garnet
วันที่ 5 ม.ค. 2552 นี้ คณะแพทยศาสตร์ และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่จะมีโอกาส ได้นำถวายการนำเสนอระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แด่สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา โดยพระองค์มีพระประสงค์ที่จะเสด็จทอดพระเนตรการทำงานจริงของระบบสารสนเทศ (ไม่โปรดที่จะให้ทำระบบจำลองไปนำเสนอ) โดยมีกำหนด...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1320
เมื่อ: 02 มกราคม 2552 14:11
25 ธันวาคม 2551
Ico48
พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 10)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ผมจำเป็นต้องเดินหน้าในงานภาคปฏิบัติของน้อง ๆ ทางด้านพืชเสียก่อน เพราะในระหว่างที่เรายังไม่พร้อมในเรื่องสถานที่ ในเรื่องกำลังคน และในเรื่องงบประมาณ หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้นไม้ต้องขาดปุ๋ยและน้ำไปสักสามสี่วัน ต้นไม้จะยังคงพอมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยธาตุอาหาร และความชุ่มชื้นในดินเท่าที่จะพอมีอยู่ตา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1661
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2551 08:26
16 ธันวาคม 2551
Ico48
งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก (ตอน 9)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
5. งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก ผมมีรุ่นพี่เกษตรกรณีพิเศษอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมากนานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่ได้มาทำงานที่ ม.อ.หาดใหญ่ คือ อาจารย์เทอด สุวรรณคีรี หรือ ครูเทอด ของบรรดาเกษตรกรสงขลา บ้านของท่านอยู่ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยการยาง หาดใหญ่ ท่านเป็นศิษย์เก่าเกษตรรุ่นเก่าแก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3205
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2551 09:47
30 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แปลกแต่จริงต้นไม้กลายเป็นหิน ที่ชายฝั่งทะเลบ้านแหลมมะขาม จ.ตรัง
ใน เก็บมาเล่าให้ฟังจากการเดินทาง
โดย คนทำGIS
เมื่อกลางเดือนได้ออกไปสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดตรัง ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีภิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) จุดสุดท้ายคือบ้านแหลมมะขาม อำเภอสิเกา รอยต่อจังหวัดกระบี่ เคยเข้าไปสำรวจข้อมูลชุมชนประมงชายเมื่อปี 2549 และพาชาวต่างประเทศไปดูงานการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ช่วงนั้นยัง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 4768
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2551 17:07
27 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ควันหลง(หลงมาไกล) ลอยกระทงที่ มอ.
ใน เด็กดี หนีเที่ยว...
โดย หนูณิชน์
ใครเป็นใครบ้างเนี่ย...มัวแต่ส่องสาว ๆ เลยไม่ได้ดูว่าใครเป็นใคร1 2 3 ศิลปศาสตร์ ???4 5 6 7 8 9 10 เจ้าเมือง คณะวิศวะฯ...11 อ.ราม สุดหล่อ12 หนุ่มวิศวะฯ (ทีงี้ละจำได้เชียว ??)13 สาววิศวะ ฯ14 15 16 17 คนนี้วิทยาศาสตร์ ป่าว ???18 19 คนนี้น่ารักที่สุด20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 สาวงาม หนุ่มหล่อ.....จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1940
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2551 14:02
24 พฤศจิกายน 2551
Ico48
เผชิญปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ทำงาน และผู้ดูแลด้านการเงินการบัญชี (ตอน 8)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
เมื่อมี รุ่นพี่รุ่นน้อง ทยอยมาร่วมงานแล้วก็ทำให้ผมหายโดดเดี่ยวอ้างว้าง แต่ปัญหาเรื่องสถานที่ทำการก็ยิ่งทวีมากขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ผมจึงได้ไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีผาสุข ท่านช่วยแก้ปัญหานี้ให้ด้วยการขอความช่วยเหลือจากทางคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้สร้างตึกชีววิทยา และตึกพรีคลีนิคเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2423
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2551 12:45
19 พฤศจิกายน 2551
Ico48
วันนี้ของ ม.อ. สฎ. ถ้าความคิดสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการ
ใน มหาวิทยาลัยข้างๆ
โดย pjo talk
เมื่อวันส่งเสด็จสมเด็จพระพี่นางสู่สวรรคาลัย (เสาร์ 15 พ.ย. 2551) ผมได้ไปร่วมงาน ในฐานะผู้ติดตามพระเถระ ในระหว่างงานได้มีโอกาสพบปะกับผู้ที่เคยสนับสนุนในการขยายเขตการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มายังสุราษฎร์ธานี มีการพูดคุยรื้อฟื้นความหลัง และพูดคุยต่อถึงความคาดหวังต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อแร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1345
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2551 23:10
18 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ได้รุ่นน้องมาร่วมงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 7)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ส่วนทางสายงานสัตวศาสตร์ของคณะเรา ผมได้ขอร้องอาจารย์ สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์ เพื่อนอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลของ ม.ก. บางเขน ที่สนิทสนมกันมากในสมัยนั้น เพราะผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของภาควิชานี้เหมือนกันในสมัยเรียนปริญญาตรี ผมเรียนไปทำงานไปด้วยที่แผนกไก่ส่วนอาจารย์สมเกียรติเขาเรียนทางสาขาโคนมและทำงานที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2977
เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2551 21:49
12 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะร่วมกับชมรมศิษย์เก่าได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันก่อตั้งคณะครบรอบ ๓๓ ปี มีการบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จคือคุณพิศาล เชาวลิต ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ไปทำธุรกิจเครื่องสำอางค์จากธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการนำการนวดของไทยไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1421
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2551 11:53
06 พฤศจิกายน 2551
Ico48
แสวงหาเพื่อนร่วมงาน และพบรุ่นน้องเกษตร 2 คน (ตอน 6)
ใน ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
4. การแสวงหาเพื่อนร่วมงาน ผมจำได้ว่าในวันที่ผมเข้าไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ครั้งนั้น ผมดีใจมากที่สุดที่ท่านเห็นชอบด้วยกับแนวคิดของผม เกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นทั้งสามประการนั้น ผมจึงขออนุญาตไปสืบหา ไปชักชวนรุ่นพี่ รุ่นน้องเกษตรที่ผมรู้จักให้มาทำงานด้วยกันที่นี่ โดยเร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2169
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 21:32